Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


KUD „Silvije Strahimir Kranj�evi�“ Zürich
najavljuje ovogodišnju turneju u Hrvatsku

KUD „Silvije Strahimir Kranj�evi�" iz Züricha najavljuje svoju ovogodišnju turneju u Hrvatsku od 4. do 9. svibnja 2016. Nakon posjeta i prijema u Predsjedni�kim dvorima, obilaska Zagreba, zatim Osijeka i Kopa�kog rita, slijedi obilazak i upoznavanje s najnovijom povijesti Vukovara. Društvo u Vukovaru ima i humanitarni koncert u petak, 6. svibnja, a zatim i koncert u Slavonskom Brodu 7. svibnja 2016.


KUD „S. S. Kranj�evi�" - Bunjeva�ki plesovi

U ime KUD-a „S. S. Kranj�evi�" �itateljima portala se obratio voditelj i koreograf KUD-a dr. Pave Medved:

Poštovane dame i gospodo!

KUD „Silvije Strahimir Kranj�evi�“ – Zürich od svog osnutka (1999. god.) gaji kulturu hrvatskog naroda i prenosi kulturne obi�aje na mla�e generacije, upoznaje druge narode s hrvatskom kulturom i isto tako upoznaje kulturu drugih naroda.

Smatramo da je folklor most koji spaja razli�ite kulture. Folklorne grupe postaju tako ne samo prezentanti ljepote i vrijednosti doma�eg folklora, nego i njegovi �uvari. No najve�a vrijednost je da se kroz ovakva okupljanja, nastupe i putovanja kod mladih razvija osje�aj samopouzdanja, ja�anje karaktera i osje�aja osobne vrijednosti.

Društvo je organiziralo ve� mnogobrojne razne manifestacije, od smotri folklora do humanitarnih koncerata, a prisutno je na svim va�nim kulturnim doga�anjima u Švicarskoj i Europskoj sceni. Kao �lanovi me�unarodne i svjetske udruge folkloraša, društvo redovito sudjeluje na svim ve�im internacionalnim smotrama folklora (Budimpešta, Prag, Be�, München itd...).

Zadnji takav bio je u Karlovy Vary u �eškoj, gdje je društvo u presti�noj konkurenciji ponovo osvojilo prvo mjesto i dobilo poziv za nastup u Barceloni.

Na svim tim nastupima ne samo da je društvo afirmiralo sebe i steklo prijatelje, ve� je pronijelo ime i na najbolji mogu�i na�in promid�bu Hrvatske, te pokazalo djeli� naše kulturne baštine.

Pored svih Festivala i nastupa na me�unarodnoj sceni društvo odlazi tako�er na turneje i nastupe u Hrvatskoj. Tako i ove godine organizira od 4. – 9. svibnja 2016. turneju u Hrvatsku. Planira se posjet i prijem u Predsjedni�kim dvorima, obilazak Zagreba, obilazak Osijeka i Kopa�kog rita te obilazak i upoznavanje s najnovijom povijesti Vukovara.

Društvo ima u Vukovaru i humanitarni koncert u petak, 6. svibnja, a isto tako i koncert u Slavonskom Brodu 7. svibnja 2016.

Stoga su ovakve manifestacije i dru�enja od velike va�nosti za budu�e generacije, pogotovo zato što mnogi misle da narodna umjetnost izumire. Zato obi�aje valja njegovati i obnavljati, punom pozornoš�u, s punom snagom i vjerom u dobru i sretnu budu�nost.


KUD „S. S. Kranj�evi�" - plesovi iz Podravine

„Danas smo vam niski, mali, al �e povijest pisat tko su bili ljudi.
Dizalo se pero, no� i barikade, a da palme ni�u, lovori se sade..
Dok �ovjek bude ljudstvo ne�e mrijeti; okovi su krila, da se br�e leti!“ (SSK)

KUD „Silvije Strahimir Kranj�evi�“ – Zürich

 

Tekst i fotografije dostavio: dr. Pave Medved, voditelj i koreograf KUD-a S. S. Kranj�evi� - Zürich
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

 

Untitled Document

 

 

 


 Povratak na po�etnu stranicu


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.