Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


HRVATSKA AKADEMIJA 
ZNANOSTI I UMJETNOSTI   
CROATIAN ACADEMY
OF SCIENCES AND ARTS

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti izrazila
su�ut njema�kom veleposlanstvu povodom smrti
bivšeg njema�kog ministra vanjskih poslova
Hansa Dietricha Genschera

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti izrazila je su�ut njema�kom veleposlanstvu u Zagrebu povodom smrti bivšeg njema�kog ministra vanjskih poslova Hansa Dietricha Genschera.

„Hans Dietrich Genscher bio je veliki prijatelj Hrvatske, zna�ajan za njeno me�unarodno priznanje 1992.

Priznanje Hrvatske zna�ilo je kona�no ostvarenje višestoljetnog sna hrvatskog naroda o stvaranju slobodne i samostalne hrvatske dr�ave i njenu pobjedu protiv srpske agresije. Stoga uz hrvatske branitelje i prvog hrvatskog predsjednika Franju Tu�mana trajnu zahvalnost hrvatskog naroda zaslu�uju i strani dr�avnici koji su se sna�no zauzimali za me�unarodno priznanje Hrvatske. Me�u njima se posebno isti�e Hans Dietrich Genscher koji je kao dugogodišnji šef njema�ke diplomacije tako�er zaslu�an i za slom komunisti�kog re�ima u srednjoj i isto�noj Europi, što je otvorilo put u slobodu mnogim narodima, me�u kojima i hrvatskom“, navodi HAZU.

U Zagrebu, 1. travnja 2016.

Marijan Lipovac
Ured za odnose s javnoš�u i medije HAZU

Dostavio: Marijan Lipovac, Ured za odnose s javnoš�u i medije HAZU

*****

PS:
�ivotni put Hansa Dietricha Genschera:

Hans Dietrich Genscher Doku Deutsch

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

Untitled Document

 

 

 


 Povratak na po�etnu stranicu


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.