Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Dino: Zagreb mojih dana
Crtice i sje�anja iz Zagreba (39)
Osvrt na glazbeni �ivot Zagreba 60-tih godina

Davorin Krog (Dino) napisao je 2004. godine ve�i broj interesantnih crtica i sje�anja na Zagreb iz njegovih dana, na Zagreb kojeg se sje�a, a koji sada više ne nalazi... na svakom koraku neki drugi Zagreb, neki drugi ljudi. Današnji osvrt na glazbeni �ivot Zagreba 60-tih godina je izuzetno vrijedan prilog i upotpunjuje prethodne priloge o tadašnjem glazbenom �ivotu Zagreba i portal ga preporu�uje svim svojim �itateljima, kako starijoj tako i mla�oj generaciji...

*****

Crtice:

Naši rock sastavi '60-tih - "Tko je bio tko!" (I.)

Zašto je u naslovu "Tko je bio tko!" - i to bez znaka pitanja, ve� s uskli�nikom?

Prvo, zato jer u gotovo bezbrojnim �lancima, podacima i pregledima objavljenim pod naslovima koji pretendiraju na kvalitetni i meritorni pregled sastava naše rock scene '60-tih ("Te divlje, lude šezdesete!", Rock enciklopedija", "Povijest hrvatskog i ex-YU rocka", "Kronologija rocka", "Rockologija" i sli�no, nedostaje ono najva�nije: "Tko je bio tko!" - dakle, jasan odgovor na pitanje koji su bili naši najva�niji rock sastavi '60-tih i zašto su to bili.

Drugo, zato jer autorska praksa "poslo�i bendove po abecedi, po godini osnivanja, po sastavu, po diskografiji ili po nekom  drugom kriteriju sortiranja" rezultira nesumnjivo korisnim podacima, ali po onoj "u ogromnoj šumi zagube se najvrjednija i najve�a stabla", u svim tim pregledima nedostaje vrijednosna ocjena i pozicioniranje pojedinih sastava - dakle, i to je potrebno (kona�no!) uraditi.
Primjerice:
Navedeni propusti u rock enciklopedijama istovjetni su propustima koji bi ponudio pregled hrvatskih nogometnih klubova po abecedi (gdje je Dinamo iza Bistre i Cibalie), ili pregled po godini osnivanja (gdje su HAŠK i Podravac ispred Hajduka) - a da se pritom ne spominje zna�aj kluba, tko je imao najviše uspjeha, osvojenih titula i najbrojniju publiku, kod koga su igrali naši najve�i i povijesni igra�i itd.

Tre�e, zato jer uz gotovo svaki rock sastav i izvo�a�a postoji i ona "druga slika" razli�ita od one koju nude autori, na taj na�in polako etablirane "slu�bene povijesti" našeg rocka - dakle, smatram kako netko iz "prve ruke", netko "iz tog vremena" i to direktno "s mjesta doga�aja", mora dati i svoj prilog u smislu nadopune ili �ak korekcije povijesti našeg rocka, tamo gdje je to potrebno.
Pogotovo ako se radi o navija�ko-preforsiranim ocjenama uloge pojedinih sastava, pri �emu se ne zazire �ak niti od silovanja povijesnih �injenica.
Primjerice:
Nu�nost korekcije vidljiva je na primjeru sastava "Grupa-220", gdje autor Arsen Oremovi� doslovce na granici povijesnog ludila piše:
"Upitate li sudionike rocka šezdesetih, koji je pravi po�etak rocka u Hrvata, imat �ete odgovora vjerojatno koliko i sugovornika. No, rock nije epska pjesma da se prenosi s koljena na koljeno. Zato je u nizu manje ili više pouzdanih, naj�eš�e nostalgi�arski obojenih teorija, najto�nije re�i da je pravi po�etak roka u Hrvata, kao i roka na ovim prostorima uop�e, bio izlazak albuma “Naši dani” Grupe 220 za Bo�i� 1968. godine. S Grupom 220 hrvatska glazba izlazi iz “doba nevinosti”, po�inju se brojati godine “nove ere”.

