Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

21.03.2016.

 
 

Film "Sveta Hrvatska" prikazan u Pribi�u

U petak, 13. o�ujka 2016. u Pribi�u je sve�ano obilje�ena 14. obljetnica smrti Sluge Bo�jeg, kardinala Franje Kuhari�a, najve�eg sina pribi�kog kraja.

Tim povodom u organizaciji Turisti�ke zajednice op�ine Kraši�, Ogranka Matice hrvatske u Jastrebarskom, �upe svetog Siksta u Pribi�u i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pribi�, u prepunoj dvorani Vatrogasnog doma u Pribi�u sve�ano je prikazan dokumentarni film "Sveta Hrvatska" redatelja Jakova Sedlara i scenarista Nine Škrabea.

    
S lijeva: Josip Buckovi�, Josip Petkovi� Fajnik i Josip Bakalas ...

Prije prikazivanja filma brojnim posjetiteljima obratili su se predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pribi� Josip Buckovi�, na�elnik op�ine i predsjednik Turisti�ke zajednice op�ine Kraši� Josip Petkovi� Fajnik, dolski pjesnik i pribi�ki kulturni djelatnik Josip Bakalas, ...

    
... te Jakov Sedlar, Nino Škrabe i �upnik Stjepan Dijaneš

... redatelj filma Jakov Sedlar, scenarist Nino Škrabe i pribi�ki �upnik Stjepan Dijaneš.


Kroz program je vodila Danijela Kuhari�

Me�u mnogim gostima našli su se i na�elnik op�ine �umberak Zdenko Šiljak, zamjenik kraši�kog na�elnika Josip Špoljar, predsjednica jaskanskog Ogranka Matice hrvatske Klementina Škrabe, �lan predsjedništva jakanske Matice Zvonimir Kufrin, predsjednik Nadzornog odbora Matice Kristinko Malnar i �eljko Šimanovi�, istaknuti �lan jaskanskog Ogranka u pribi�kom kraju.

Nakon prikazivanja filma, pozdravljenog burnim pljeskom, nastavljeno je dru�enje doma�ina i gostiju na prigodonm domjenku. Tom prilikom dogovorene su i mnoge nove zajedni�ke akcije te daljnja svestrana suradnja jaskanskog Ogranka Matice s op�inama Kraši� i �umberak.

 

Priop�ila: Matica hrvatska Jastrebarsko
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

 

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.