Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 
 
 

Osje�ki Ferivi polumaraton
Zoran �ili� i Danijela Bara� najbr�i na osje�kim ulicama

Osijek se ponovno pokazao kao odli�an doma�in i organizator tradicionalne trka�ke priredbe.

�lan AK Koprivnica Zoran �ili� te atleti�arka beogradskog Partizana Danijela Bara� pobjednici su 12. izdanja Osje�kog Ferivi polumaratona, koji se u subotnje prijepodne tr�ao ulicama grada na Dravi, od Gornjeg do Donjeg grada pa natrag do Trga Ante Star�evi�a na kojemu je bio start, ali i cilj utrke.

Osijek je do�ekao trka�e, njih preko tisu�u, okupan proljetnim suncem, ali i neugodnim vjetrom, koji je smetao, ali nije “uprskao” još jedno odli�no izdanje osje�ke utrke. Kao i prethodnih godina osim polumaratonske dionice na 21,1 kilometar, kao izazovi su trka�i(ca)ma ponu�eni nastupi u utrci gra�ana na pet kilometara, pod nazivom “Jel' tr�iš, lega?”, te najmla�ima, od polaznika vrti�a do u�enika osnovnih škola.

�ast da otvore utrku pripala je najmla�ima, koji su optr�ali Trg s oznakama vrti�a, klubova ili mjesta iz kojih dolaze.

Nakon vrti�araca i osnovnoškolaca, krenuo je zajedni�ki start polumaratonske i utrke gra�ana. Naravno, prvi su se na cilj vratili “gra�ani”, a pet kilometara najbr�e su istr�ali Zagrep�anka Nives Zebi� te Sr�an Samard�i� iz Banja Luke. Ipak, s najviše se zanimanja o�ekivao rasplet polumaratonske utrke. Sa starta je krenulo 700-tinjak natjecatelja iz cijele Hrvatske, ali bilo je i puno trka�a iz BiH, Srbije, Ma�arske, pa �ak i polumaratonac iz Kanade.

Osje�ku stazu najbr�e su prošli njezini dobri poznavatelji i �esti gosti Ferivi polumaratona Zoran �ili� (1982.) i od njega više od dva desetlje�a stariji poznati hrvatski (polu)maratonac Drago Paripovi�. �ili� je tako nakon 2010. i 2011. ponovno prvi prošao ciljem na Trgu Ante Star�evi�a i ku�i se vra�a s tre�im osje�kim naslovom do kojeg je došao u vremenu 1:15,08 sati. Iza njega su ostali Paripovi� (1:53,39), Zagrep�anin Damir Mesec (1:17,01), dok je �etvrto mjesto zauzeo Darko Dolovski iz kluba doma�ina utrke, MK Hrvstki Sokol Osijek.

- Ovo je odli�na utrka u organizacijskom smislu, ali i po kvaliteti iz godine u godinu sve bolja. Lijepo je tr�ati kroz grad, danas je vjetar dosta smetao tako da i nisam osje�ao kao da tr�imo po ravnici i totalno ravnoj stazi, komentirao je �ili�.

U �enskoj konkurenciji ispred svih je bila srpska reprezentativka, �lanica kluba iz beogradske Humske ulice Danijela Bara� (1:25,03). Nakon Bara� ciljem su prošle Zagrep�anke Dubravka Vešligaj i Ingrid Nikolesi�.

- Lani sam bila osma u Osijeku, za ovu godinu sam se bolje pripremila, a mislim da je i kod trka�ica konkurencija bila nešto slabija. Meni je ovdje fenomenalno, Osje�ki polumaraton je po kvaliteti i organizaciji bolji od Beogradskog maratona, koji ima i du�u tradiciju i maratonska je utrka, komentirala je Danijela Bara�.

Bilo je to doista lijepo subotnje prijepodne u Osijeku, na središnjem gradskom Trgu “vrvjelo” je natjecateljima i gledateljima, a doprinos priredbi, koja nikako ne bi uspjela bez agilnih volontera, policije, osje�kog Moto kluba, Grada Osijeka, Atletskog kluba Slavonija �ito, Ferivija, niza sponzora na �elu s VIP-om, dali su i tamburaški sastav KAS te Udara�ki sastav Ritmo koji su u posebnoj prikolici išli “zaka�eni” za tramvaj i svirkom pru�ali polumaratoncima podršku na putu od “Štrosike” prema Donjem gradu.

