Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH
Diplomatska akademija posjetila Hrvatski dr�avni arhiv

 

Konzul Igor Surdich iz Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Zürichu mailom mi je dostavio poveznicu na �lanak objavljen na slu�benim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH uz napomenu, da �e mi zadnji pasus biti posebno zanimljiv te dodao "Još jednom se zahvaljujem na Vašoj donaciji." Pogledajmo taj �lanak, a zadnji pasus me je zaista iznenadio, a i obradovao pa sam ga podebljao:

Posjet Hrvatskom dr�avnom arhivu

U ponedjeljak, 15. velja�e 2016. godine, polaznici XVI. Jednogodišnjeg stru�nog diplomatskog studija Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH posjetili su Hrvatski dr�avni arhiv.

Uvodno je dr.sc. Vlatka Lemi�, ravnateljica HDA, predstavila polaznicima Hrvatski dr�avni arhiv, kao središnju i mati�nu arhivsku ustanovu u Hrvatskoj, koja �uva, stru�no obra�uje i daje na korištenje arhivsko i registraturno gradivo dr�avnih tijela, dr�avnih i javnih ustanova i poduze�a te pravnih osoba, obitelji i pojedinaca od zna�aja za RH u cjelini. U HDA �uva se više od 30 du�nih kilometara arhivskoga gradiva, od 10. stolje�a do danas, sadr�anog u više od 1800 arhivskih fondova i zbirki, više od 8 milijuna snimaka gradiva iz drugih arhiva i ustanova u zemlji i inozemstvu te filmsko i audiovizualno gradivo o kojem brine odjel Hrvatskog filmskog arhiva. Djelovanje HDA trajno je usmjereno na zaštitu i dostupnost arhivske baštine o kojoj skrbe, jer �uvanjem autenti�nih i vjerodostojnih tragova prošlosti i zbivanja koje arhivski zapisi dokumentiraju, osigurava se veza i budu�im naraštajima s vlastitom poviješ�u.

Posjet je nastavljen obilaskom trezora, gdje je bilo zanimljivo vidjeti posebnu škrinju povlastica Kraljevine, izgra�enu 1643. godine temeljem saborske odluke, u kojoj su �uvane zemaljske isprave, povlastice i zakonske odredbe, kao i izvornik Hrvatsko-ugarske nagodbe. Uz obilazak dijela arhiva u kojem se obavlja konzerviranje i restauriranje gradiva, obišli su i prostorije koje su nekad korištene za potrebe Nacionalne i sveu�ilišne knji�nice.

U sklopu posjeta, vlp. dr. sc. Mladen Andrli�, na�elnik sektora, predao je ravnateljici HDA na daljnju obradu i �uvanje zbirku novinskih �lanaka objavljenih o Hrvatskoj u doba Domovinskog rata u švicarskom dnevnom tisku, što je MVEP RH dostavio kao donaciju g. Zvonimir Mitar, urednik portala arhiva.croatia.ch i �lan Hrvatskoga humanitarnog foruma u Badenu, Švicarska.

Izvor: Diplomatska akademija, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

 

Naime, za vrijeme srpske agresije na Republiku Hrvatsku i Domovinskog rata bio sam pretpla�en na dnevni list Badener Tagblatt, a �esto, kad god bi se u Hrvatskoj nešto va�nog dogodilo, kupio bih i Tages Anzeiger ili Neue Zürcher Zeitung, a ponekad i njema�ki Der Spiegel te sve u tim �asopisima objavljene �lanke o Domovinskom ratu i o Hrvatskoj, a kasnije i o Bosni i Hercegovini izrezivao i sa�uvao u svom "privatnom arhivu".

Prije godinu, dvije cijelu sakupljenu dokumentaciju predao sam Generalnom konzulatu RH u Zürichu i gospodin konzul Surdich proslijedio je to Diplomatskoj akademiji u Zagreb, a kada sam konzulu Surdichu zahvalio za poslanu mi poveznicu na �lanak Diplomatske akademije, još jednom je dodao:

"Poštovani gospodine Mitar, ja bih se Vama trebao još jednom zahvaliti na donaciji. Rijetko gdje je netko na dobrovoljnoj bazi vodio takve evidencije. Vi ste to predali Konzulatu, a ja sam to proslijedio Diplomatskoj akademiji, kako bi arhiva našla zaslu�eno mjesto."

I kao što je iz zadnjeg pasusa �lanka Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH vidljivo, veleposlanik dr. sc. Mladen Andrli� je tu donaciju dostavio na daljnju obradu i �uvanje Hrvatskom dr�avnom arhivu, što me posebno veseli.  

Foto zapis


Uvodno je dr.sc. Vlatka Lemi�, ravnateljica HDA, predstavila Hrvatski dr�avni arhiv

   

 
Škrinja povlastica Kraljevine, izgra�ena 1643. godine temeljem saborske odluke


Dio arhiva u kojem se obavlja konzerviranje i restauriranje gradiva


Prostorije koje su nekad korištene za potrebe Nacionalne i sveu�ilišne knji�nice

 

Izvor: slu�bena stranica Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH
Poveznicu na �lanak dostavio: Igor Surdich, konzul RH, Generalni konzulat RH u Zürichu

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.