Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

01.06.2015.

 
 

Breaking News:

Regica von Savojski posjetila Bilje i Dan dvorca
Eugena Savojskog u Bilju

U subotu, 30. svibnja 2015. godine, u javnosti se OPET pojavila slavna Regica von Savojski. Na lijep sun�an dan oko kamere vašeg foto-reportera ugledalo je maskotu Me�unarodnog dje�jeg festivala Bilje '98. kako sjedi na ogradi, na ulazu u dvorac, na kojem je nekada završavao vise�i most, koji je u „podignutom stanju“, pardon polo�aju, onemogu�avao ulazak u �etverokutni, slavni barokni dvorac još slavnijeg prezimenjaka naše Regice, Eugena Savojskog.

Regica je zadnji put boravila u dvorcu 1998. godine, skakala po pozornici na kojoj su trebali nastupiti  Osje�ki Zumbi�i, solisti VA "Brevis" i pjeva�i solisti do 12 godina starosti, a na festivalu izvesti pjesme kompozitora iz svojih dr�ava. Bili su tu mladi pjeva�i iz Bugarske, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Ma�arska predstavnica nije došla pa je njenu pjesmu otpjevala solistica iz Osje�kih Zumbi�a. Po pozornici su se „muvali“ Osje�ki Zumbi�i koji su bili u svakoj pjesmi kao „poboljšanje“, a neki od njih i iz VA "Brevis" bili su i solisti.

Kliknite na poveznice i poslušajte:
Priroda i mi
(komp. Mišo Dole�al, pjeva Dunja Varga, uz "Osje�ke Zumbi�e")

Sre�a u Ritu
(Vjekoslav Buri� - Marija First-Medi�, solo Maša Nemet i Sonja Troskot uz VA "Brevis")

Sve njih je uvje�bavala TETA JELENA, a mu� tete Jelene, Vjekoslav Buri�, je za ovu prigodu skladao prekrasnu kompoziciju o Kopa�kom ritu, a Antoaneta Rado�aj, Neta, ravnala je zborom.

Regica, iako je �aba kojoj ne smeta kiša, savjetovala je organizatorima (Op�ina Bilje i neki pojedinci) da bi bilo bolje da se festival odr�i u Domu kulture u Bilju, „jer je jako obla�no i mogla bi pasti kiša“. Regica se jako uplašila kada je u Dom došlo puno ljudi i djece, a Dom je bio premalen za svu publiku koja je htjela vidjeti i �UTI pjesme na festivalu. Vrijedni entuzijasti cijelu no� su pirili balone da bi se napravila scenografija sa šarenim balonima. Festival je uspješno odr�an, bili su tu popularni voditelji „s televizije“, �itani su duhoviti i POU�NI tekstovi Krune Medi� koji su oboga�eni znanstvenim �injenicama doktora Mikuške, tadašnjeg ravnatelja Kopa�kog rita. Regica je otvorenih usta slušala glazbu, ali je, usput, nau�ila puno i o Kopa�kom ritu.

Na gala koncert koji je odr�an sutradan, 14. rujna 1998., u Dje�jem kazalištu u Osijeku, Regica nije išla. Nestala je, jer je završila kao poklon svim izvo�a�ima, a nagra�eni solisti su još dobili i posebne nagrade za koje se pobrinuo organizator.

I sada, nakon 17 godina, Regica von Savojski se ZAGONETNO pojavila, nasmiješena, na proslavi 303. ro�endana dvorca Eugena Savojskog.

Kao i 1998. godine i sada je morala biti oprezna od �aplji i roda jer su organizatori smislili „nezgodan“ logo za festival. Morala se �uvati od neke ptice, koja je bila nešto izme�u rode i �aplje, a mo�da je to bila i crna roda, ponos Kopa�kog rita. Bilo joj je neobi�no da ta ptica ima sjenu u obliku violinskog klju�a i onda joj je sinulo: To organizatori �ele povezati prirodu (Kopa�ki rit) i glazbu. Glazbom za djecu �ele ja�ati svijest o potrebi zaštite prirode, educirati, ali i predstaviti Kopa�ki rit i njegove vrijednosti. Regica von Savojski je shvatila da i njena uloga nije mala. Ona je trebala podsjetiti na još jednu vrijednost Op�ine Bilje, a to je Eugen i njegov dvorac. Tada je shvatila zašto je dobila ime von Savojski i zašto se festival trebao odr�ati u Eugenovom dvorcu.

