Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 


 
   
 


29.03.2016.


 

U�enici i profesori zagreba�ke XV. gimnazije
u �enevi posjetili CERN, u Zürichu ETH i GKRH

XV. gimnazija je prirodoslovno matemati�ka gimnazija u Zagrebu. Po rezultatima je jedna od najboljih srednjih škola u dr�avi. Dio u�enika se posebno posvetio u�enju i prou�avanju fizike. Svake godine predstavljaju školu na smotrama i natjecanjima, a neki od njih i na olimpijadama iz fizike.

Za edukacijsko putovanje u Švicarsku škola je odabrala darovite u�enike koji su sudjelovali na dr�avnim natjecanjima iz fizike.


The Globe of Science and Inovation - simbol CERNa

Oni su zajedno s profesorima fizike otputovali u Švicarsku od 20.3 do 23.3. 2016. , gdje su posjetili CERN u �enevi i ETH u Zurichu.

Puno je ljudi doprinijelo realizaciji našeg edukacijskog putovanja u Švicarsku. Bivši maturant naše škole, Luka Manola, danas student financijskog in�enjerstva na ETH fakultetu u Zürichu, organizirao nam je posjet gradu u kojem trenutno �ivi i studira, kao i svom fakultetu. Povezao nas je s Hrvatskim kulturnim klubom iz Badena i gdjom Anom Števanja, te Generalnim konzulatom Republike Hrvatske u Zürichu. Zahvaljujemo Generalnom konzulu RH u Švicarskoj Slobodanu Mikacu i konzulu Igoru Surdichu na srda�nom prijemu.

Realizaciju ovog edukacijskog putovanja omogu�ili su Gradski ured za obrazovanje, Sancta Domenica, Combis, Narodne novine, Školska knjiga, Valamar Riviera, Jadranski naftovod, Allianz Zagreb, naši znanstvenici prof.dr.sc. Mirko Planini�, dr.sc. Vuko Brigljevi�, dr.sc. Senka �uri� i dr.sc. Sre�ko Morovi�.

13-tero u�enika i 5 profesora u pratnji, krenulo je iz Zagreba 20.3. u kasnim no�nim satima. S prvim zrakama sunca, stali smo u malom talijanskom gradi�u Peschiera del Garda, nedaleko Verone, i prošetali se starom jezgrom smještenom na trima oto�i�ima u zaljevu jezera Garda. Nastavili smo put i u kasnijim popodnevnim satima stigli u �enevu. Prije no�enja u hotelu, ipak nam je ostalo dovoljno vremena za obilazak grada.

   
Compact Muon Solenoid - CMS detektor

22.3. u jutarnjim satima, u francuskom dijelu CERN-a, to�nije na mjestu CMS eksperimenta, do�ekao nas je hrvatski znanstvenik dr sc Sre�ko Morovi� koji tamo radi. U dvije grupe smo obišli detektor od 14 000 tona, smješten na 100 metara ispod površine tla i �uli na koji na�in se tamo izvode eksperimenti iz fizike elementarnih �estica. Postava je u svakom slu�aju zadivljuju�a, s obzirom da se radi o ure�aju duga�kom 30 i visokom 15 metara, koji slu�i prou�avanju ne�eg što se ne mo�e vidjeti �ak niti mikroskopom. Nakon obilaska CMS-a, vratili smo se u glavni dio CERN-a u �enevi,gdje nas je do�ekala dr sc Senka �uri� te nam odr�ala kratko predavanje. Nakon ru�ka nastavili smo vo�enu turu. Obišli smo kontrolnu sobu još jednog detektora, ATLAS-a, poslušali predavanje o povijesti istra�ivanja u CERN-u, te pogledali neke stare postave koje su se koristili u prošlosti. Sve zajedno, posjet CERN-u, najva�nijem institutu za fiziku elementarnih �estica na svijetu, nama kao mladim fizi�arima, ali i našim profesorima, ostaje kao lijepo iskustvo.

Predve�er smo krenuli prema Badenu, gdje smo se smjestili u hostel. Tu su nas posjetili i za�eljeli nam dobrodošlicu gdja Ana Števanja i konzul Igor Surdich.

 
Ranojutarnja šetnja još usnulim Badenom

Rano ujutro prošetali smo Badenom koji nas je oduševio svojim izgledom.


Pred zgradom Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Zürichu

Nakon toga krenuli smo prema Zürichu. Usporili su nas radovi na putu, ali smo ipak stigli u dogovoreno vrijeme na sastanak s Lukom. Luka nas je odveo do Generalnog konzulata RH gdje smo se upoznali s hrvatskim konzulom Slobodanom Mikacom. Gospodin Mikac nam je ukratko objasnio �ime se konzulat bavi te na što sve moramo obratiti pozornost kada putujemo u stranu zemlju ili u istoj mislimo nastaviti školovanje. U konzulatu nas je do�ekala i gospo�a Ana Števanja, koja nas je potom zajedno s Lukom povela u šetnju Zürichom.


Pred zgradom i u predavaonici ETH fakulteta u Zürichu

Umorne noge smo kasnije odmorili u predavaonici ETH fakulteta, gdje su nam mladi hrvatski znanstvenici (Luka Piškorec, Matija �eško i Ivana Beloševi�), koji svoje studije i doktorate dovršavaju tamo, prezentirali �ime se bave. Zajedno s Lukom su nam opisali kako je to studirati na ETH-u i koje su mogu�nosti za studente koji dolaze iz zemalja poput Hrvatske.

Uslijedila je još kratka šetnja po du�anima i kupovina suvenira, nakon �ega smo krenuli za Zagreb. Edukacijsko putovanje u Švicarsku �e nam svima ostati u lijepom sje�anju. Sretni smo što smo posjetili CERN, vidjeli i nau�ili nešto o fizici što dosada nismo znali; kao i presti�ni fakultet ETH.

Što je najva�nije, u Švicarskoj su nas do�ekali naši ljudi, pa smo se zbilja osje�ali dobrodošli.     

Bernarda Mlinari�, prof. mentor, XV. gimnazija, Jordanovac 8, Zagreb

 

Priop�io:Slobodan Mikac, Generalni konzul RH u Zürichu
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

Vezani �lanak:

U�enici XV. gimnazije iz Zagreba posjetili memorijalnu
sobu nobelovaca Lavoslava Ru�i�ke i Vladimira Preloga

 
 
   
 
 
       

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.