Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 
 
   

27.01.2005.

 
 
Privredni prirast �e u �vicarskoj u 2005. godini biti usporen
 

 

Privredni prirast �e u �vicarskoj u slijede�ih �est mjeseci biti usporen. Taj �e se trend pokazati ve� u prvom kvartalu. Barometar konjunkture Istra�iva�kog zavoda za konjunkturu pokazao je u prosincu za 0,49 poena ni�u vrijednost.

[sda] - Za mjesec studeni iskazao je Istra�iva�ki zavod za konjunkturu (Konjunkturforschungsstelle der ETH Z�rich - KOF) na svom barometru korigirano stanje od 0,58 poena, a za listopad od 0,68 poena. Prije kraja mjeseca vrijednost je jo� iznosila 0,71 i 0,76 poena.

S tim se potvrdilo, da je sredinom 2004. godine po pitanju konjunkture nastupio zaokret. U srpnju je barometar s 1.10 poena dostigao najvi�u vrijednost. Ve� u kolovozu i rujnu je vrijednost korak po korak korigirana na dolje.

S obzirom da je barometar pokazatelj za privrednu aktivnost za oko �est mjeseci, KOF o�ekuje ve� u prvom kvartalu 2005. slabiji porast tuzemnog bruto produkta (BIP).

Glavni razlog za oslabljeni polet �vicarske privrede je, prema KOF-u, negativni trend u industriji. Ve� u pro�lim mjesecima jasno oslabljeni prirast pokazatelja u industriji, ponovo je ispao jo� manji, kako se pokazalo.

Dodu�e, i u prosincu je ve�ina firmi iskazala porast ulaza narud�bi. No ipak se njihov udio ponovo smanjio. Isto tako i kod nabavke poluprodukata firme su postale suzdr�ljivije.

Pokazatelji iz gra�evinarstva i iz veletrgovine nisu kod najnovijeg barometra prouzro�ili dodatni negativni utjecaj. Aktualizirane vrijednosti trebale bi biti poznate tek po�etkom godine.


 
   
 
 
       

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.