Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

24.07.2005.


SANADER NAJAVIO GOSPODARSKI RAST OD 4 POSTO

 

ZAGREB, 22. srpnja 2005. (Hina) - Premijer Ivo Sanader rekao je u petak na sjednici Vlade da bi gospodarski rast ove godine sigurno trebao biti �etiri posto, a inflacija ispod tri posto.

Vlada je upoznata i s pripremama za protupo�arnu sezonu, a ministar obrane Berislav Ron�evi� je zanijekao tvrdnje medija da ratno zrakoplovstvo ima neispravnu tehniku.

Premijer procjenu gospodarskog rasta temelji na o�ekivanjima da �e, nakon te�kog prvog tromjese�ja, rast bruto doma�eg proizvoda u drugom kvartalu ove godini biti "ve�i nego svih ovih godina".

Sanader ka�e kako se usporava i rast vanjskog duga, pa o�ekuje da se njegov udio u BDP-u s 82,2 posto krajem pro�le godine do kraja ove godine smanji na 81 posto BDP-a.

Istaknuo je tako�er i da �vicarska formula indeksacije mirovina, prema sada�njim podatcima, ne�e naru�iti vrijednost mirovina.

Ministar unutarnjih poslova Ivica Kirin izvijestio je Vladu o pripremama protupo�arne sezone. On se pohvalio da se u prvoj polovici ove godine broj po�ara smanjio za gotovo 14 posto u odnosu na petogodi�nji prosjek, a materijalna �teta za �ak 38 posto.

Da je ta sezona dobro pripremljena Vladu je uvjeravao i ravnatelj Dr�avne uprave za za�titu i spa�avanje �uro Poldruga�, a pridru�io mu se i ministar obrane Berislav Ron�evi� koji je odbacio tvrdnje nekih medija da Hrvatsko ratno zrakoplovstvo nije spremno za protupo�arnu sezonu, te da servisi zrakoplova potvr�uju da je tehnika neispravna.

Sva deklarirana sredstva su na raspolaganju, me�u njima �etiri kanadera, �etiri helikoptera, air-tractor, i druga tehnika, rekao je Ron�evi� na sjednici Vlade.

Poru�io je kako �e kanaderi i u sezoni odlaziti na redovite servise, �to ne zna�i da je tehnika neispravna.

(Hina)

 

 


 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.