Zbog toga je sino� u Centru Kaptol, na priredbi "Rockeri '60-tih", pala odluka kako se mora kona�no unijeti malo reda i kriterija u "slu�beno" nategnutu povijest našeg rocka '60-tih - barem kao pomo� budu�im  povjesni�arima rocka '60-tih, te kao "kompas" onima koji navigiraju po postoje�im ABC-rock leksikonima. Jasno i glasno - kako ne bi bilo "povijesnih" zabuna za period 1960 - 1967.

Informacija:
Detaljnije o tome kako je jedne predivne rock-ve�eri došla ideja da treba napisati "Tko je tko!" (jer ipak nekada davno nismo svi bili niti isti, niti istog kalibra, niti poslagani po abecedi!), opisano je u nastavku:

" Rock '60-tih u Centru Kaptol", Hrvatski internet portal u Švicarskoj - "Crtice" - 29. nastavak

"We say yeah" - hrvatska top lista rock sastava '60-tih
U istom, 29. nastavku, utvr�ene su i "lige" u koje spadaju pojedini sastavi.

* Super Liga:
 
"Bijele strijele" (Zagreb) i "Crveni koralji" (Zagreb)

* Prva Liga:
  "Mladi" - od 1965. "The Mladis" (Zagreb) i "Dinamiti" (Osijek)

* Druga Liga;
  "Roboti", "Zlatni akordi", "Kristali" i "Bezimeni" (svi iz Zagreba) i "Uragani" (Rijeka).

* Tre�a Liga
  "Delfini", "Grupa 220", "Lordovi", "Mi" i "O' Hara (svi iz Zagreba)

Pritom, "Bijele strijele" su dominirale od 1962. do 1963., a "Crveni koralji" od 1964. do 1967. Nakon što su iza sebe ostavili "Strijelce", dominacija "Koralja" je bila prakti�ki bez konkurencije, i de facto, jedini sastav koji ih je na tronu eventualno mogao ugroziti (nota bene: i po ocjeni "Koralja"!) su bili "The Mladis" nakon povratka iz Njema�ke 1965. godine.

Zato zapo�injem sa sastavom "Mladi", koji je kod mene bez ikakve sumnje na tre�em mjestu naših najboljih rock-sastava. Na �alost, iza njih je ostalo vrlo malo snimaka, a ono što postoji, niti izbliza nije �ak niti sli�no zvuku prilikom njihovih nastupa u �ivo. Šteta!
(Za razliku od mnogih sastava koji su naknadno napravili studijski "remake" svojih starih stvari koje su nekad u �ivo zvu�ale isto tako loše kao i prvotne snimke, pa sada po Internetu slušamo naknadno "pokrpane" snimke, iza "Mladih" nam ostaju snimke od kojih su neke kao da su snimane u telefonskoj govornici, a stjecajem okolnosti nisu imali niti šansu za naknadni "remake" u originalnom sastavu. Uostalom, sli�nu sudbinu su imale i mnoge snimke "Koralja" i drugih bendova)      

"Mladi" - od 1965. "The Mladis" (Zagreb)


" The Mladis" - ovakvi nam ostaju u najljepšem sje�anju
(s lijeva na desno: "Pes", "Korna", Walter "Neno", Drezga "Dodo" i Krešo "Bas")  

