Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

17.06.2006.


PREDSTAVLJEN PROGRAM "PRO PR-a"

 

Zagreb, 16. lipnja, 2006. - Me�unarodni kongres za odnose s javno��u regije Alpe-Adria pod nazivom "PRO PR" i sloganom "ZNANJEM DO USPJEHA " u organizaciji Apriori komunikacija i slovenske agencije Reaktor slovenskim je medijima predstavio program ovogodi�njeg kongresa. "PRO PR" kongres jedini je takve vrste u regiji, a namijenjen je svima koji se svakodnevno susre�u i bave odnosima s javno��u. Kongres je prerastao u vode�i regionalni skup, a pro�le ga je godine na Briunima pratilo 158 sudionika iz 6 zemalja u regiji. Ovogodi�nji predava�i dolaze iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske te Europske unije budu�i da je tema ovogodi�njeg kongresa "KOMUNICIRANJE PREMA EUROPI". Svi oni prenijeti �e svoja znanja i iskustva sa podru�ja odnosa s javno��u. Jedno od prepoznatljivih obilje�ja kongresa su stru�ne radionice koje izvode poznati prakti�ari iz struke. Ovaj kongres nije namijenjen samo onima koji se bave odnosima s javno��u, ve� i dijelu menad�menta kompanija, kako bi mogli razumijeti specifi�nosti i razli�itosti tr�i�ta na komunikacijskom planu. U �etiri dana kongresa sudionici �e imati priliku �uti sedamnaest zanimljivih predavanja od kojih izdvajamo: "Komuniciranje u Bruxellesu", "Tolerancija - komunikativna strategija ujedinjene Europe", "Komunikacijska mo� malih dr�ava - novi izazovi za regiju", "Na�ini komunikacije vlade Republike Slovenije", "Projekti Europske Unije na Balkanu" "Istra - komunikacija prema Europi", te jo� mnoga druga uz niz zanimljivih radionica kojima �e moderirati stru�njaci iz odre�enih podru�ja odnosa s javno��u, ovisno o temi radionice. Danijel Koleti�, predsjednik organizacijskog odbora prillikom predstavljanja istaknuo je: "Svakodnevno se susre�emo s novim gospodarskim i regionalnim porukama. Nekad rizi�na tr�i�ta u regiji danas su komunikacijski razvijena i specifi�na. U �elji da �to bolje razumijemo na�in komuniciranja i razmijenimo iskustva iz prakse ro�en je PRO PR kongres. Vjerujemo da �e u programu kongresa svatko tko se danas susre�e sa komunikacijama prona�i ne�to za sebe kako bi nadopunio svoja postoje�a znanja i time omogu�io sebi i svojoj radnoj okolini uspje�nije poslovanje u budu�nosti."

CJELOVITI PROGRAM KONGRESA DOSTUPAN JE NA INTERNETSKOJ STRANICI KONGRESA WWW.PRO-PR.COM

Za sve dodatne informacije:
Apriori komunikacije,
Telefon: 01 30 10 292
El. po�ta: apriori@apriori.hr

 


 

Untitled Document

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.