Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

09.02.2009.

Hrvatska turisti�ka zajednica na FESPO –
me�unarodnom sajmu turizma u Zürichu
 

U Zürichu se od 29. sije�nja do 1. velja�e odr�ao 19. FESPO – me�unarodni sajam turizma na kojemu ve� tradicionalno sudjeluje i Hrvatska turisti�ka zajednica odnosno ured HTZ-a iz Züricha.

Ove je godine hrvatski štand do�ivio vrlo pozitivan redizajn te je na površini od 105 m² predstavljena cjelokupna hrvatska turisti�ka ponuda po regijama.


Veleposlanik RH g. Jakša Mulja�i�, g�a Nevenka Fuchs
i generalni konzul RH u Zürichu g. Nenad Hölbl

Dana 31. sije�nja FESPO i hrvatske turisti�ke djelatnike posjetili su hrvatski veleposlanik g. Jakša Mulja�i� s obitelji, g. Nenad Hölbl, generalni konzul RH u Zürichu i g�a Tamara Tafra, gospodarska savjetnica u hrvatskome veleposlanstvu. Planove za nadolaze�u turisti�ku sezonu predstavila je g�a Nevenka Fuchs, direktorica ureda HTZ-a u Zürichu, istaknuvši kako se ove godine uz uvo�enje novih �arter letova kao i proširenje redovnih linija Švicarska bolje nego ikada do sada povezuje s Hrvatskom, a posebice s njenom obalom.

Ina�e, preko 700 izlaga�a prikazalo je raznovrsnu turisti�ku ponudu iz svih dijelova svijeta, a ove godine zemlja gost bila je Ju�na Afrika. Prema prvim podacima Sajam je posjetilo oko 70.000 posjetitelja, 3% manje nego lani što se mo�e pripisati financijskoj i gospodarskoj krizi koja je zahvatila i švicarsko turisti�ko tr�ište. No, bez obzira na krizu, o�ekivanja od predstoje�e turisti�ke sezone su velika budu�i bi Hrvatska mogla profitirati zbog geografske blizine i dobre prometne povezanosti.

Upravo tu dobru povezanost Švicarske s Hrvatskom i hrvatskom obalom posebno je naglasila direktorica ureda HTZ-a u Zürichu. Samo iz Züricha ima 14 letova tjedno za Zagreb, 2 leta za Dubrovnik, 3 za Split, zatim iz �eneve 4 leta tjedno za Split i 3 za ostale destinacije, a Isto�na Švicarska gravitira zra�noj luci Friedrichhafen, od kuda idu letovi za Pulu, Zadar i Split. A zbog geografske blizine nije problem u Hrvatsku oti�i i autom.

Predstavnica Hrvatske turisti�ke zajednice grada Dubrovnika
g�a. Maja Milov�i�

Na štandu smo zatekli i voditeljicu štanda g�u. Maju Milov�i�, koja nam je kao predstavnica Hrvatske turisti�ke zajednice grada Dubrovnika potvrdila da se Dubrovnik kao i svake godine priprema za dobru sezonu, bez obzira na financijsku krizu koja je pogodila mnoge zemlje pa i Švicarsku, jer Dubrovnik je specifi�na destinacija i kao takav nikada ne�e ostati bez gostiju.

Za kongresni turizam Dubrovnik je najve�i centar u Hrvatskoj i u novonastaloj situaciji je za o�ekivati da �e se kongresni turizam vjerojatno nešto smanjiti, no do sada nema nikakvih storniranja. S više od tisu�u kvalitetnih doga�anja Dubrovnik je uvijek bio i bit �e i ove godine privla�na destinacija, a ako se zbog štednje broj doga�anja i nešto smanji, otpasti �e manje atraktivni sadr�aji, smanjit �e se kvantitet, ali zato pove�ati kvalitet doga�anja koja ostaju.

Po�elimo hrvatskom turizmu uspješnu sezonu u nadi da �e i ovaj sajam turizma u Zürichu tome znatno doprinjeti.

Fotozapis:

(kliknite na sliku da biste ju pove�ali
- pa još jednom kliknite do pune veli�ine)

 

Za portal: Portal team 


 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.