"Mladi" su djelovali od 1962. do 1966. godine u sastavu gdje su "ki�mu" sastava predstavljali �eljko Kova�evi� - "Pes" (solo gitara), Krešimir Radi� - "Bas" (bas gitara), Branko Pe�kaj "Korna" (ritam gitara), Brane �ivkovi� (klavir) i Predrag Drezga - "Dodo" (bubnjevi).
Ve� i sama imena Pes, Brane i Dodo govore koliko su "Mladi" bili muzi�ki jaki - "Pes" je bio i ostao jedan od naših najboljih solo gitarista, Brane je bio i ostao izuzetno vrijedna "muzi�ka marka" za sebe, dok je "Dodo" bio jedan od naših najboljih bubnjara.
Nakon što je Brane �ivkovi� 1963. napustio sastav, i na njegovo mjesto došao Walter Neugebauer  - "Neno", bez neke posebne Walterove zasluge, ve� zato jer se to jednostavno moralo desiti, nastao je jedan od naših najboljih sastava - sastav koji je ušao u povijest našeg rocka kao prvi sastav koji je nakon sviranja u Njema�koj, uz promjenu stila, repertoara, imi�a, instrumenata, poja�ala i razglasa, donio najkvalitetniji "beat".
Usput:
Od 1962. do 1965., "Mladi" su promijenili nekoliko pjeva�a, najpoznatiji su bili "Rana" (Ranko Ba�i�) i "Maramica" ili "Rubac" (Vladimir Rup�i�) iz "Bijelih strijela" koji je s njima otišao u Njema�ku, te poslije  Zdenko Juran - "Jura" iz zagreba�kih "Delfina".
No, sviraju�i po njema�kim klubovima, vokal su preuzeli solo-gitarist "Pes" i bas-gitarist Krešo - i to je bila najbolja kombinacija!

Nakon odlaska u Njema�ku, "Mladi" su 1965. iz "marketing"-razloga promijenili ime u "english-like" ime "The Mladis", i u konkurenciji sa stotinama vrhunskih engleskih, irskih, njema�kih i drugih sastava, došli ne samo do nastupa u lancu "Star-Club", ve� i do"Star Club Nr.1" u Hamburgu - u to vrijeme najpoznatijeg "beat"-kluba na svijetu, kluba u kojem su 1962. svirali i "The Beatles"!
(Za usporedbu, koja je nebitna, ali mo�da ipak nešto govori: u otprilike istom vremenskom periodu od godine i pol svirke po njema�kim klubovima, "Koralji" su došli do "Star Club Nr. 7" u Darmstadtu.)  

Po povratku iz Njema�ke u ljeto1965., "The Mladis" su bili velika atrakcija, ne samo kao naši prvi "�upavci", ve� posebno po "beat" repertoaru u �ijem vokalnom i instrumentalnom izvo�enju nisu zaostajali za najboljim vanjskim sastavima (izuzevši stvari od "Rolling Stones" i "The Beatles" - što je samo po sebi razumljivo).
Uslijedili su njihovi nezaboravni nastupi na "Oleander"-terasi zagreba�kog hotela "Esplanada", nastup na Šalati i nakon toga ga�a na igralištu košarkaškog kluba "Lokomotiva" u Tuškancu.

Danas, �etrdesetak godina kasnije, i dalje smatram kako je objektivno to�na sljede�a tvrdnja: u pogledu muzi�ke kvalitete i sounda na zagreba�kim plesnjacima '60-tih godina, kao tri trajna etalona ostaju nastupi "Bijelih strijela" u Glazbenom, "Crvenih koralja" na Ribnjaku i "The Mladis" u Tuškancu.
Tri nezaboravna etalona, jer je svirka bila u stilu Tine Turner: jedna stvar je bila bolja od druge, bez iznimke! U odnosu na tri navedena etalona, na plesnjacima u Zagrebu nije bilo nastupa sli�ne kvalitete!

"The Mladis" vs. "Crveni koralji"
Nakon povratka iz Njema�ke, "The Mladis" su imali niz izvrsno posje�enih i primljenih koncerata u razli�itim gradovima.  
Iako nisam bio niti na jednom od tih koncerata, po onom što sam vidio i �uo u Tuškancu (i prije toga u Stuttgartu, gdje su nakon nas svirali pored kluba koji smo napuštali nakon mjesec dana svirke, pa smo jedne ve�eri bili zajedno), to su morali biti nezaboravni nastupi!
(Nastup u vara�dinskom Kazalištu, kada je došlo do incidenta zbog prepotentnog ponašanja na bini i reakcije revoltirane publike, tako da je koncert prekinut, treba zaboraviti kao lošu iznimku).

