Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

27.03.2016.

 
 
HRVATSKA AKADEMIJA
ZNANOSTI I UMJETNOSTI 
CROATIAN ACADEMY
OF SCIENCES AND ARTS

U knji�nici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
odr�ano predavanje dr. sc. �eljke �orak
Od gnijezda do zvijezda - ili što je nama Uskrs

U povodu Uskrsa, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti organizirala je 24. o�ujka, na Veliki �etvrtak, tradicionalno predavanje posve�eno Uskrsu koje je odr�ala dr. sc. �eljka �orak, �lanica suradnica HAZU.

Predsjednik HAZU akademik Zvonko Kusi� u uvodnom je govoru kazao da na Veliki �etvrtak po�inje razdoblje sna�nih simboli�kih poruka ne samo za krš�ane, nego i za cijelo društvo i naciju. „Uskrsni blagdani i korizma toliko su pro�eli cijelu našu povijest da su dio ne samo kulture, umjetnosti i narodnih obi�aja, nego dio našeg nacionalnog identiteta i dio svakoga od nas. Simbolika Uskrsa i Velikog tjedna šalje sna�nu duhovnu poruku o pobjedi pravde i ljubavi. Uskrs je blagdan nade i svjetla, no da bismo do toga došli trebamo pro�i kroz trpljenje i �rtvu. Stoga nas Uskrs opominje da u �ivotu nema laganih stvari i da se do svjetlosti dolazi preko tame“, kazao je akademik Kusi�, podsjetivši na brojne hrvatske uskrsne obi�aje, poput procesije Za kri�en na Hvaru, �udija – �uvara Isusovog groba u Dalmaciji ili krijesova u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.

„U ove dane mo�emo se zapitati jesmo li poput Jude spremni izdati nekoga, ili ga poput Petra zatajiti, jesmo li poput Šimuna Cirenca spremni pomo�i drugima nositi njihov kri�, jesmo li za jednog ili drugog razbojnika, peremo li ruke od problema smatraju�i da nas se ne ti�u poput Poncija Pilata. Svi se u tome mo�emo na�i. U Isusovom uskrsnu�u prvi put u povijesti �ovje�anstva dogodilo se to da �rtva ne tra�i da se na mr�nju na isti na�in uzvrati mr�njom, �ime se za�arani krug nasilja zatvara i to je velika poruka Uskrsa“, dodao je akademik Kusi�

U svom predavanju pod naslovom Od gnijezda do zvijezda ili što je nama Uskrs dr. sc. �eljka �orak pozabavila se znakovima Uskrsa, od intimne „ku�ne“ ikonografije do velikih simbola ljudske potrage za smislom postojanja. Pojasnila je simboliku pisanica koje predstavljaju Isusov grob, ali i ponovljeni �ivot te simboliku uskrsnog zeca kao simbola veselja, ali i spremnosti na �rtvu. Iznijela je brojne primjere u kojima se ti i drugi uskrsni motivi pojavljuju u umjetnosti.

„Smisao Uskrsa nije u tome što �emo se na�i u Kraljevstvu Bo�jem. Smisao je u tome što nas tamo ne�e �ekati pravda – jer po pravdi mo�da ne bismo ni došli tamo – ve� što nas tamo �eka ljubav“, zaklju�ila je dr. sc. �eljka �orak.

 

Tekst i fotografije: Marijan Lipovac, Ured za odnose s javno��u i medije HAZU
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

 

 

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.