Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Kratki izlet u stari Zagreb, u daleku pro�lost

Ju�er smo na portalu objavili prilog o dana�njem, modernom Zagrebu, kojeg je The Telegraph uvrstio me�u Top 20 turisti�kih destinacija za 2011. godinu, a za danas predla�emo kratki izlet u stari Zagreb, u Zagreb kakav je nekad bio, u daleku pro�lost.

Internetom nam sti�u razni mailovi s vi�e ili manje interesantnim prilozima, a za neke priloge je prava �teta, da ih ne vidi �to vi�e osoba pa sam za �itatelje pripremio niz fotografija starog Zagreba, koje sam dobio s raznih strana, od poznatih i nepoznatih po�iljatelja.

Od nekoga, vi�e neznam od koga, dobio sam tekst nepoznate autorice koji slijedi poslije pps-priloga Stari Zagreb i nekoliko starih razglednica i ne sje�am se jesu li uz taj tekst stigle i fotke koje objavljujem sasvim dolje u FOTOGALERIJI, no o�ito je da se autorica teksta osvrnula i na neke od tih fotografija.

Stari Zagreb.pps
(ugodno klikanje!)

Pa pogledajmo sada i �to o Zagrebu pi�e nepoznata autorica:

Da se podsjetimo kako je Zagreb izgledao prije nego li su u njega do�li do�li vampiri novog vala, onog partizanskog i ovog drugog i razj.... ljepotu i kulturu na�ega lijepoga grada, iz vremena kada se je znalo ko kam spada, tko je tko i tko �ta radi, �ija su zadu�enja (�eljezni�ki kolodvor, do�ljaci iz provincije koji su hranili, prali i slu�ili gradsku gospodu i gra�anstvo, "paterfamilijari" i njihove �ene dok jo� nisu radile / zara�ivale nego brinule o i sebi, ku�i i djeci), kada su �ene bile tako �enstvene, obla�ile se kako �ene (vrijeme brust-haltera i svilenih �arapa sa natom, suknje do pola lista!), a mu�karci kao mu�karci (pogledaj odijela, pogledaj kako su po�e�ljani, uredni i kako je nezamislivo bilo imati zmazane cipele!) A osim toga, mu�karci su imali �e�ir na glavi, a �ene kapicu ili �e�iri�. Seljak u svom stilu, seljanke su imale rubac na glavi, gospoda opet u svom stilu.

Pogledaj gradsku kavanu - sad sam se sjetila kak sam bila tam na kavi nedavno, kak je ovo novo preuredio sa plasti�nim zavjesama gosp. Zubak, pa mi je do�la neka razdrljena konobarica s dlakavim golim nogama, kad sam ju zamolila da mi donese novine na �tafelaju (to je kavana, nije buffet na kolodvoru, di se s nogu na �anku pije konjak dok �eka� autobus, tam se pije kava i �itaju novine, ne?), a ka�e ona meni: �ekaj, sestro, da pitam dal' imamo toga!!!

Pogledaj kako su ulice �iste (onda se je znalo tko upravlja gradom i zaista se upravljalo njime: ulice su se �mrkovima prale dva puta tjedno, i njima su �etali redarstvenici koji su pazili samo na javni i red i mir, da neko ne pljune na cesti ili baci �ik!).

Ba� bi bilo super da nam grad dobije "zagreba�ki" �tih kakav je nekada imao, a to moramo odnjegovati mi...... ili prepustiti da nam grad kreiraju ovi koji su izkreirali Tre�njevku, Vrbik, Kajzericu, Lani�te, ove od stakla i pleha tzv. business tornjeve i shoping centre od kartona i puno lampi, kaj buju svi strunuli za 20 godina. Mi vidimo i znamo kakav su grad htjeli i napravili i kaj su nama ostavili na�i preci, HNK, biblioteku, umjetni�ki paviljon, Zrinjevac, parkove, Lenuccijevu potkovu i sve ove prekrasne zgrade u naslje�e. A �to �emo mi ostaviti?! West gate i city centar One i one kutije kaj se grade bez plana, reda i logike! Kod mene u Vrbani�evoj, doselila sam se prije 6 godina tamo i bio je to jo� tada miran gra�anski gradski kvart. U posljednje 3 godine tamo su izgradili oko mene desetak MEGA-zgrada, mravinjaka kaj jedni drugima gledaju u tanjur i kupaonu, s time da niti jedna jedina zgrada nije ista visine! Niti jedna. Ja to vidim iz svog stana: sve zgrade uglavnom su iste visine 4-5 katova, a ove nove svaka svoje, 8-10 katova... I svaka svoje boje. I stila tzv. novo bosanske urbane arhitekture na zagreba�kom terenu!

Autorica teksta nepoznata!


I na kraju pogledajmo i daljnjih pedesetak fotografija starog Zagreba:

Fotogalerija

(kliknite na sliku da ju pove�ate - pa jo� jednom kliknite do pune veli�ine)

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.