Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

19.03.2016.

 
 
HRVATSKA AKADEMIJA  
ZNANOSTI I UMJETNOSTI 
CROATIAN ACADEMY
OF SCIENCES AND ARTS

U�enici XV. gimnazije iz Zagreba posjetili memorijalnu
sobu nobelovaca Lavoslava Ru�i�ke i Vladimira Preloga

U�enici XV. gimnazije iz Zagreba sa svojim profesorom Revikom Nussom posjetili su u utorak 15. o�ujka 2016. Memorijalnu sobu nobelovaca Lavoslava Ruike i Vladimira Preloga u Knji�nici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti gdje im je o �ivotu, radu i zaslugama dvojice hrvatskih kemi�ara nobelovaca govorio akademik Vitomir Šunji koji je u mladosti bio Prelogov student na Saveznoj tehni�koj školi u Zürichu te je poznavao i Ru�i�ku. „Unato� razlici u temperamentu i karakteru, Ru�i�ka i Prelog dobro su se slagali, a njihov odnos bio je pun poštovanja, razumijevanja i podupiranja“, kazao je me�u ostalim akademik Šunji�.

 

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti otvorila je Memorijalnu sobu nobelovaca Lavoslava Ru�i�ke i Vladimira Preloga 2015. radi popularizacije ove dvojice svojih �lanova, velikana hrvatske i svjetske znanosti. Radi se o multimedijskom postavu koji donosi najva�nije podatke o �ivotu i djelu istaknutih Hrvata kemi�ara koji su zbog svog doprinosa kemijskim znanostima nagra�eni Nobelovom nagradom za kemiju.

Izlo�eni su brojni dokumenti, pisma, fotografije i osobni predmeti Ru�i�ke i Preloga, a posjetitelji mogu pogledati i dokumentarne filmove o njima. U izlo�benom postavu posve�enom Ru�i�ki nalazi se i original povelje o dodjeli Nobelove nagrade 1939., jedina takva povelja koja se �uva u Hrvatskoj, dok se u Prelogovom postavu nalazi i dio njegove stru�ne biblioteke, namještaj iz njegove radne sobe, odijelo koje je nosio na dodjeli Nobelove nagrade 1975. te zbirka kutija šibica iz svjetskih hotela koje je skupljao tijekom svojih putovanja. Na posebnom info-pultu prezentirani su i brojni detalji o postupku dodjele Nobelove nagrade, o Alfredu Nobelu i o dosadašnjim nobelovima.

Memorijalna soba nobelovaca Lavoslava Ru�i�ke i Vladimira Preloga mo�e se razgledati besplatno svakog radnog dana od 10 do 15 sati.

Tekst i fotografije: Marijan Lipovac, Ured za odnose s javnoš�u i medije HAZU

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch 

Vezani �lanak:

Memorijalna soba nobelovaca u HAZU

 

 

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.