Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Me�imurske popevke i u Ma�arskoj

Na inicijativu skupine tadašnjih �lanova Ogranka Selja�ke sloge Nedeliš�e, u Nedeliš�u je daleke 1971. godine odr�ana prva smotra hrvatskih pu�kih popevki iz Me�imurja - ME�IMURSKE POPEVKE.

Od tada pa do danas, odr�ano je 26 smotri. Glavni organizator svih njih bila je nedeliš�anska KUU Selja�ka sloga, a najve�i dio troškova organizacije te jedinstvene manifestacije podmirivala je Op�ina Nedeliš�e. Zbog velikog zanimanja za smotru, za Me�imurske popevke se od 2007. godine organiziraju dvije predsmotre - u Murskom Središ�u i Donjem Kraljevcu, a unazad tri godine i Dje�ja smotra me�imurskih popevki u Toplicama sveti Martin...

Novinar i publicist Franjo Prelo�njak, ina�e i veliki zaljubljenik u me�imursku narodnu kulturnu baštinu, posebno u me�imurski izvorni melos, prije šest mjeseci inicirao je organizaciju još jedne predsmotre za središnju smotru Me�imurske popevke - predsmotru za pomurske Hrvate (u Ma�arskoj).

Njegova inicijativa, koja je vrlo zna�ajna za daljnje oboga�ivanje smotre Me�imurske popevke, a posebno za kulturni �ivot pomurskih Hrvata, naišla je na punu podršku, redom, stru�ne komisije Popevki, Organizacijskog odbora smotre, Selja�ke sloge Nedeliš�e, Upravnog odbora Zajednice HKUU-a Me�imurske �upanije, Odbora za me�imurske popevke Zajednice te Skupštine Zajednice hrvatskih kulturno-umjetni�kih udruga Me�imurske �upanije. Me�u pomurskim Hrvatima prvi je zanimanje za predsmotru pokazao KUD Sumarton iz Sumartona (Tótszentmártona) na �elu kojeg je Jo�a �uri�, a potom i Društvo Horvata kre Mure.

U Sumartonu je potpisan Sporazum o organiziranju predsmotre Me�imurske popevke za Hrvate u Pomurju izme�u KUU-a Selja�ka sloga Nedeliš�e i Odbora za me�imurske popevke Zajednice HKUU-a Me�imurske �upanije te Društva Horvata kre Mure. S me�imurske strane, Sporazum su potpisali Franjo Prelo�njak, inicijator odr�avanja predsmotre, Jasna Hajdinjak, predsjednica Selja�ke sloge Nedeliš�e, i Ljudevit Boš�ak, predsjednik Društva Horvata kre Mure.

Predsmotra Me�imurske popevke za pomurske Hrvate i ma�arsku publiku odr�at �e se 20. velja�e 2016.

Izvor: Me�imurje, www.medjimurje.hr

*****

I evo te za 20. velja�e 2016. najavljene i toga dana odr�ane predsmotre "Me�imurske popevke": 

Predsmotra "Me�imurske popevke"
Pustara, 20. velja�e 2016.

20.2.2016. Pustara, (Ma�arska) odr�ana je jedna od tri predsmotre "Me�imurske popevke" za 2016.  godinu. Jasna Vuradin Popovi� i Tamburaši HKD Pomurja su nastupli s pjesmom "Kad snešice v kr�mu zajdu", na sljede�oj poveznici Foto album su fotografije s te priredbe i na kraju albuma i video tog nastupa. Nastup je bio veoma lijep i vrijedi si pogledati video:

Foto album

Priredba je bila odli�no organizirana i sa puno ljubavi i srda�nosti izvedena pa su svi prisutni u�ivali u za tu priliku pripremljenom programu:

Predsmotra Me�imurske popevke 2016 Pustara
program

 

Tekst i foto: Antun Rumplin
Priop�ila: Diana Mašala Perkovi�, mag.iur., tajnica Hrvatske matice iseljenika

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.