Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

03.02.2010.

Hrvatska turisti�ka zajednica na 20. FESPO u Z�richu,
najve�em turisti�kom sajmu u �vicarskoj
 

Od 28. do 31. sije�nja 2010. godine u Zürichu je odr�an 20. FESPO - najve�i turisti�ki sajam u Švicarskoj na kojemu je nastupilo preko 650 izlaga�a, a posjetilo ga je 66.638 posjetitelja što je 5,3% manje nego godinu dana ranije.


Štand Hrvatske turisti�ke zajednice

Me�utim, štand Hrvatske turisti�ke zajednice bio je, kao i proteklih godina izvrsno posje�en, a osim interesa posjetitelja sajma zabilje�eno je i iznimno zanimanje predstavnika medija i touroperatera.


Veleposlanik RH u Švicarskoj Jakša Mulja�i� sa suprugom i k�erkom
i s direktoricom Ureda HTZ-a u Zürichu Nevenkom Fuchs
U pozadini Office Manager Nedjeljko Mikeli�

To nam je potvrdila i g�a Nevenka Fuchs, direktorica Ureda HTZ-a u Zürichu prilikom posjeta hrvatskog veleposlanika Jakše Mulja�i�a i gospodarske savjetnice Tamare Tafre hrvatskome štandu u petak 29. sije�nja. Nastavak trenda rasta broja turista iz Švicarske o�ekuje se tako i ove godine �emu �e svakako pridonijeti i dosad najbolja prometna povezanost dviju dr�ava. 

Ina�e ovogodišnja zemlja gost sajma u Zürichu bio je Tunis. Posljednji turisti�ki sajam ove zime je od 12. do 14. velja�e u St. Gallenu, a potom �e Ured HTZ-a na prolje�e odr�ati i nekoliko radionica za touroperatere.

Fotozapis 1

(kliknite na sliku da biste ju pove�ali - pa još jednom kliknite do pune veli�ine)

Za portal - tekst i fotografije: Tamara Tafra

 

*****

Sajam i štand Hrvatske turisti�ke zajednice posjetila je i Glavna urednica Libre, �asopisa Hrvatskog kulturnog kluba Švicarske, Gorana Nydegger, i oduševljena je cijelim sajmom, a posebno hrvatskim štandom.


Office Manager Nedjeljko Mikeli�
s Glavnom urednicom Libre Goranom Nydegger

Voditelj štanda, Office Manager Nedjeljko Mikeli�, koji prati štand na obilasku turisti�kih  sajmova po svijetu, a za Švicarsku je nadle�na direktorica Ureda HTZ-a u Zürichu g�a Nevenka Fuchs, ljubazno je Glavnoj urednici Libre pokazao štand na kojem su izlo�eni turisti�ki prospekti hrvatskih destinacija za ljetovanje za sva�iji ukus i uru�io joj presse-materijal na njema�kom jeziku, u kojem je niz vrijednih informacija o turisti�kim atrakcijama Hrvatske, izme�u ostalog o nacionalnim parkovima, o otocima, o UNESCO kulturnim dobrima Hrvatske i o svemu što bi turiste u Hrvatskoj moglo interesirati, uklju�uju�i i listu avio-kompanija koje iz Švicarske lete za Hrvatsku.

Opse�ne informacije Hrvatske turisti�ke zajednice mogu se vidjeti i na internetu preko poveznice / linka http://www.croatia.hr/Hrvatski/TurizamPlus/TurizamPlus.aspx


Detalj sa štanda Tunisa

Dok je Glavna urednica Libre razgledala hrvatski štand, njen suprug Karlfred Nydegger snimio je za portal nekoliko slika hrvatskog štanda, ali i susjedni štand Tunisa, zemlje gosta sajma u Zürichu, koje �emo vidjeti u sljede�em fotozapisu:

Fotozapis 2

(kliknite na sliku da biste ju pove�ali - pa još jednom kliknite do pune veli�ine)

Prema podacima Gorane Nydegger,
za portal: Zvonimir Mitar 


 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.