Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 
 
 

Posjet gradu Lausanne i Olimpijskom muzeju

Dopisnik portala Ivan Bariši� posjetio je ovih dana grad Lausanne u Švicarskoj u kantonu Vaud na obali �enevskog jezera, u kojem je sjedište Me�unarodnog olimpijskog odbora i na daleko poznati Olimpijski muzej te nam o tom posjetu poslao kratki izvještaj:


Lausanne - glavni grad kantona Vaud sa oko 130'000 stanovnika

Lausanne je najve�i i glavni grad kantona Vaud u kojem �ivi oko 130'000 stanovnika, koji govore švicarsku verziju francuskog jezika, no stanovništvo je prili�no šaroliko pa se na ulicama grada �uju i drugi jezici; njema�ki, talijanski portugalski ...


Gradom dominira katedrala Presvete Bogorodice (Notre Dame)

Grad le�i na obali �enevskog jezera, a gradom dominira katedrala Presvete Bogorodice (Notre Dame), a u gradu je i Savezna visoka tehni�ka škola, Ecole Polytechnique Federale Lausanne (EPFL), na kojoj djeluje i više hrvatskih znanstvenika, profesora i docenata.


Lausanne, europski San Francisco na �enevskom jezeru


Olimpijski muzej u Lausanne

U gradu je sjedište Me�unarodnog olimpijskog komiteta i na daleko poznati Olimpijski muzej, a pred Olimpijskim parkom i spomenik nenadmašivom hrvatskom košarkašu, legendarnom Dra�enu Petrovi�u, što me je ustvari i najviše interesiralo pa za portal dostavljam sljede�e dvije fotografije, na kojima sam ja pred Olimpijskim muzejom i spomenik Dra�enu Petrovi�u koji sam snimio:


Portalov reporter Ivan Bariši�,
vi�en o�ima uli�nog slikara / karikaturista


Bilo je interesantno posjetiti Olimpijski muzej u Lausanne ...


... a posebni osje�aj je na�i se pred spomenikom legendarnom Dra�enu Petrovi�u


Druga strana spomenika Dra�enu Petrovi�u

Samo rijetki sportaši u svijetu imaju privilegiju da im se spomenik nalazi u parku Olimpijskog muzeja, a Dra�en je ne samo velikan hrvatskog, nego i svjetskog sporta i zato je s ponosom na�i se kao Hrvat u Olimpijskom muzeju u Lausanne.

Me�unarodni olimpijski komitet

Tekst i tri fotografije: Ivan Bariši�, ostale fotografije s interneta
Za  portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 
Vezani �lanak:

In memoriam: Dra�en Petrovi�
Bio je neponovljiv, pravi Mozart me�u koševima

 


Na po�etak

 

    
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.