Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


DRUŠTVO VOJVO�ANSKIH I PODUNAVSKIH HRVATA IZ ZAGREBA

poziva Vas na

projekciju filma Ba�ki Hrvati

uradak dvojice poznatih hrvatskih kazališnih umjetnika, redatelja, pisca, sveu�ilišnoga profesora Petra Šar�evi�a (1935–2001) i kazališnog i filmskog glumca, redatelja Vlatka Duli�a (1943–2015).

Prikazivanje ovog filma znak je sje�anja na dva umjetnika i velikana kulturnog, kazališnog i filmskog �ivota Hrvatske, oba ro�ena u Subotici,
a ba�ka ravnica obojici je u srcu ostala.


Petar Šar�evi� (Subotica, 3. X. 1935–Zagreb, 12. XII. 2001) kazališni redatelj, kazališni kriti�ar, sveu�ilišni profesor, pisac pripovjedaka, esejist, putopisac i pjesnik, diplomirao je pravo na Pravnom fakultetu i kazališnu re�iju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Od 1970. do 1978. te od 1986. do 1989. obnaša du�nost ravnatelja Drame u zagreba�kom Hrvatskom narodnom kazalištu. S ansamblima Drame i Opere HNK-a postavio je 56 dramskih i opernih djela. Re�irao je oko 70 predstava u Osijeku, Vara�dinu, Rijeci, Zadru, Virovitici, Subotici, Mostaru, Sarajevu i drugim gradovima. Kao scenarist i redatelj realizirao je na zagreba�koj televiziji oko 250 emisija razli�itog �anra.

Vlatko Duli� (Subotica, 20. IV. 1943–Zagreb, 20. XI. 2015. ) hrvatski kazališni i filmski glumac te kazališni redatelj. Glumu je studirao na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu gdje je 1970. i diplomirao. Prvi gluma�ki anga�man imao je u Gavelli 1968, a djelovao je i u drugim kazalištima (HNK u Mostaru, Kerempuh...). Zapa�ene uloge imao je u serijama Larin izbor, Stipe u gostima, Dome slatki dome, Bitange i princeze, Putovanje u Vu�jak, Hajdu�ki gaj, Nepokoreni grad, Punom parom i Nikola Tesla. Ostvario je i niz zapa�enih filmskih uloga u mnogim našim filmovima (Most na kraju svijeta, Kako je po�eo rat na mom otoku i mnogim drugim).
 

Filmska ve�er je u petak, 18. o�ujka 2016. u 18 sati
u Velikoj dvorani Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4, Zagreb.

 
Nakon projekcije pozivamo Vas na razgovor i skroman domjenak.
 
Zahvaljujemo Matici hrvatskoj na dobrohotnosti i aktivnom pridonošenju ovom doga�aju.


O�ekujemo Vaš dolazak!
 

Srda�an pozdrav
predsjednik DVPH: prof. Antun Vujevi�

 

 

 

Untitled Document

 

 

 


 Povratak na po�etnu stranicu


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.