Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 
 
 

NK Croatia Zürich:
Osnivanje 3 ekipe Juniora sve bli�e

  

Upravni odbor NK Croatia odr�ao je informativnu ve�er kluba za budu�e Juniore koje NK Croatia namjerava uskoro osnovati. Povodom toga u Domu se okupilo petnaestak mladih nogometaša i njihovih roditelja dok jedan dio zainteresiranih nije mogao prisustvovati informativnoj ve�eri.

Njih je pozdravila uprava kluba na �elu sa predsjednikom kluba Stjepanom Špeharom, dopredsjednikom Damirom Rudeli�em, sportskim direktorom Darijom Rudeli�em te blagajnikom kluba Danijelom Bobinac. Prezentaciju je vodio Jakša Bošnjak donedavni �lan uprave, a danas uspješni trener Juniora u klubu FC Wittikon-Seefeld.

Skup je otvorio sportski direktor Darijo Rudeli�, koji je nakon pozdravnog govora dao rije� predsjedniku kluba Stjepanu Špeharu, koji je pozdravio sve prisutne i ukratko predstavio NK Croatia i njenu povijest.
Nakon izlaganja predsjednika, Jakša Bošnjak je objasnio budu�im igra�ima planove kluba i budu�ih Juniora te istakao va�nost postojanja Juniora. Na njegovo izlaganje nadovezali su se Darijo Rudeli� i Stjepan Špehar, koji su rekli da je i budu�nost kluba u Juniorima i da su takve ekipe potrebne NK Croatiji.

Cilj kluba je osnivanje tri mom�adi Juniora i to: A+ Juniora (18-23 godine), B Juniora (15-16 godina) i F Juniora (7-8 godina). Predsjednik kluba okupljene je izvijestio da za F Juniore (7-8 godina) ve� postoji dovoljno igra�a i da se ve� razgovara sa budu�im trenerom mom�adi.

Stav kluba je da �e se za ovaj cilj zalo�iti svi i da �e vodstvo kluba na�i potrebne sponzore i sredstva, kako bi okupili mlade Hrvate iz okolice Züricha u, kako su rekli, jednom od najstarijih hrvatskih klubova u Švicarskoj.

I zainteresirani igra�i su dobili rije� i izrazili svoje �elje, a što je uprava kluba komentirala kao vrlo zadovoljavaju�e, jer su budu�i juniori izrazili da �ele igrati u hrvatskom klubu i igrati u samom vrhu.

Zanimalo ih je kada po�inju treninzi, koliko puta �e se trenirati, a odgovore im je dala okupljena uprava kluba. Zainteresirani igra�i su bili vidno zadovoljni vi�enim.

Pitanja su imali i roditelji, a ve�inom su bile i pohvale Upravnom odboru na organizaciji sastanka, a i na �elji da okupe mlade u svom klubu.

Podijeljene su i prijavnice NK Croatije, a koje su zainteresirani odmah ispunili, pa se uprava kluba nada da su sve bli�e zadanom cilju.

Budu�i Juniori NK Croatije po�aš�eni su od strane kluba, a što je bio znak zahvalnosti na odazivu.


Bogata zbirka osvojenih pokala NK Croatie bit �e još bogatija
kada zaigraju i po�nu nizati pobjede tri ekipe Croatijinih juniora

Foto galerija


Tekst i fotografije: Ivan Bariši�
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar,  urednik@arhiva.croatia.ch

 

Vezani �lanak:

NK Croatia Zürich tra�i juniore od 9 do 19 godina!

 


Na po�etak

 

    
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.