Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


  

Izbori zastupnika za Sabor Republike Hrvatske u hrvatskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima  odr�avali su se dva dana i to:

  • U subotu, 07. studenog  2015.,  od 07:00 do 19:00 h
  • U nedjelju, 08. studenog 2015., od 07:00 do 19:00 h

Za bira�e u Švicarskoj Konfederaciji bila su otvorena dva bira�ka mjesta :

  • U Bernu - Veleposlanstvo Republike Hrvatske; Thunstrasse 45; 3005 Bern
  • U Zürichu - Generalni konzulat Republike Hrvatske; Belleriverstrasse 5; 8008 Zürich

Izbori za zastupnike za Hrvatski sabor
u Generalnom konzulatu RH u Zürichu

Dva portalova reportera uputila su se na glasa�ko mjesto u Zürichu, u subotu Stjepan Drozdek i u nedjelju Zvonimir Mitar.

Pogledajmo prvo izvještaj Stjepana Drozdeka od subote 07.11.2015.:

Stigao sam u Zürich u subotu ujutro, nešto iza 10 sati, i divio se prelijepom sun�anom danu i Züriškom jezeru.

 
Züriško jezero

Nisam mogao odoljeti i snimio sam ovu prirodnu ljepotu koja baš kao da mi se smijala opijena sun�anim zrakama.

 
Generalni konzulat Republike Hrvatske u Zürichu

Pred konzulatom je bilo mirno tako da su i dva nositelja du�nosti stajali pred samim ulazom i "sun�ali" se razgovaraju�i.

Podsjetih se prethodnih predsjedni�kih izbora i kolone ljudi koja je stajala pred Generalnim konzulatom i strpljivo po vjetru i hladno�i �ekala kako bi predala svoj glas. Tada sam bio �lan izbornog odbora i mi nismo imali vremena za iza�i napolje, t.j. nije se niti moglo, jer ulaz je bio potpuno zakr�en mnoštvom glasa�a.


Simpati�ni do�ek na ulazu u konzulat

Danas na ulazu do�ekala me/nas je mlada �lanica izbornog odbora, magistrica prava, s osmjehom na licu. Budu�i da sam prakti�no bio jedini bira� u to kratko vrijeme, a svi me poznaju i veselili su se mojem dolasku, mogli smo snimiti cijeli proces moga glasanja. Naravno da su me �lanovi odbora od registracije, preko uputa za pravilno glasanje, sve do predaje glasa�kog listi�a pomno pratili i dijelili savjete, kako bi sve prošlo po zakonu i zakonskim propisima.

 
Izborni odbor

Upalo mi je u o�i, da je izborni odbor ne samo jako pomla�en, ve� i stru�no s dvije magistrice prava poja�an. Uz predsjednicu s velikim znanjem i iskustvom te namještenike konzulata, izborni odbor je pripremljen za sve izazove u ova dva izborna dana. Nadam se da �e svi registrirani, negdje oko 1500 osoba, a mo�da i više njih, do�i poput mene u Zürich i obaviti svoju gra�ansku du�nost.

Rekoše mi da je prednost subote ta, što tako i naši misionari mogu do�i na glasanje, jer nedjeljom su oni svi zauzeti.

 
Komentar Z. M.:
Nakon što je ispunio svoju gra�ansku du�nost i dao svoj glas,
portalov reporter je na trenutak sjeo me�u atraktivne �lanice izbornog odbora,
tamo gdje je kao �lan izbornog odbora sjedio na prošlim predsjedni�kim izborima

Pogledajmo u foto galeriji 1 i fotografije snimljene u subotu nešto iza 10 sati:

Foto galerija 1

Tekst i fotografije u foto galeriji 1: Stjepan Drozdek

*****

Pogledajmo i izvještaj dolje potpisanog drugog reportera portala od nedjelje 08.11.2015.:

 
Pred konzulatom sve je mirno, no u konzulatu puno glasa�a i puno posla za izborni odbor

Na izborno mjesto u Generalni konzulat Republike Hrvatske u Zürichu stigao sam u nedjelju nešto iza podneva i ubrzo se pokazalo da �e biti znatno više glasa�a, nego što ih je bilo u subotu ujutro, kako je to gore opisao prvi portalov reporter.

 
Liste, liste, liste...


