Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
 
 
   

24.01.2005.

 
 
Prvi hrvatski Internet portal sa stru�nim i korisnim informacijama iz podru�ja Internet marketinga
 

 

Zagreb, 17. sije�anj, 2005.

Privatna tvrtka KOMPLETnet d.o.o. osmislila je i objavila krajem 2004. godine najve�i izvor podataka i bazu informacija na hrvatskom jeziku iz podru�ja Internet marketinga i poslovanja. Na Internet portalu www.GRAPnet.com nude se besplatne informacije o Internet marketingu, aktualnim istra�ivanjima, stru�nim �lancima, prakti�nim poslovnim slu�ajevima, rje�nicima online marketin�kih pojmova, kreativnim kvizovima znanja a sve iz podru�ja Internet poslovanja.

Na portalu se nalazi i virtualna knji�nica u kojoj se mogu kupiti stru�ne knjige i literatura iz podru�ja Internet marketinga. Internet portal www.GRAPnet.com, prvi je takav portal na hrvatskom jeziku, namijenjen prije svega marketin�kim i PR agencijama, odjelima marketinga i PR-a tvrtki, dr�avnim i nevladinim institucijama, voditeljima web studija, malim i srednjim poduze�ima, studentima i profesorima kolegija marketinga poslovnih dodiplomskih i poslijediplomskih studija, novinarima koji pi�u o temama Internet marketinga te svima onima koji �ele biti uspje�niji u poslovanju putem Interneta.

Internet portal www.GRAPnet.com redovito tjedno objavljuje aktualne i relevantne informacije, stru�ne �lanke i Internet marketin�ke trendove iz cijelog svijeta. Svim se posjetiteljima Internet portala nudi besplatan upis u GRAPmail newsletter te svi koji se prijave do 1.2.2005. dobivaju na poklon PDF knjigu ''Globalni Email marketing''. Svaki posjetitelj Internet portala www.GRAPnet.com koji se besplatno upi�e na GRAPnet email newsletter listu tjedno dobiva besplatne �lanke i stru�ne savjete o Internet marketingu u svoj elektroni�ki sandu�i�.

KOMPLETnet d.o.o. iz Zagreba, specijalizirana je kompanija za Internet marketing. Tvrtka je osmislila i na tr�i�te pozicionirala robne marke GRAPnet, GRAPmail i GRAPweb. Tvrtka anga�ira tim profesionalnih stru�njaka iz podru�ja marketinga, PR-a, managementa i IT-a. Virtualan na�in poslovanja i plitka organizacija poslovanja kompaniji donose fleksibilnost i brzinu u poslovanju. KOMPLETnet je razvio nekoliko inovativnih online sofisticiranih i inteligentnih web servisa i naprednih alata za podr�ku Internet marketingu i prodaji za svoje klijente.

''U GRAPnet virtualnim uredima �elimo svojim cijenjenim posjetiteljima i klijentima ponuditi prakti�ne, korisne i pravodobne informacije o svakodnevnom uspje�nom kori�tenju Interneta u funkcijama marketinga, PR-a i prodaje putem pisanja i objavljivanja poslovnih slu�ajeva, relevantnih istra�ivanja, stru�nih �lanaka i intervjua iz domene Internet poslovanja. Dokaz da smo prepoznali potrebu tr�i�ta su statistike posje�enosti i �itanosti na�ih medija koje su u samo 30 dana od objave Internet portala privukle vi�e od 5.000 ljudi'' rekao je gospodin Kristijan Soldo dipl.oec. idejni za�etnik GRAPnet projekta, konzultant za Internet poslovanje i voditelj marketinga i IT-a.

Njegov aktualni �ivotopis mo�ete pogledati na adresi www.grapnet.com/ks_cv

Za portal iz Zageba Kristijan Soldo

 
   
 
 
       

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.