Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

28.03.2016.

 
 

U jaskanskom vrti�u "Voda je zakon!"

Glumice i glumci Kazališta Škrabe koje djeluje u sklopu udruge Kreativni studio Zvrk u ponedjeljak, 21. o�ujka 2016. uo�i Svjetskog dana voda, izveli su u Dje�jem vrti�u "Radost" u Jastrebarskom kratki edukativni igrokaz "Voda je zakon!" prema tekstu i u re�iji Klementine Škrabe.

Igrokaz je izveden u organizaciji tvrtke Vode Jastrebarsko, a dvjestotinjak vrti�kih mališana u�ivalo je tom prilikom u upoznavanju s pastrvom Katicom (utjelovila ju je Dora Stipkovi�), sirenom princezom Marinellom (odglumila ju je Anamaria Škoc), delfinom Šimom (odigrao ga je Antonio Agostini) i �apcem Dragecom (u izvedbi Josipa Ferka).

Mali gledatelji mogli su nau�iti kako štedjeti vodu te kolika je va�nost �iste vode, uzvikuju�i veselo parolu "Voda je zakon!". Na kraju igrokaza su zajedno s glumcima i zaplesali. Glumce su srda�no primili i djelatnici jaskanskog vrti�a, na �elu s ravnateljicom Jadrankom Stojkovi�.

Svjetski dan voda obilje�ava se 22. o�ujka rezolucijom Ujedinjenih naroda iz 1993. Tvrtka Vode Jastrebarsko ove je godine nizom aktivnosti obilje�ila taj va�an datum, upoznaju�i pritom djecu osnovnoškolske i vrti�ke dobi s va�noš�u zaštite i o�uvanja voda, uz naglasak na �injenici da u Jastrebarskom imamo odli�nu kvalitetu pitke vode. Stoga, �uvajmo našu vodu, štedljivo je koristimo i u�ivajmo u njezinom okusu jer: "Voda je zakon!"

Kreativni studio Zvrk
foto: Dominik Se�en   

 

Priop�ila: Matica hrvatska Jastrebarsko
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

 

 

 

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.