Pobjednici

VRTI�I - 250 metara: 1. Petra �ulj (AK Slavonija �ito), 2. Lorena Šermet (AK Marsonia), 3. Tea Pelengi� (vrti� Zeko); 1. Borna Bencari� (Slavonija �ito), 2. Bartol �upani� (Sjen�ica), 3. Nikola Šešum (Slavonija �ito)

1. i 2. RAZREDI OŠ - 750 m: 1. Petra Vesar (Marsonia), 2. Dora Dragovan (OŠ F.K.Frankopan), 3. Tean Terzi� (OŠ Tin Ujevi�); 1. Ante Grgi� (Višnjevac), 2. Sven D�end�o (Koprivnica), 3. Dino Pozni� (Slavonija �ito)

3. i 4. razredi - 750 m: 1. Lana Jakši� (F. K. Frankopan), 2. Nora Gašparovi� (F. K. Frankopan), 3. Andrea Ika� (A. Šenoa); 1. Luka Soldo (Slavonija �ito), 2. Antonio Martin�evi� (F. K. Frankopan), 3. Petar Pripi� (F. K. Frankopan)

5. i 6. RAZREDI - 1500 m: 1. Melani Bosi� (Slavonija �ito), 2. Paola Rešetar (Slavonija �ito), 3. Lorena Faktor (Slavonija �ito); 1. Mislav Škrti� (Slavonija �ito), 2. Arijan Getto (Slavonija �ito), 3. Mihael Suši� (Slavonija �ito)

7. i 8. RAZREDI - 1500 m: 1. Barbara Vrhovac (Slavonija �ito), 2. Matea Veber (Slavonija �ito), 3. Gabriela Dreni� (Slavonija �ito); 1. Dino Švarcer ((Slavonija �ito), 2. Ivan Mikuli� (Koprivnica), 3. Robert Vilagoš (OŠ F. Kre�me)

Jel' tr�iš, lega?” - 5 km: 1. Nives Zebi� (Maksimir Zagreb) 20,21 minuta, 2. Dorotea Santi (Slatina) 20,33; 3. Martina Novoselac (Individulaka) 20,52; 1. Sr�an Samard�i� (Banja Luka) 16,10, 2. Vedran Kova�i� (Slavonija - �ito) 16,54, 3. Marino Blovijek (Agram) 17,32.

POLUMARATON - 21,1 km:
muški: 1. Zoran �ili� (AK Koprivnica) 1:15,08, 2. Drago Paripovi� (�umberak) 1:15,39, 3. Damir Mesec (Maksimir) 1:17,01, 4. Darko Dolovski (Hrvatski sokol Osijek) 1:17,14, 5. Josip Major (Somaraton, Srbija) 1:18,14;
�ene: 1. Danijala Bara� (Partizan Beograd) 1:25,03, 2. Dubravka Vešligaj (Maksimir Zagreb) 1:26,12, 3. Ingrid Nikolesi� (Sljeme Zagreb) 1:27,11, 4. Maja Urban (Maksimir) 1:33,10, 5. Katarina Kokan (Marjan) 1:33, 40.

Izvor: Glas Slavonije, autor I. Liovi�
Foto: Davor Javorovi�/PIXSELL i Z. Puši�

*****

I povremeni dopisnik našeg portala Ivan Grgesina iz Osijeka poslao nam je obavijest o odr�anom polumaratonu i dvadesetak fotografija koje je snimio, pa pogledajmo i njegove fotografije:

Danas se je u Osijeku odr�ao me�unarodni sportski doga�aj, polumaratonska trka za i starije i mla�e uzraste.


5-godišnja Matea, "pomaga�ica na rubu trka�e staze", dodaje bo�icu osvje�enja svome tati

Polumaraton je tr�ao i naš sin Vladimir. Unuka Matea mu je za vrijeme utrke dodala bo�icu vode za okrepu.


Matein tata Vladimir sti�e na cilj ... 

 
... pa su vidno zadovoljni i tata Vladimir i njegova k�i Matea, unu�ica portalovog dopisnika Ivana

Sve je vidljivo iz kratke foto galerije:

Foto galerija
Pozdrav! Ivan

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 


Na po�etak

 

    
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.