Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

29.09.2010.

Hrvatski proizvodi u Japanu
Izumi Yamaguchi zapjevala �etiri sta�una
 

Na „Hrvatskom satu“ koji se odr�ao u sklopu nastupa Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske turisti�ke zajednice na najve�em japanskom turisti�kom sajmu JATA World Travel Fair u Tokyu...


Izumi Yamaguchi: „�etiri sta�una“

... popularna japanska glumica i pjeva�ica Izumi Yamaguchi oduševila je posjetitelje svojom izvedbom jedne od najljepših dalmatinskih šansona „�etiri sta�una“ Meri Cetini�. Nakon nastupa, popularna pjeva�ica i glumica Yamaguchi posjetila je izlo�bu HGK „Be CROative“ na kojoj su predstavljeni kvalitetni hrvatski proizvodi, svjetski poznati hrvatski izumi, izumitelji, umjetnici i znanstvenici.


Tomoko Yamaguchi

Izlo�bu je posjetila i jedna od najpopularnijih japanskih glumica Tomoko Yamaguchi. Na „Hrvatskom satu“ posjetitelji su imali priliku vidjeti, me�u ostalim, i modnu reviju originalnih etno kreacija priznate hrvatske modne dizajnerice Mine Petre. Reviju na kojoj su hrvatske kreacije nosile japanske manekenke velikim je pljeskom popratilo je oko 300tinjak posjetitelja.


Modna dizajnerica Mina Petra s japanskim manekenkama

Nakon konferencije za medije odr�ane 22. rujna na kojoj su HGK i HTZ predstavili hrvatsko gospodarstvo i turizam, HGK i HTZ su nastavili promociju Hrvatske nastupom na najve�em japanskom turisti�kom sajmu JATA World Travel Fair koji se odr�ava od 24. do 26. rujna 2010. HGK predstavlja Hrvatsku višestruko nagra�ivanom izlo�bom „Be CROative“ kojom Komora promovira kvalitetne hrvatske proizvode, svjetski poznate hrvatske izume i izumitelje te Hrvatsku kao zemlju inovativnih i kreativnih ljudi.

Projektom „Be CROative“ HGK u Tokyu predstavlja hrvatsko gospodarstvo na izlo�benom prostoru od 100 �etvornih metara u obliku dvije kocke osmišljenom na na�in da simboli�ki predstavi Hrvatsku. Multimedijalna izlo�ba hrvatskih proizvoda po principu „gledaj, slušaj, osjeti“ do�arat �e Japancima Hrvatsku u njenom najboljem izdanju. U staklenim vitrinama izlo�eni su brojni hrvatski proizvodi nosioci znakova „Izvorno hrvatsko“ i „Hrvatska kvaliteta“ te svjetski poznati izumi Hrvata, dok se na videozidu prikazuju slike hrvatskih proizvoda popra�ene tipi�nim zvukovima mora, galebova, cvr�aka i dalmatinskih kampanela.

Komora na izlo�bi u Japanu predstavlja više od 40 hrvatskih proizvoda, nosioca presti�nih znakova „Izvorno hrvatsko“ i „Hrvatska kvaliteta“. Me�u njima su Podravkina Vegeta, Plivin Sumamed, Badelova šljivovica, Kraševa Bajadera, Paprenjak – tradicionalni hrvatski kola� tvrtke Paprenjak, vo�ni sirup Amarena i Maraschino iz Maraske, Paška �ipka, Paški sir od Sirene-Mala Sirana, kolekcija dubrova�kog nakita i mor�i�a zlatarne Kri�ek, Lepoglavska �ipka, Posedarski pršut pršutarne Posedarje te Bra� fini sapuni od maslinova ulja. Tako�er �e biti predstavljena i Gavrilovi�eva salama, Baranjski kulen iz Belja, kemijske olovke i nalivpera tvrtke TOZ - Penkala, vino Dinga� vinarije Dinga�, Pošip �ara vinarije Pošip, Ivan Dolac vinarije Svir�e, benkova�ki i istarski kamen, Bermet Filipec, Dukatov sir Dimsi, Melem tvrtke Neva, vinjak Trenk iz Zve�eva, Traminac Ilo�kih podruma, Graševina od Kutjeva, Rukatac Smokvica, Zlatna vrbni�ka �lahtina kvalitetno vino iz Vrbnika, Parketi Galekovi�, Vrša na sklapanje Obrta Trapula, Radiodifuzni odašilja�i RIZ Odašilja�a, Vindijini sirevi Caprodur i Ovidur, ekstra djevi�ansko maslinovo ulje Marco Polo, Spa�vin slavonski hrast, Programski sustav  Telegre topXview.

Tom prilikom posjetitelji �e imati priliku upoznati i brojne izume porijeklom iz Hrvatske: Penkalinu kemijsku, Vu�eti�ev daktiloskop za otkrivanje otiska prsta, Vran�i�ev padobran, Lupisov torpedo, Teslinu izmjeni�nu struju i brojne druge. Svih 228 proizvoda nosioca znakova „Hrvatska kvaliteta“ i 112 proizvoda nositelja znaka „Izvorno hrvatsko“ prezentirani su putem promotivnih spotova koji se izmjenjuju na plazmama tijekom trajanja izlo�be.

Vitrine s hrvatskim proizvodima ozna�ene su QR kodom (matri�nim dvodimenzionalnim bar kodom) iza kojeg se kriju podrobnije informacije o ozna�enom predmetu. Za �itanje informacija dovoljan je mobilni aparat s integriranom kamerom i prate�om aplikacijom. QR kod je izumljen upravo u Japanu gdje je i vrlo popularan, a HGK i ovim putem, prate�i razvoj i koriste�i suvremene tehnologije, nastoji promovirati hrvatsku kvalitetu i hrvatsko gospodarstvo u cjelini.

Originalnost promocije putem izlo�be Be CROative prepoznali su i Vlada Republike Hrvatske i Ured Predsjednika RH koji su izlo�bu koristili u sklopu raznih akcija i doga�aja koje su bile od velikog zna�aja za našu zemlju (Zagreb Summit, lobiranje za nestalno �lanstvo u Vije�u sigurnosti UN, zajedni�ke promocije sa HTZ-om, konferencija EBRD). Izlo�ba je do sada odr�ana u Njema�koj, Portugalu, Belgiji, Francuskoj, SAD-u, Italiji, Argentini, �ileu, Bosni i Hercegovini, Australiji i Rusiji.

JATA World Travel Fair s više od 100.000 posjetitelja jedan je od najve�ih turisti�kih sajmova u Aziji. Više od 130 zemalja i regija ove godine predstavlja svoje zemlje i globalne turisti�ke trendove. Samo prošle godine na izlo�benoj površini od 26.000 �etvornih metara predstavilo se 699 izlaga�a iz 151 zemlje i regije, a posjetilo ga je više od 110.000 posjetitelja.

Kratki fotozapis

(kliknite na sliku da ju pove�ate - pa još jednom kliknite do pune veli�ine)

Hrvatska gospodarska komora
Slu�ba za odnose s javnoš�u HGK
Irena Vu�eti�

Vezani �lanci:

Japanska pjeva�ica Izumi Yamaguchi pjeva �etiri Sta�una na hrvatskom

Izumi Yamaguchi, Japanese singer, sings Four Seasons in Croatian language 


 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.