Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

09.12.2006.


INGRA d.d. odr�ala prezentaciju izdanja korporativnih obveznica

 

 

Zagreb, 29. studenog 2006 - U Hotelu Sheraton Zagreb jutros je odr�ana prezentacija izdanja korporativnih obveznica INGRE d.d. iznosa 200 milijuna kuna, dospije�a 2011. godine za potencijalne investitore, predstavnike banaka, mirovinskih i investicijskih fondova, osiguravaju�ih i brokerskih ku�a. Prisutnima se prilikom prezentacije obratio predsjednik Uprave INGRE d.d, gospodin Igor Oppenheim, koji je odr�ao kra�e izlaganje o trenutnim i budu�im projektima INGRE d.d., te naglasio kako �e se sredstvima od izdavanja obveznica djelomi�no financirati projekti planirani za razdoblje do 2011. godine, koji uklju�uju, izme�u ostalog, izgradnju stambeno - poslovnog objekta u uvali Lapad u Dubrovniku, izgradnju poslovne zgrade Atlantske plovidbe u Dubrovniku, te izgradnju postrojenja za proizvodnju biodiesela u Slavonskom Brodu. Od projekata koji su ve� u realizaciji izdvojio je izgradnju HE Le��e za investitora Hrvatsku elektroprivredu ukupne vrijednosti 444 milijuna kuna u kojoj INGRA sudjeluje kao konzorcijalni partner, te projekte INGRE u Al�iru i na Srednjem Istoku, gdje su ostvareni iznimni poslovni rezultati na podru�ju graditeljstva, monta�e i energetike, kao i zavr�etak njihovog investicijskog ciklusa prije ugovorenih rokova. Na kraju svog izlaganja gospodin Oppenheim je izjavio kako INGRA kontinuirano ula�e napore u anga�iranju doma�ih partnera na novim investicijskim projektima u inozemstvu. Uz predsjednika Uprave INGRE d.d., prisutnima su se obratili i predstavnici Agenata i Pokrovitelja izdanja obveznica, gospodin Ratko Bajaki�, direktor brokerske ku�e ICF d.o.o. i gospodin Zdenko Adrovi�, predsjednik Uprave Raiffeisenbank Austria d.d.


Jasna Ludviger - �lanica Uprave


Jasna Ludviger - �lanica Uprave INGRE d.d. i Zdenko Adrovi�, predsjednik Uprave Raiffeisenbank Austria d.d.


Predsjednik Uprave INGRE d.d - Igor Oppenheim za vrijeme prezentacije


 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.