Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020.

Predsjednik Povjerenstva nezavisnih stru�njaka za izbor hrvatske Europske prijestolnice kulture za 2020. godinu Steve Green u �etvrtak, 24. o�ujka 2016. godine, u 17.15. sati na konferenciji za medije odr�anoj u Muzeju Mimara objavio je odluku Povjerenstva prema kojoj �e Europska prijestolnica kulture 2020. godine biti Rijeka, kojoj je presti�na titula dodijeljena za program Luka razli�itosti, �iji je cilj stvoriti grad kulture i kreativnosti za Europu i budu�nost. Povjerenstvo nezavisnih stru�njaka izabralo je Rijeku nakon što je obišlo sva �etiri grada uvrštena u drugi krug natjecanja.

Predsjednik Povjerenstva nezavisnih stru�njaka za izbor hrvatske Europske prijestolnice kulture 2020. Steve Green iz Europske komisije rekao je da se ta odluka “ne temelji na naslije�u i povijesti, ve� na planovima za budu�i �ivot grada”. Istaknuo je da je Rijeka, kao i svi ostali gradovi koji su ušli u drugi natje�ajni krug, ispunila sve zadane kriterije, ali i da se odluka Povjerenstva u procjenjivanju predlo�enih programa gradova nije temeljila samo na programima koje su pripremili za 2020. godinu ve� i na svemu onom što imaju namjeru ostvariti i u godinama nakon što ponesu titulu Europske prijestolnice kulture.

Steve Green posebno je zahvalio djelatnicima hrvatskoga Ministarstva kulture na velikoj predanosti i stru�nosti u radu i suradnji na projektu te �estitao gradovima koji su ušli u drugi natje�ajni krug istaknuvši da su “sva �etiri grada naporno radila kako bi došla do te to�ke i iako se to mo�e �initi tek kao rad �etiriju timova, u njega je bilo uklju�eno stotine ljudi, slu�benika dr�avnih tijela i to je klju� uspješne pri�e u svim �etirima slu�ajevima”. Kona�an sud o tome koji od �etiriju gradova najbolje ispunjava kriterije i koji svojim programom najbolje mo�e prenijeti poruku europskog zajedništva Povjerenstvo je donijelo nakon dvodnevnog zaklju�nog predstavljanja tijekom kojega su gradovi u Zagrebu u srijedu i �etvrtak dobili priliku za pojedina�no 45-minutno izlaganje pred Povjerenstvom.

Dubrovnik se predstavio s programom pod nazivom Grad u stvaranju s naglaskom na kulturnoj komponenti, Osijek prijavom naslovljenom Kisik, s velikom mre�om veza sa susjednim gradovima, a Pula, grad �iju tre�inu �ini naslije�e vojne povijesti, Demilitarizirajmo.

Dobrodošlicu u “veliku obitelj Europskih prijestolnica kulture” Hrvatskoj je po�elio i Michel Magnier, direktor Slu�be za kulturu i kreativnost Op�e uprave za obrazovanje i kulturu Europske komisije, koji je podsjetio kako je rije� o inicijativi pokrenutoj prije 30 godina, koja se do danas razvila u jedan od najistaknutijih kulturnih doga�anja u Europi usmjerenih na promid�bu me�ukulturnoga dijaloga i me�usobno razumijevanje.

“Temeljno je pravilo da procedura odabira bude otvorena, poštena i ispravna prema svim gradovima koji su sudjelovali i mogu potvrditi da su sva pravila poštovana te da je kona�na odluka donesena na temelju rigorozne analize svih prijavljenih projekata”, rekao je Magnier te istaknuo kako “odabir nositelja uop�e nije bio lak zadatak za Povjerenstvo”.

Prisutnima se u ime Ministarstva kulture Republike Hrvatske obratila dr. sc. Ana Lederer, zamjenica ministra kulture, koja je �estitala svim gradovima koji su se natjecali za Europsku prijestolnicu kulture, a posebno gradovima Dubrovniku, Osijeku, Puli i Rijeci koji su ušli u drugi krug natjecanja. Zamjenica ministra kulture istaknula je da “hrvatski gradovi prepoznaju kulturu kao katalizator promjena i dugoro�no ulaganje u napredak društva u cjelini. Uvidjeli su snagu i mo� kreativnih procesa, ne samo za lokalnu zajednicu nego i za cjelokupno društvo.”

“Ulo�eno je doista puno truda i vjerujem kako �e, bez obzira koji grad danas bude ponio naslov, svi gradovi imati osje�aj uspješnosti i ponosa. Velika bi šteta bila da se barem dio aktivnosti koje su zapo�ete u ovome procesu ne nastave pa pozivam sve gradove da nastave zapo�etim smjerovima, kako bismo 2020. godine zajedni�kim snagama poduprli prvu hrvatsku Europsku prijestolnicu kulture.”, rekla je zamjenica ministra kulture dr. sc. Ana Lederer.

Proglašenju su nazo�ili gradona�elnici Boris Mileti� (Pula), Ivan Vrki� (Osijek), Andro Vlahuši� (Dubrovnik) i Vojko Obersnel (Rijeka), a uz zamjenicu ministra kulture dr. sc. Anu Lederer bili su prisutni ministar znanosti, obrazovanja i sporta, Predrag Šustar, pomo�nica ministra kulture dr. sc. Iva Hraste So�o, pomo�nik ministra kulture Davor Trupkovi�, zatim veleposlanik Irske u RH Nj. E. Timothy Harrington, zamjenica zagreba�kog gradona�elnika Vesna Kusin te brojni drugi dionici politi�kog i kulturnog �ivota Hrvatske.

Rijeka je Europska prijestolnica kulture 2020!

Foto galerija


 

Izvor: Rijeka 2020
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.