Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


HRVATSKA AKADEMIJA 
ZNANOSTI I UMJETNOSTI   
CROATIAN ACADEMY
OF SCIENCES AND ARTS

Izjava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
povodom osloba�aju�e presude Haškog tribunala
Vojislavu Šešelju


�elnici HAZU: glavni tajnik akademik Pavao Rudan, potpredsjednik akademik Jakša Barbi�, predsjednik akademik Zvonko Kusi� i potpredsjednik akademik Velimir Neidhardt

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti s �u�enjem je primila vijest da je Haaški tribunal ICTY oslobodio Vojislava Šešelja po svim to�kama optu�nice. Notorna je �injenica da je Šešelj, nositelj titule �etni�kog vojvode, bio glavni poticatelj zlo�ina po�injenih tijekom srpske agresije na Hrvatsku i BiH, te da je sa širenjem zlo�ina�kih ideja o stvaranju velike Srbije i širenjem mr�nje nastavio i tijekom su�enja u Haagu i nakon puštanja iz pritvora ne pokazuju�i nikakvo kajanje niti �aljenje prema �rtvama.

Posebno nas �udi presuda da nije bilo udru�enog zlo�ina�kog pothvata na �elu sa Slobodanom Miloševi�em s ciljem progona nesrba iz dijelova Hrvatske i BiH radi stvaranja velike Srbije, kao i zaklju�ak da je projekt stvaranja velike Srbije politi�ki, a ne zlo�ina�ki cilj.

Ovakva presuda, donijeta upravo na 25. godišnjicu pogibije policajca Josipa Jovi�a, prve �rtve srpske agresije na Hrvatsku, velika je nepravda prema stotinama tisu�a �rtava srpske agresije na Hrvatsku i BiH. Ona ne�e pridonijeti suo�avanju Srbije s mra�nim stranama svoje nedavne prošlosti, kao niti pomirenju i smirivanju tenzija na prostoru jugoisto�ne Europe i mogla bi samo ohrabriti inspiratore i organizatore budu�ih sukoba u svijetu. To je ujedno i udarac vjerodostojnosti Ujedinjenih naroda kao osniva�a Haaškog tribunala i njihovoj misiji da se u svijetu osigura trajan i pravedan mir. Nadamo se da �e ova velika nepravda biti ispravljena u drugostupanjskom postupku.

U Zagrebu, 31. o�ujka 2016.

HRVATSKA AKADEMIJA
ZNANOSTI I UMJETNOSTI

 

Dostavio: Marijan Lipovac, Ured za odnose s javnoš�u i medije HAZU

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

 

 

 


 Povratak na po�etnu stranicu


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.