Uglavnom - svuda ovacije, ali ono najva�nije "Vi ste najbolji!" nije stizalo. To sam saznao u jednom razgovoru s "Dodom" Drezgom, kojeg je to naro�ito smetalo, veli: "Zlo mi je svaki put kada �ujem 'Izvrsni ste - ali "Koralji" su bolji'!".
I zaista - tko je bolji je bila dilema prisutna kod mnogih, odnosno, jesu li "The Mladis" u stanju skinuti "Koralje" s višegodišnjeg trona?
 
Radilo se o dva sastava koji su prošli istu i tešku školu sviraju�i po njema�kim klubovima ("Koralji" su otišli nekoliko mjeseci kasnije, svirali u Njema�koj više od godinu dana i vratili se u vrijeme kada su "The Mladis" ve� neko vrijeme nastupali u Tuškancu); sastavi su instrumentalno bili usporedivi, u vokalima isto tako, jer su "Pes" i Krešo imali pandane u Mireku i Dini (jedina razlika je bio "Barba", pjeva� "Koralja", tako da su "Koralji" otišli smjerom pop-rocka, a "The Mladis" beat-rocka), oba sastava su imala super solo-gitariste i ritam sekciju, u tehni�kom dijelu ono najbolje što je bilo na tr�ištu... tako da je mnogima bilo stalo vidjeti oba sastava na istoj bini. Posebno �lanovima "The Mladis" - jer to im se �inilo kao jedina mogu�nost i prilika kako bi u direktnom odmjeravanju pokazali da su bolji.

Do tog "duela na bini" je uskoro i došlo, u dvorani zagreba�kog Studentskog centra, na festivalu VIS-ova i to pod �udnim uvjetima u pogledu nastupa "Koralja" koji uop�e nisu namjeravali nastupiti, ali su na kraju nastupili nakon interesantnih pregovora do kojih je došlo na poticaj "The Mladis".
(Ti pregovori su ostali nepoznati javnosti, jer ih nikada nije spomenuo �ak niti Walter Neugebauer , koji je objavio brojne materijale o rocku '60-tih, o svom sastavu "The Mladis", i koji samo kratko spominje njihov nastup u Studentskom centru - vjerojatno zbog za "The Mladis" neugodnog rezultata.)

Osobno, u "The Mladis" sam vidio jednako vrijedan bend, bend po mojem ukusu (i ne samo to: jedini bend u kojem bih, osim "Koralja", �elio svirati), bend s izvanredno dobrim repertoarom i nastupom, i zato mi je tog ljeta 1965. bilo gotovo nemogu�e ocijeniti tko je bolji, a još manje kako �e reagirati publika u dvorani Studenskog centra.
U svakom slu�aju, kada su "The Mladis" zatra�ili neka i mi neplanirano nastupimo, znali smo da im je do toga jako stalo, kao i to da je to za nas rizi�an nastup, pa je došlo do interesantnih pregovora - nakon kojih smo nastupili.

U skladu s dogovorom, nastupili smo drugog dana, i to odmah iza "The Mladis" - i rezultat je za njih bio porazan: ve� nakon naših prvih taktova, dvorana je doslovce eksplodirala, u zrak su poletjeli kišobrani, tako da smo naših nekoliko stvari odsvirali i završili u pravom urnebesu - publika je nedvojbeno odlu�ila tko je bolji!
Osnovni razlog je bio u jednom "detalju": "The Mladis" su nastupili s nekoliko "udarnih" stvari - koje su nakon mjesec dana nastupa u Tuškancu i drugdje, ma koliko to bilo dobro, ve� svima bile poznate i "u uhu", dakle ništa novo, dok smo mi, nakon skoro godinu dana odsustva s doma�e scene, bili totalna nepoznanica koja je prezentirala ono najbolje što smo "izbiflali" sviraju�i pet - šest sati svake no�i po njema�kim klubovima - dakle iznena�uju�e i novo za zagreba�ku publiku.
Ukratko, i danas smatram kako bi kod publike ispao "remi", da smo i jedni i drugi ravno iz Njema�ke došli na nastup - ovako smo objektivno ulovili "The Mladis" na "lijevoj nozi"!  
(Detaljnije o svemu dolje u "Sje�anjima" - "The Mladis" vs "Koralji" u Studentskom centru!)

