Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


Sedam hrvatskih tvrtki od 10.05. do 12.05.2016.
na zajedni�kom štandu u organizaciji HGK na sajmu Vitafoods Europe / Finished Products Europe 2016
                                                                                                 

Nakon uspješnog izlaganja hrvatskih izlaga�a na sajmu Vitafoods Europe 2015. godine kada je Hrvatska gospodarska komora prvi put organizirala zajedni�ki nastup �lanica iz djelatnosti dodataka prehrani, ove �e se godine na me�unarodnom sajmu Vitafoods Europe / Finished Products Europe 2016, na zajedni�kom štandu HGK veli�ine 56 �etvornih metara predstaviti sedam tvrtki iz djelatnosti proizvodnje i trgovine dodataka prehrani: Almagea d. o. o., Apipharma d. o. o., Farmavita d. o. o., Fidifarm d. o. o., Hamapharm d. o. o., PharmaS d. o. o. i Vitastiq d. o. o.

Jedan od najve�ih sajmova namijenjen proizvo�a�ima i dobavlja�ima sirovina za nutraceutiku, dodatke prehrani, funkcionalnu hranu i pi�e te industriju prirodne kozmetike, Vitafoods Europe / Finished Products Europe 2016 odr�at �e se u �enevi od 10. do 12. svibnja.

Na sajmu Vitafoods Europe 2015 okupilo se 820 izlaga�a iz cijelog svijeta. Tijekom tri dana, �enevski Palexpo ugostio je više stotina dobavlja�a sirovina, proizvo�a�a gotovih proizvoda te je zabilje�en posjet 15.600 ljudi koji su imali priliku upoznati se s najnovijim dostignu�ima iz ovog podru�ja.

 

Priop�ila: Valentina Šimi�, viši stru�ni suradnik,
Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

Vezani �lanak:

Nastup hrvatskih tvrtki na Me�unarodnom sajmu
VITAFOODS EUROPE 2015

 

 

 

Untitled Document

 

 

 


 Povratak na po�etnu stranicu


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.