Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 
 
   

 

 
 
Kako unaprijediti hrvatski sustav osiguranja �tednih uloga?
 

 

Michael Faulend - Evan Kraft
U ovom se radu istra�uju potencijalno slabe to�ke postoje�eg sustava osiguranja �tednih uloga u Hrvatskoj. Najve�e mane sustava nalaze se u elementima njegova dizajna koji neadekvatno rje�avaju pitanje moralnog hazarda. Slijedom dobrih iskustava brojnih zemalja i Direktive EU o osiguranju �tednih uloga sugeriraju se na�ini pobolj�anja postoje�eg sustava. Pritom se posebna pa�nja usmjerava na ubla�avanje problema moralnog hazarda. No, razmatraju se i mogu�nosti za neutralizaciju preostala dva problema: negativne selekcije i problema odnosa principala i agenta (engl. principal-agent problem). Izme�u ostaloga, posebno se nazna�uju (dodatne) "to�ke" na�ega sustava osiguranja koje �e trebati modificirati kako bi on bio u potpunosti uskla�en sa zakonodavstvom EU.
Naposljetku, raspravlja se i o najboljem trenutku za provedbu predlo�enih promjena, odnosno pobolj�anje sustava. Op�irnije pdf format
http://www.hnb.hr/

 
   
 
 
       

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.