Nedugo nakon toga, "The Mladis" su opet otišli u Njema�ku (uostalom, i "Koralji", ali na kratko) - da bi tamo ste�ena saznanja i iskustva, u krajnjoj liniji ozna�ila kraj oba benda u pogledu njihovih originalnih i najuspješnijih sastava.
Naime, "Pes" i "Dodo" su po�eli kombinirati o promjenama u sastavu "The Mladis", a isto se desilo i kod "Koralja", gdje su Dino, Miro i Barba sli�no razmišljali, jer su "Koralji" došli u situaciju kada su se morali boriti za tre�u generaciju publike, a vani su shvatili da �e to biti teško u sastavu kakav je bio.

Na �alost, do najlogi�nijeg rješenja, tj. prelaska "Pesa" i "Dode" u "Koralje" nije došlo, jer se u oba sastava razmišljalo po drugim linijama, "The Mladis" su se atomizirali ve� sljede�e godine, a neoptimalne promjene u sastavu "Koralja" su zapo�ele 1967.
Usput:
Moj prelazak u "The Mladis" i odlazak u Njema�ku, prema dogovoru s "Dodom" Drezgom, definitivno je puknuo nakon njegove pogibije u  automobilu na nekoj rampi (dakle vjerojatno pri "brzini" od par km na sat!) u ameri�koj vojnoj bazi u Fürthu pored Nürnberga.
Ina�e, u toj istoj bazi su "Koralji" 1965. dva tjedna svirali, igrali na automatima u oficirskom klubu, spavali u barakama s nov�anikom i dokumentima u ga�ama, super jeftino "ispod ruke" kupovali ameri�ke cigarete, i puštali crnce neka sviraju umjesto njih, kada god se neko popeo na binu i rekao "Ja bih svirao ili pjevao!" - i svi su to izvrsno radili, to im je nedvojbeno u genima!      

Informacija: na ovim video-linkovima mo�ete vidjeti i poslušati:  
"Mladi", "Naftovod" (1964),
"Mladi", Tema iz filma "Kapetan Leši",
"Mladi", "Vrati se" (1965),
"The Mladis", "Bongo Blues" (1966),
"The Mladis", "Mona" (1965)
,
I kao posebno interesantno i povijesno vrijedno:

„The Mladis” - VIS Mladi,
HRT 1996.-2002., emisija iz serije “Hrvatski rock – šezdesete”
Urednik, scenarist i redatelj: Tonko Jovi� (jasno, a tko drugi - hvala Tonko!)

*****

Sje�anja:

 "The Mladis"

"Koralji" i "The Mladis" u Stuttgartu

Nakon “Star Cluba” u Darmstadtu, opet �emo svirati u Stuttgartu! Agent nam veli kako i tamo za nas pišu da smo ”Die Roten Korallen - Beatlesi s one strane �eljezne zavjese” - i to me je do daske raspigalo!
Kada ne bismo bili “Crveni”, mogli bi re�i da “Koralji” zna�i “Korrali” - kao onaj koral gdje je Doc Holliday izbušio bra�u Clanton – pa u najgorem slu�aju ispadneš kaubojski bend koji svira “country” iz zemlje bez �eljezne zavjese, a ne ovako, kada “Koralji” zna�i “Koralli”, pa slijedi “Die Roten”, pa sve skupa automatski zna�i “Oni Titovi - iza �eljezne zavjese”!

