Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

Hobby je aktivnost, ili djelatnost, kojom se ljudi bave u svrhu razonode, van redovnog posla. Skrivene �elje bavljenja odre�enim hobby-jem ostaju �esto samo �elje i ma�ta a jako �esto je potrebno jako malo da biste �elje i ma�tu pretvorili u stvarnost. Kad smo primili prvi prilog o Astronomiji odlu�ili smo pokrenuti ovu rubriku u kojoj �elimo prikazati �to vi�e raznih hobby-ja.

"Hobby-sti" javite nam se!
Po�aljite nam prilog o va�em hobby-ju i mi �emo ga objaviti.
hobby@arhiva.croatia.chAstronomija je mnogo vi�e od pukog brojanja zvijezda i gledanja to�kica na nebu. Prou�avanje neba mo�ete zapo�eti i obi�nim dalekozorom
Ribolov

 

 


 

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.