Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

chsmall.gif (1598 Byte) �vicarska - o integraciji stranaca i ostale korisne informacije

stranica je namjenjena Hrvatima iz BiH i Hrvatske koji �ive ili su �ivjeli u �vicarskoj

23.05.2009.

Hrvatska u susretu s �etvrti Wiesental
(op�ina Roschacherberg, kanton St. Gallen)


S autorom knjige Branimirom Petranovi�em (desno) u razgovoru:
Mirjan Dol�i, voditeljica projekta edukacije roditelja u �etvrti,
predsjednica SP op�ine Roschacherberg, Sun�ica Petranovi�,
suorganizatorica susreta Smilja Juri�,
predsjednik udruge Wiesental Naim Hot (s lijeva na desno).
Slika: Hanspeter Wöhrle

RORSCHACHERBERG. U okviru op�ine i školske op�ine Roschacherberga lansirani  projekt „Rad gradske �etvrti (Quartierarbeit) za bolju integraciju“ stajao je u znaku Hrvatske.

Smilja Juri�- podrijetlom Hrvatica koja ve� dugi niz godina �ivi u Švicarskoj organizirala je zajedno sa svojom sestrom blizankom Emilijom Herceg jednu ve�er koja je bila posve�ena ljepotama i vrednotama Hrvatske. (u napisanom originalu na njema�kom piše „posve�ena osobitostima i ljepotama isto�nog susjeda Italije“)

Hanspeter Wöhrle u www.tagblatt.ch
 

*****

Zapa�anja
Roschacherberg, petak, 15.05.09. s po�etkom u 19.00 sati. Jedan  promotivni film s  beamera, hrvatska štrudla s makom, �itanja iz knjige Crni an�eli (autor Branimir Petranovi�) na hrvatskom i njem�kom jeziku kao i izuzetno zanimljiva diskusija koja se potom razvila. To je ukratko rezime ve�eri 15. svibnja 2009. godine.

Veliko zanimanje potakla je knjiga Branimira Petranovi�a. Autor Crnih an�ela ve� u djetinjstvu zapo�inje borbu za pre�ivljavanje. Bitka za opstanak vodila se na ulicama Osijeka i Zagreba. Dva desetlje�a kasnije njen autor odlu�uje napisati knjigu o vlastitoj mladosti. Roman Branimira Petranovi�a prona�i �e svoje �itateljstvo me�u onima kojima je do otkrivanja i upoznavanja izuzetnih i rijetkih �ivotnih sudbina. Napisana veoma iskreno i hrabro, naš autor se znao izboriti za svoje mjesto pod suncem. Kao što naslov ove knjige sugerira, ve� u tom svijetu crnih an�ela nastao je stanoviti kodeks ponašanja, posebne upravnosti koja ne �eli pognuti le�a i do kraja bankrotirati pred �ivotom. �itaju�i knjigu osjetit �ete autorovu potrebu da je ispri�a u jednom dahu, bez uljepšavanja ili ubla�avanja njegove stvarnosti. Prizori se jednostavno ni�u, bez ikakve poetizacije, ispri�ani jezikom svakodnevnice, šturo, tvrdo i hrapavo. Jednostavna za �itanje, autoru nije do umjetni�ke istine nego do one ljudske koja je jednostavna i razumljiva. Ako je umjetnost sve ono što nas ne mo�e ostaviti ravnodušnim bilo rije�ju, slikom ili bilo �im drugim, onda je ova knjiga dio toga.

Za portal: Emilija Herceg

 


po�etak

Untitled Document

 Sadržaj

Stanovanje u Švicarskoj - Informacije u vezi unajmljivanjem stanova.
FIMM SCHWEIZ - IZJAVA ZA TISAK: Pljuska za više od milijun migranata koji već desetljećima žive u Švicarskoj
PRESSECOMMUNIQUE DES FIMM SCHWEIZ
COMMUNIQUE DE PRESSE DU FIMM SUISSE
Poboljšati integraciju strankinja i stranaca u Švicarskoj
Die Integration von Ausländerinnen und Ausländern verbessern
Améliorer l'intégration des étrangers
Migliore integrazione degli stranieri
Savjetovalište za profesionalnu orijentaciju kantona Bern - Izvještaj
Vrijedna nagrada grada Arbona "Felix der Woche" uručena suradnici Portala gđi Nadi Strasser
Felix der Woche
Integracija kroz političko odlučivanje!
Integration durch politische Mitbestimmung?
FORUM ZA INTEGRACIJU MIGRANTICA I MIGRANATA (FIMM) grada Berna - Izvještaj!
Poziv migranticama i migrantima na suradnju!
Berufsberatungs-und Informationszentrum - Savjetovalište za profesionalnu orijetaciju Bern organizira!
Integracijski projekt Curaviva
Hallo susjeda, hallo susjede!
Cijelonoćni rad ubuduće iznimka
Svakom građaninu Švicarske jedinstveni broj
Bericht: Villmerger Begegnungen zwischen Schweizern und Kroaten
Izvještaj sa Švicarsko-hrvatskih susreta u Villmergenu

 Arhiv vijesti

 Linkovi

Kantone online
Bundesrat (Exekutive)
BK Bundeskanzlei
EDA Departement für auswärtige Angelegenheiten
EDI Departement des Innern
EJPD Justiz- und Polizei-departement
VBS Departement für Verteidigung, Bevölkerungs-schutz und Sport
EFD Finanz-departement
EVD Volkswirtschafts-departement
UVEK Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
Schweizer Vertretungen im Ausland
Parlament (Legislative)
 
 

 


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.