Trebali smo ostati “Crveni �avoli, a ne da nam ovako sada i novinari vade mast: kako bi stvar zaribali do daske, iznad �lanka su još metnuli Medekovu sliku sa "šiberdahom" na glavi – pa sad' nek' proba bez perike kao �upavac do "Star Club Nr.1" u Hamburgu!

U Stuttgartu �emo mo�da opet naletjeti na “Mlade” - oni isto kao i mi kru�e po Njema�koj, ali za “The Mladis” svi misle da su s ove strane �eljezne zavjese. “The Mladis” i mi smo prošli puta u Stuttgartu jednu no� drmali zajedno - u Starom gradu, baraka do barake! Mi smo taman odlazili za Dortmund, a oni su došli iz Hamburga.

�ak su dobili naš stan u Rosenstrasse 37, tako da smo pola dana i jednu no� bili zajedno - de�ki su zbiljam strašno zabavni! Prvo Drezga šizi: “Pa gdje je opet lova?”, a onda do�e Walter s lijepom Monikom i Drezga pošizi do daske: ”A otkud sad njoj ova nova bunda?”.
Bome ni Pesu nije bilo lako, jer je u Hamburgu ostao bez gitare - navodno ju je morao na brzaka frknuti, kako bi platio ono što fair-de�ki iz našeg kvarta pla�aju neopreznim curicama.
Naime, Pes je de�ko iz kvarta, s Kreši�a - pa je zato prve no�i u Stuttgartu svirao na nekakvoj Mirekovoj gitari – i tako je baš dobro ispalo to, što je na dobrobit njema�kih cura i sre�u hrvatskog rocka, pravovremeno prešao s violine na gitaru! 

Zbog dolaska "Mladih", za Dortmund smo otputovali negdje pred jutro, a Barba i ja smo se probudili tek na autoputu izme�u jednog kamiona s prikolicom i jednog kamiona bez prikolice. Za cijelo sranje je kriv Barba koji je kao top spavao na zadnjem zicu, pa me nije stigao na vrijeme probuditi. Kamionima nije bilo ništa, a meni je pored svega u glavu dozujala flaša “Cinzana” od dve litre, koju mama ionako ne bi trebala.
Usput:
Tako nam je Dortmund ispao jako daleko. Kod dolaska, gazda se �udio što mi to unosimo, kako to izgledamo, pa zove agenta u München i pita gdje je violina - veli nam, da �emo kod njega svirati samo jednu ve�er, danas i nikada više!

Još uvijek s u�asom pri�a kako su mu goste rastjerali “oni iz 'Monte Negro'- nešto" i kako je nakon “Sedam mladih” skoro zatvorio lokal! Velimo: “Nemamo mi veze s tim 'Monte Negro'-nešto', sve to nisu naši, mi smo iz Hrvatske!”. Pita: “A gdje je to?”.
Ostali smo mjesec dana - izvukli su nas "Shadowsi", laganice i stara ki�-odijela koja nismo bacili - i usput smo završili na drugom programu njema�ke televizije! 

"The Mladis" u  Tuškancu

Nikada nisam volio skakati preko ograde igrališta “Lokomotive” u Tuškancu - prvo kameni zid od dva metra, pa se popentraš, onda još dva metra ograde i kada si gore, na kraju moraš sko�iti dole na beton igrališta. A sada još i ova blama�a - taman kada smo se Miro i ja pojavili gore na ogradi i htjeli sko�iti, netko iznutra zavi�e: “Evo Koralja!”, pa svi onda gledaju prema nama na ogradi. To je još jedan dokaz kako je anonimcima sve lakše!
Ska�emo unutra, a Miro veli: “Sranje, na ovo nismo ra�unali!”. Nismo mi ništa ra�unali - uvijek smo se švercali gdje god smo mogli, to je bilo kao sport! Ne platiti kartu za tramvaj, vlak ili za upad na bazen, tekmu, koncert ili ljetno kino je bilo pitanje �asti. Nikada nismo o tome razmišljali – to jednostavno tako ide i na kraju se navikneš.

