Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

19.12.2011.

 
 
 

Znanstveni skup
"Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu"

 

Dokazali va�nost istra�ivanja i dokumentiranja povijesti
Nijemaca i Austrijanaca na ovom podru�ju

  
Foto:Gojko Miti�

OSIJEK - Njema�ka zajednica - Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj i ove je godine organizirala tradicionalni Znanstveni skup “Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu”.

Na 22. znanstveni skup u Osijek je stiglo više od 50 istaknutih znanstvenika iz Hrvatske, Srbije te Bosne i Hercegovine, koji su prezentirali teme od velike va�nosti za ovaj skup.

“Uvijek s ponosom napominjemo da smo jedina nacionalna manjina u Hrvatskoj koja ima kontinuitet odr�avanja ovakvog skupa, koji pridonosi istra�ivanju i dokumentiranju naše povijesti u ovim krajevima. Ovogodišnji broj sudionika najve�i je do sada, što tako�er pokazuje zna�aj ovog skupa”, rekla je izvršna direktorica Renata Trischler.

Uz po�etak trodnevnog Znanstvenog skupa predstavljen je Zbornik radova “Godišnjak - Jahrbuch”, u kojemu su objavljeni radovi prezentirani na prošlogodišnjem skupu.

Na sve�anom otvaranju u atriju zgrade Glavne stra�e Muzeja Slavonije u Tvr�i, izme�u ostalih, govorili su predsjednik Njema�ke zajednice u Osijeku Zorislav Schönberger i Elke Tiedt, savjetnica za kulturu i politiku njema�kog veleposlanstva u Zagrebu. Skup su pozdravili i osje�ki gradona�elnik i dogradona�elnik Ivan Vrki� i Vladimir Ham te po�asni njema�ki konzul u Osijek Ivica Škojo.
(D.K�.)

Izvor: Glas Slavonije

*****

Sudionici Znanstvenog skupa bili su i povremeni suradnici našeg portala www.arhiva.croatia.ch �or�e Bali� i Darko Varga, a kako je u �lanku Glasa Slavonije najva�nije ve� re�eno, �or�e Bali� je za portal dodao još samo nekoliko re�enica i dostavio nam dvadesetak fotografija koje je snimio Antun Zlatko Lon�ari�:

Treba istaknuti parafrazirane rije�i gradona�elnika Vrki�a - da je bio i sam ideološki odgojen, ali da sada smatra da se javne poslove ne smije voditi sa ideoloških pozicija. Smatra da se treba rehabilitirati uloga Nijemaca i Austrijanaca u Hrvatskoj  prošlosti i profiliranju hrvatskih nacionalnih interesa. Hrvatski stav o Nijemcima i Austrijancima profilirali su srpsko turski pogledi i stavovi.

48 autora, dva radna dana, teško je istaknuti najbolji rad po bilo kojem kriteriju, jer to su bile samo prezentacije, a sami radovi se predaju do lipnja idu�e godine. No mo�da �e izazvati širi interes dvije teme "prakti�nog" ili "populisti�kijeg interesa" - Radoslav Karleuša "Švapske ku�e" i prof.dr.sc. Bogdan Mesinger: "Kako su naši pradjedovi i djedovi odgajali naše roditelje?"

Martinjska zabava u Ernestinovu, kojoj su prisustvovali u�esnici znanstvenog skupa, spojila je ve�er s jutrom. Matija Greif, kako ka�u, jedini Nijemac u Ernestinovu (nekada velikom njema�kom selu) sada na du�nosti na�elnika op�ine, obavio je uspješno i du�nost vinskog biskupa.

Foto zapis

  
Arheološki muzej Osijek i crkva sv. Mihajla u Tvr�i 


Radno predsjedništvo: mr.sc. Renata Trischler, Ludwig Bauer, dr.sc.Lidija Duji�

      
Mr.sc. Renata Trischler, izvršna direktorica i dr. sc. Dra�en Ku�en, predsjednik
Hrvatsko-njema�kog dru�tva Osijek

  
Elke Tiedt, ataše za kulturu Njema�kog veleposlanstva u Zagrebu
i Ivica Vrki�, gradona�elnik Osijeka

  
Radoslav Karleuša, Njema�ka zajednica - Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj
i prof.dr.sc. Zlata �ivakovi�-Ker�e, Hrvatski institut za povijest


  Slijeva: Ivica Škojo, po�asni konzul Njema�ke u isto�noj Hrvatskoj, Ivica Vrki�, gradona�elnik
i Vladimir Ham, dogradona�elnik Osijeka

  

  

  
Na slici lijevo, u sredini, autor teksta �or�e Bali�,
na slici desno, prvi zdesna, fotograf Antun Zlatko Lon�ari�


Nikola Mak, Njema�ka zajednica -
Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj

Tekst: �or�e Bali�
Fotografije: Antun Zlatko Lon�ari�

*****

I na kraju, da bismo vidjeli koje su teme bile predstavljene na dvodnevnom znanstvenom skupu, pogledajmo program skupa:

Program

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.