... i daj se sna�i u svim tim listama

Ovi parlamentarni izbori bili su posebni, ne samo po prevelikim listama („plahtama“) u 12 izbornih jedinica, ve� je ove godine prvi put u povijesti RH na parlamentarnim izborima uveden preferirani glas. Dosad su se naime kandidati birali po redu kojim su bili pozicionirani na listama. Bira�ka mjesta u inozemstvu razlikuju se od onih u RH, jer je na ovim mjestima zastupljena cijela Hrvatska po svim izbornim jedinicama i tzv. Dijaspora. Dakle, bira�i s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji borave u inozemstvu biraju prema svom prebivalištu, ukoliko su se uredno prethodno registrirali. Oni bira�i bez prebivališta u RH, a koji su se uredno aktivno registrirali, biraju kandidate ili liste u 11. izbornoj jedinici.

 
Dolazilo je sve više i više glasa�a...

 
... me�u njima i mladi roditelji s malom djecom, budu�im glasa�ima

Na ovom bira�kom mjestu glasa�ko pravo ostvarilo je 1320 bira�a (njih 1258 iz popisa prethodno ili aktivno registriranih i 62 bira�a s potvrdama). Iako su bira�i imali mogu�nost svoje glasa�ko pravo ostvariti u dva dana, 7. i 8. studenog od 07.00 do 19.00 sati, mnogi od njih nisu to iskoristili, �ak i neki od onih koji su se uredno registrirali nisu izašli na birališta. Ne �elim vjerovati da su unaprijed bili preplašeni golemim glasa�kim „listi�ima“, pa ipak, kad sam vidio te „plahte“ i muke bira�a dok tra�e onu pravu listu i kandidata kojemu �ele dati povjerenje, radovao sam se što �e neki od tih sretnika nakon obavljene gra�anske du�nosti iskoristi predivan dan za šetnju obalom Züriškog jezera.

 
Bio je to veliki izazov, kako za bira�e ...

 
... tako i za bira�ki odbor i tim iza kulisa u Generalnom konzulatu

Prema izjavama nekih �lanova bira�kog odbora, ta dva dana na biralištu bila su veliki izazov, kako za bira�e, tako i za bira�ki odbor i tim iza kulisa u Generalnom konzulatu. Pitanja je bilo bezbroj, nije se bilo lako sna�i u prašumi lista po izbornim jedinicama. Primijetile su se i posljedice neriješenog statusa oko prebivališta pa su tako �lanovi jedne obitelji glasovali u razli�itim izbornim jedinicama. Posebno su bili iritirani listama u 11. izbornoj jedinici, jer su na njima uzalud tra�ili svoje preferirane kandidate.

 
Bira�ki odbor je besprijekorno odradio ovaj veliki posao pa dva HDZ-ova promatra�a izbora
nisu imali, a i nisu mogli imati nikakvih primjedbi i zamjerki

Na kraju, kako su me jutros informirali, bira�ki odbor na bira�kom mjestu br. 2 u Generalnom konzulatu u Zürichu, vrlo dobro se snašao i besprijekorno odradio ovaj veliki posao. Nakon prebrojavanja „listi�a“ pa preferiranih kandidata po izbornim jedinicama i listama, upisivanja u zapisnike, uredno za svaku izbornu jedinicu, pa kad je kona�no iz Zagreba stigla potvrda da je sve uredno napravljeno, tek tada su se, kasno u no�, �lanovi bira�kog odbora uputili svojim ku�ama.  


Predsjednica bira�kog odbora gospo�a Ana Števanja
imala je i više nego pune ruke posla

„Zadovoljni obavljenim poslom imali smo samo jednu poruku – ne ponovilo se“ re�e mi predsjednica bira�kog odbora gospo�a Ana Števanja, zahvaljuju�i svim �lanovima odbora i zaposlenicima u Generalnom konzulatu na velikoj podršci i anga�manu.

Odgovornima za ovu nepreglednu „šumu“ raznoraznih lista i kandidata �elimo da urede me�usobne odnose na dobrobit budu�ih bira�a i svih gra�ana Republike Hrvatske.

Zar ne bi dobro bilo da bira�i znaju kako �e pravilno zaokru�iti „listi�“ i koga kona�no biraju?

No nadajmo se da �e kod sljede�ih izbora cijeli izborni sistem biti znatno jednostavniji, a davna je �elja hrvatske dijaspore, da se Hrvatska ugleda u Švicarsku i uvede jednostavno, pregledno i svima razumljivo dopisno glasanje. �ivi bili pa to do�ivjeli!


Kao što je prvi portalov reporter imao simpati�ni do�ek na ulazu u konzulat,
tako je drugi portalov reporter imao simpati�ni ispra�aj iz konzulata

Pogledajmo u foto galeriji 2 i fotografije snimljene u nedjelju, nešto iza podneva:

Foto galerija 2

Tekst i fotografije u foto galeriji 2: Zvonimir Mitar

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

Untitled Document

 

 

 


 Povratak na po�etnu stranicu


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.