Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

07.06.2005.


HRVATSKA TREBA HRVATSKU BANKU

 

Bankarstvo je krvotok nacije i dok god njime ne kola doma�i novac, Hrvatska le�i te�ko bolesna i izranjavana. Oporavak je daleki san, treba prvo pru�iti hitnu pomo�, rane stru�no pregledati i sanirati te tek tada pripisati terapiju.
Bez gospodarstva i stvaranja novih vrijednosti samo smo neodgovorna, raspu�tena, rastro�na horda parazita ovisna o dobroj volji i toleranciji organiziranih dru�tava. Iako postoje i objektivni, globalni razlozi na�e agonije, ponajvi�e smo joj upravo sami doprinijeli. Za izlazak iz kolapsa treba ponovo osvojiti olako izgubljenu infrastrukturu organizma zvanog Dr�ava - privredu, proizvodnju, upravu nad klju�nim resursima. Bez njih nacija jede samu sebe.
Ni jedna dr�ava nije neovisna dok ne ostvari financijsku samostalnost. Na� je bankarski sustav 96% u rukama stranaca i ismijava nazive svojih institucija. Dovukli smo Trojanskog konja a ne investitore. �ete inkasatora kriju se u konjskoj glavi i zaokupljene su gomilanjem nerealnih profita na �tetu hrvatske nacije. Strpljivo �ekaju prestanak na�e zanesenosti njihovim novotarijama pa da, putem dra�bi, krenu u preuzimanje teritorija - metar po metar. Kapital sustavno zaobilazi gospodarstvo i iznajmljuje se, uz visoke kamate, gra�anima za podmirenje osnovnih tro�kova �ivota (hrane, pi�a, re�ija). Dobrano se zara�uje na svim vrstama potro�nje - od socijalne do luksuzne. Nemoralna je to ponuda doma�em stanovni�tvu koje, zajedno s Dr�avom, sve vi�e tone u siroma�tvo.
Za�arani krug du�nika, jamaca i hipoteka stalno se pro�iruje. Preuzeo je i mno�tvo zdravih ali socijalno- osjetljivih pojedinaca i subjekata. Nije svatko sposoban zatvoriti o�i pred patnjama sunarodnjaka. Samo bezobzirni dobro prosperiraju i name�u svoju neosjetljivost kao formulu za uspje�nost.
Quo vadis, Hrvatsko - domovinska i iseljena?!
Suo�i se sa zbiljom i osnuj jaku poslovnu banku u svojem vlasni�tvu. Domovina treba svje�a i zdrava sredstva "sa nacionalnim predznakom" koja bi joj pomogla u hrvanju sa suptilnom financijskom agresijom zapada. To je jedini pravi, pametni odgovor na ovu vrstu kolonizacije. Treba pobijediti malodu�je pora�avanih i skupiti zdrave snage u oazama �vrstih, stabilnih upori�ta. Zaboravljaju�i me�usobne sva�e i animozitete, udru�enom akcijom svih kojima je Hrvatska u srcu, otvoriti put vlastitog razvoja.
Pore�, 3.6.2005.g.

HRVATSKI SVJETSKI SABOR


 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.