Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

23.02.2008.

NEPODUZETNI PODUZETNICI
 


Vi�e od 90 % hrvatskih tvrtki niti nakon vi�e od godinu dana od kada su osnovene nemaju vlastite web stranice

Koliko je hrvatskih gospodarskih subjekata na Internetu i kakva je kvaliteta njihove internetske prezentacije!?

Inicijalno istra�ivanje

Poslovni forum d.o.o. je izvr�io inicijalno istra�ivanje web nazo�nosti nekih gospodarskih subjekata na Internetu. Rije� je o tvrtkama za koje su podaci uzeti sa Registra poslovnih subjekata Hrvatske gospodarske komore (http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/extlogon?lang=hr_HR,) gdje je do prije nekog vremena bila i mogu�nost pretra�ivanja po datumu osnivanja. Cilj je bio samo utvrditi da li novo osnovani gospodarski subjekti imaju web stranice ili ne, a ne njihov ranking na trazilicama (primjerice, Google), i ostali kvalitativni elementi web nazo�nosti.

Pretraga je izvr�ena temeljem nepisanog pravila web ekonomije:
"ono �ega nema na tra�ilicama niti ne postoji ili je osu�eno na odumiranje".


Tvrtke su provjeravane po kriteriju:
- naziv tvrtke (I najlo�ije stranice, ako ve� nemaju detaljnji pregled ponude ili potra�nje, trebale bi imati barem naziv tvrtke)
- naziv tvrtke i mjesto ili adresa (Naime, postoje neke tvrtke koje se zovu jednako kao neke druge tvrtke, primjerice, postoji vi�e Avalona, Elektromaterijala i sli�no. Zato je u takvim slu�ajevima pozornost bila na drugim detaljima, primjerice adresi, ili je u slu�aju sumnje provjerena domena tvrtke koju tra�imo na www.dns.hr.

Za prvih 250 tvrtki po abecednom redu osnovanih u studenom 2006. napravljena je pretraga na tra�ilici www.pogodak.hr.

Od 250 tvrtki, svega njih 14 (5,6 %) imaju svoje web stranice.


Dakle, razmatrane tvrtke su imale vremena cijelu 2007. godinu za pokretanje poslovanja. Po logici stvari, rije� je o tvrtkama �iji bi osniva�i trebali biti svjesni zna�aja Interneta u suvremenom poslovanju.

Predmet inicijalnog istra�ivanja bila su trgova�ka dru�tva, no imamo pokazatelje da je kod obrtnika ista situacija, ako ne jo� i lo�ija. Ukoliko je neka od razmatranih tvrtki i napravila web stranice, ali iste nije mogu�e na�i putem tra�ilica, ne mo�e se smatrati da ista zaista ima web stranice, jer ono �ega nema na tra�ilicama niti ne postoji za korisnike Interneta.
Web stranice bez posjetitelja su neogla�eni oglas.

Potpuno neo�ekivani (u negativnom smislu) rezultati inicijalnog istra�ivanja potaknuli su nas prema cjelovitijem kvantitativnom i kvalitativnom istra�ivanju koje �e obavljati Poslovni forum u suradnji sa profesorima, asistentima i studentima Ekonomskog fakulteta u Osijeku, a �to �e biti objavljivano na web stranicama Poslovnog foruma d.o.o. 


 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.