Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


22.02.2014.

„Otto i Hrvati / Otto und die Kroaten“
- dokumentarac Vanje Vinkovi�a za pam�enje!

U Vukovaru je 28. lipnja 2013. premijerno prikazan dokumentarni film „Otto i Hrvati / Otto und die Kroaten“ scenarista i redatelja Vanje Vinkovi�a. Povod filmu je bio ulazak Republike Hrvatske u EU 1. srpnja 2013., odnosno, kako se �esto naglašava, povratak u europsku obitelj naroda, i to putom osobe Otta von Habsburga.

Nakon što je prikazan i 28. studenoga 2013. povodom 101. obljetnice ro�enja Otta von Habsburga, na film se osvrnuo i Glas Koncila:

Hrvatska u srcu

Otto i Hrvati - dokumentarni film; scenarist i redatelj Vanja Vinkovi�; sudjeluju Otto von Habsburg, Karl von Habsburg, Mislav Je�i�, Pavo Bariši�, Eva Demmerle, Stephan Baier, Franjo Komarica.

Film „Otto i Hrvati“ prikazan je 28. studenoga povodom 101. obljetnice ro�enja Otta von Habsburga, a predstavlja njegov uzbudljiv �ivotni put od habsburškog kraljevi�a do vizionara ujedinjene Europe, s naglaskom na njegovu privr�enost Hrvatima i Hrvatskoj. 

Redatelj je 120 minuta filma, snimljenog na njema�kom jeziku uz prijevod na hrvatski, podijelio u �etiri cjeline: „Mladi kraljevi�", „Politika u krvi", „Prijatelj i zaštitnik“ i „Hrvatska u srcu“. Film govori o Ottu von Habsburgu, nasljedniku habsburške krune, najstarijem sinu posljednjega austrijskog cara i hrvatskog kralja Karla I, dugogodišnjem zastupniku u Europskom parlamentu i velikom zagovara�u ulaska Hrvatske u Europsku Uniju. O njegovoj povezanosti s Hrvatima u filmu svjedo�e njegov sin i nasljednik Karl von Habsburg, osobni tajnici i biografi Eva Demmerle i Stephan Baier, kao i suradnici iz Hrvatske paneuropske unije i prijatelji, akademik Mislav Je�i� i Pavo Bariši�, te banjolu�ki biskup Franjo Komarica.

Redatelj Vinkovi�, uz pomo� obitelji Habsburg, Hrvatske paneuropske unije, Zaklade „Otto von Habsburg" i osobnih arhiva, prikupio je bogat slikovni materijal i videomaterijal koji obuhva�a sve faze nadvojvodina �ivota i slijedi pri�u filma. Dio koji se odnosi na Hrvatsku ilustriran je snimkama Otta von Habsburga u Aljmašu i Vukovaru prije reintegracije, prilikom krštenja unuka Ferdinanda Zvonimira u zagreba�koj katedrali, na otvorenju velike izlo�be o Hrvatskoj u Europarlamentu i sl. Otto, koji je �itavo svoje politi�ko djelovanje usmjerio k ujedinjenju europskih naroda i dr�ava, u filmu poru�uje da je Hrvatska jedna od zemalja koje su svojom hrabroš�u drugima bile primjer, što je i sam vidio borave�i u mnogim krajevima Hrvatske.

Izvor: Glas Koncila

*****

Ovih dana javio nam se Vanja Vinkovi�, scenarist i redatelj toga interesantnog dokumentarnog filma i za portal je napisao sljede�e:

Poštovani,
scenarist sam i redatelj dokumentarnog filma „Otto i Hrvati / Otto und die Kroaten“, pogledajte trailer filma:

Reporta�u o filmu koji je posve�en Ottu von Habsburgu, velikom hrvatskom prijatelju i zagovorniku u svjetskim centrima politi�ke mo�i i kako i zašto je film nastao objavila je Nova TV:

Povod filmu je bio ulazak RH u EU 1. srpnja 2013., odnosno, kako se �esto naglašava povratak u europsku obitelj naroda, i to putom osobe Otta von Habsburga (kojeg sam intervjuirao 2008. za potrebe realizacije jednog od mojih prethodnih filmova „Habsburgovci i Opatija / Die Habsburger und Opatija“) i ostalih relevantnih sugovornika u filmu: Ottovog sina i nasljednika austrijske i hrvatske Krune - Karla von Habsburga, Ottovih osobnih biografa – Eve Demmerle i Stephana Baiera, akademika Mislava Je�i�a i prof. Pave Bariši�a, te biskupa Franje Komarice.

Naravno, uz obilje arhivskog materijala, pa i ekskluzivnog, u 120 minuta filma koji je originalno na njema�kom jeziku, kako bi u startu bio dostupan srednjoeuropskom gledateljstvu. Ukoliko dr�ite da bi ovaj film i DVD mogao biti interesantan Vašim �itateljima i korisnicima, rado �u Vam odgovoriti na pitanja, sugestije i prijedloge...

Hvala i lijep pozdrav,
Vanja Vinkovi�

*****

Naravno da nam je to bilo interesantno i zamolili smo Vanju Vinkovi�a da nam pošalje još materijala o filmu i svoj �ivotopis, a s obzirom da je snimljen i DVD filma, da nam javi gdje, kako i po kojoj cijeni se DVD mo�e nabaviti.

Na našu zamolbu Vanja Vinkovi� nam je poslao intervju koji je s njim objavio Novi list, svoj �ivotopis, fotografiju omota DVD-a i nekoliko fotografija:

Intervju                  �ivotopis

Omot DVD-a Otto i Hrvati


Otto von Habsburg i Franjo Tu�man u skloništu

 
Vanja Vinkovi� i Otto von Habsburg

Cijena DVD-a (njema�ka verzija) bit �e 15,00 eura za inozemstvo (plus troškovi dostave), a mo�i �e se nabaviti putom Paneuropske unije ili izravno na vinkovic@sveznadar.com i preko obrta Sveznadar.com:

Sveznadar.com
Obrt za trgovinu i nakladništvo
Janka Poli�a Kamova 73
Rijeka 51000
Hrvatska
vinkovic@sveznadar.com
mobitel: 091 150 75 87

Za portal: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

Vezani �lanak:

U povodu smrti Otta von Habsburga (1912.-2011.)
Nesu�eni Franjo Josip II. postao Otto von Europa

 

Po�etakVizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.