I sada, 2015. godine, na lijep i sun�an dan, sa sjetom se sjetila tih dana festivala i po�eljela je da opet bude maskota, a mo�da i nešto više od toga. Kako ne voli buku i galamu, ali to ne zna�i da ne voli glazbu, privukla ju je neka glazba u kojoj se spominje njen prezimenjak Eugen, bitka, Turci. Istina pjevalo se na njema�kom jeziku o plemenitom vitezu Eugenu. �ula se narodna pjesma nastala 1719. godine koja je ispjevana u �ast Eugena od Savoje.

Kako je Regica dosta neozbiljna, okrenula je le�a predstavniku organizatora Dana dvorca i zamjeniku na�elnika Op�ine Bilje, Gaboru Vargi koji je najavio predavanja. Regica je znati�eljno promatrala publiku koja je došla na predavanje „Najevropljanin u Panoniji“ dr. Gojka Miškovi�a iz Sombora i na predavanje Darka Varge: „Princ Eugen Franjo Savojski u Baranji i Bilju“, i zadovoljno pozirala znati�eljnim fotoreporterima i snimateljima s televizija.


Dr. Miškovi� dr�i predavanje o najeuropljaninu u Panoniji

Nakon predavanja o najeuropljaninu u Panoniji, slijedilo je predavanje o Eugenu ratniku, koji je u Baranji boravio 1687. i koji je sudjelovao u njenom osloba�anju. Tada, 1687. u bitci kod Nagyharsánya, Eugen se istakao hrabroš�u pa je on dobio �ast odnijeti vijest o pobjedi caru Leopoldu I. u Be�. Regica je saznala da je Eugen boravio u svom dvorcu 10. listopada 1717., nakon veli�anstvene pobjede u osloba�anju Beograda 1717. godine. Mogla je pro�itati i njegova 4 pisma koja je pisao u Bilju, u svom dvorcu. Mogla je �uti prijedloge što se sve mo�e s dvorcem u�initi i odvesti Op�inu Bilje u neke više sfere.


Darko Varga dr�i predavanje „Princ Eugen Franjo Savojski u Baranji i Bilju“

Organizator je pozvao predava�e na ru�ak. Regica von Savojski se „negdje izgubila“. Mo�da je otišla u podrum dvorca gdje je bio zatvor ili je pogledala viteške igre, nastupe folkloraša ili mo�da smjenu stra�e po�asne garde Hrvatskog sokola Osje�ko-baranjske �upanije ili se provozala fijakerom kroz park dvorca, ostaje nepoznato.

Predava� Varga je na�elniku Op�ine Bilje �eljku Cickaju dao svoj „šalabahter“ s predavanja, jer se nije baš sve što je bilo u „šalabahteru“ stiglo ispri�ati u sat vremena. Osim toga, na�elnik je dobio i još neobjavljeni rad (rukopis): „Baranjska plemi�ka obitelj Mitterpacher iz Bilja“, koji je bio predstavljen 2014. godine na Znanstvenom skupu "Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu", a bit �e objavljen ove, 2015. godine, u poznatom Jahrbuchu. Veliki interes pokazala je supruga na�elnika za rad: „Habsburgovci u Baranji“, što je „malo deblji šalabahter“ s odr�anog predavanja u sklopu simpozija „Kreativna riznica“, odr�anog na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 22. travnja 2015.

S na�elnikom, u ugodnom razgovoru, pri�alo se o budu�nosti Op�ine, a Regica von Savojski je obe�ala da �e pomo�i, ako ju Op�ina, ponovo pozove.

Vaš lutaju�i reporter
Darko Varga
30. svibnja 2015.

 

Tekst: Darko Varga, fotografije �eljka Varga
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

Vezani �lanak:

Dan dvorca Eugena Savojskog u Bilju

 

 

 

 

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.