Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Va�e mi�ljenje nas zanima!

Ova rubrika potaknuta je dopisima vi�e na�ih posjetilaca i komentarima s vi�e strana. Izgleda da bi mnogima bilo interesantno znati kako �ive i �to misle Hrvati u �vicarskoj i �to je to zajedni�ko medju Hrvati-ca-ma u �vicarskoj. Poku�at cemo svaki tjedan napraviti jedan ili vi�e interviewa sa Hrvati-ica sa podru�ja cijele �vicarke. Ako ste i Vi spremni re�i �to mislite javite nam se i mi �emo napraviti interview s Vama.
Kontakt- email: interview@arhiva.croatia.chNapomena
: Uredni�tvu se javljaju �itatelji s pozitivnim i negativnim reakcijama, osobito se kritizira slabi hrvatski jezik mladih. Uredni�tvo smatra da s mladim ljudima, koji su ovdje ro�eni i/ili odrasli, treba s vi�e sno�ljivosti postupati, zbog toga �to ne vladaju savr�enim hrvatskim jezikom. Uredni�tvo bi takoder najradije platilo lektora za sve tekstove, koji se na portalu pojavljuju, ali trenutna financijska situacija to ne dopu�ta. Kod mladih Hrvata nam se �ini va�nijim da sudjeluju u hrvatskim udrugama i doga�ajima, nego da se inzistira na njihovom pisanom jeziku. Samo na taj na�in mo�emo kod njih njegovati i hrvatsku svijest i pomo�i im da se u tom smislu s nama organiziraju ili stvore jo� bolje hrvatske organizacije. Nek na koncu pogleda svatko sebe od nas samih kakvim se pisanim njemackim jezikom slu�i!


Aktualni Interviewi:

 

<<  
  >>

<<  
  >>

<<  
  >>

<<  
  >>

<<  
  >>

<<  
  >>

<<  
  >>

<<  
  >>

<<  
  >>

<<  
  >>

<<  
  >>

<<  
  >>

<<  
  >>

<<  
  >>

<<  
  >>

<<  
  >>

<<  
  >>

<<  
  >>

<<  
  >>

<<  
  >>

<<  
  >>

<<  
  >>

<<  
  >>

<<  
  >>

<<  
  >>

<<  
  >>

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.