Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


Poziv na predstavljanje knjige Skriveno u oku
autorice Helene Sabli� Tomi�

NAKLADA LJEVAK
ima �ast i zadovoljstvo pozvati Vas
na predstavljanje knjige
Helene Sabli� Tomi�
Skriveno u oku

u srijedu, 16. o�ujka 2016. u 12 sati
u Knji�nici i �itaonici Bogdana Ogrizovi�a,
Preradovi�eva 5, Zagreb

Na predstavljanju sudjeluju:
Ivana Bodro�i�,
Branka D�ebi� i
Helena Sabli� Tomi�.

Predstavljanje moderira urednica Nives Tomaševi�.

Veselimo se Vašem dolasku!

U knjizi Skriveno u oku Helena Sabli� Tomi� ovjerila je svoju sklonost za pri�anjem pri�a i dokazala da vrsna znanstvenica zna gledati, slušati i osje­�ati kao vrsna knji�evnica.

 

Helena Sabli� Tomi�
Skriveno u oku

  • Podru�je: beletristika
  • ISBN: 978-953-303-861-2
  • Biblioteka: Otvorena knjiga
  • Izdava�: Naklada LJEVAK
  • Godina: studeni 2015.
  • Broj stranica: 188
  • Format: 13,8 x 21 cm
  • UDK: 821.163.42-992
  • Uvez: tvrdi = 149 kn
  • Urednica: Nives Tomaševi�

Nova knjiga Helene Sabli� Tomi� Skriveno u oku zbirka je kratkih pri�a i po­etskih eseja koja donosi intimisti�ke zapise, putopisne crtice te intrigantne i britke društvene komentare iz svakodnevlja. Povod za pri�u su gradovi i prostori Srednje i Jugoisto�ne Europe.

Ovi prozni medaljoni nastajali su godinama, organizirani su kao unutarnja iskustva ste�ena na putovanju, kroz njih su oblikovana sje�anja, ironi�ne introspekcije, ljubavni govor, impresije pune bajkovite atmosfere nekog krajolika. Kroz tridesetak literarnih veduta o hrvatskim i europskim gradovima �itateljima �e se pribli�iti njihova osobna pri�a koja se ne zbiva samo na njegovim ulicama ve� koja dolazi i kroz odškrinute prozore, koja se širi njegovim dvorištima, kroz koju se ulazi u njegovu privatnost.

U ovim mikroesejima o mirisima koji dominiraju u pojedinim gradovima kao što su Osijek, Petrovaradin, Vukovar, Ilok, Tuzla, Banja Luka, Pe�uh, Ptuj, Vara�din, Sisak, Delnice, Rijeka, Lun, Hvar, Ston, Graz, Brno, Prag, Po�ega, Samobor, Sarajevo, Kraljeva Sutjeska, Sombor, Skopje, Bitola, Struga, Zemun, …, zaustavit �e se duh njihove spomeni�ke baštine, kulinarska umije�a kojima su ozna�eni, kao i intrigantne pri�e o njegovim stanovnicima koje se prenose s koljena na koljeno. 

Pri�e o gradovima nalikovat �e na pri�e o zidovima identiteta u kojima �e se �itatelji osje�ati posve uvu�eni u koloplet slo�enih suodnosa objekta, prostora, stvarnosti, sje�anja i osje�aja tako da �e se i oni sami nakon pro�itanoga zapitati zašto se vra�aju upravo njima s nakanom da uspostave neki novi odnos sami sa sobom i s neobi�nim javnim prostorom.

O autorici:

Helena Sabli� Tomi� sveu�ilišna je profesorica, teoreti�arka knji�evnosti te ugledna knji�evna kriti�arka. Autorica je desetak knjiga, od toga tri kultne knjige objavljene u Nakladi Ljevak (Intimno i javno, Dnevnik nevidljivoga, O strasti, �itanju, dokolici). Napisala je scenarij za nekoliko dokumentar­nih filmova, izme�u ostalih o Ireni Vrkljan i Bo�idaru Violi�u. Dobitnica je uglednih nagrada za svoj knji�evni rad.

 

Izvor: Naklada Ljevak, www.ljevak.hr
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

 

Untitled Document

 

 

 


 



Povratak na po�etnu stranicu


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.