Danas se ne radi o košarici, ve� o “Mladima”. Vratili su se iz Njema�ke, nakon toga su svirali na terasi “Espice", a sada �e cijelo ljeto svirati ovdje u Tuškancu - opet �emo morati preko iste ograde!.

Mi smo se isto vratili prije par dana – i evo nas kod “Mladih”. Išli smo prema ulazu kod “Saluna”, ali kada smo došli do ograde, kao po komandi smo sko�ili gore – �ista automatika! A sada vi�u “Evo Koralja!”, a mi smo gore na ogradi me�u granjem kao zadnji majmuni – to nam baš nije trebalo!

Stojimo u gu�vi desetak metara od bine. Cure luduju za Pesom, to se odmah vidi. Opet isto – cure uvijek moraju za nekim ludovati. A Drezga – to je posebna klasa! Dok razmišljam, Miro veli: “Izvrsno!”, a ja ponovim: “Zbiljam izvrsno!”. Odnekud se stvorio Neško kojeg nisam vidio preko godinu dana. Veli: “Nova tema u gradu je tko je bolji, vi ili “Mladi”!”; velim: “To je svejedno, to je tak' svejedno!”.


Kroz glavu mi zuje slike, sve ove godine: mi s “Bludnicom”, a “Mladi” s “Kapetanom Lešijem”... i tako sve do slika iz Njema�ke. A iz Njema�ke su se u Zagreb vratila dva benda kakvih nema na ovim koordinatama - stavi ih na binu, reci “Šibaj!” i svirati �e satima. Dobro su to izvje�bali – svaki dan na bini, mjesecima, preko godinu dana. Samo reci što ti paše – “Hey Joe”, pa ti sviraju “Hey Joe”, reci “I feel good!”, “Norwegian Wood”, “Michelle”, “The Sun Ain’t Gonna Shine Any More” i sve ono što još izmisliš – re�i �e ti hvala što ne moraju razmišljati i svirati �e satima; spomeni im ime nekog poznatog benda – i opet �e svirati satima, sve od tog benda �eš �uti fino po redu. Samo reci  – odmah se šiba!


I sada netko pita “Tko je bolji?”! Ma nitko nije bolji, sve je to isto – pa tra�i razlike! Ustvari, najve�a razlika je Barba – oni nemaju Barbu, Mireka i mene, a mi nemamo Drezgu i Pesa. Kada bi sve to na hrpu metnuli, to bi onda (mo�da ipak?!) bilo nešto sasvim drugo!

Ovako, oni su dosegli maksimum, mi smo dosegli maksimum, svi smo na maksimumu i ništa se tu novoga ne mo�e desiti – baš ništa s trendom na bolje!    
A cure ho�e promjenu – sljede�e godine �emo se morati boriti za tre�u generaciju u ovih pet godina! Ina�e, prona�i �e si neki novi bend, koji s nama i s ovim što de�ki sviraju na bini nema blage veze - to su dva potpuno druga svijeta! Pa sada pitaj “Tko je bolji?” – na vrhu smo i od sada samo gubimo, skupa s “Mladima”!

Gledam “Mlade” i shva�am kako me sve to skupa nekako sve manje interesira! U tom trenutku Pes po�inje s “Mr. Fantasy” od Steve Winwooda i “Traffic” - i uop�e me ne �udi da su to drugi propustili skinuti, nije to baš za svakoga!

Neško se opet javi: “Trebali bi ipak pokazati da ste bolji, nitko vas nije �uo godinu dana!”. Pomislih: “Posao je posao!” i rekoh: “Neka se još malo spucaju u Tuškancu, a onda �emo mi napraviti koncert!”.

Na samom izlazu iz De�manovog prolaza, Miro je viknuo: “Evo treske - idemo!”, pa malo tr�imo, u trku otvaramo vrata i uska�emo u devetku – besplatna vo�nja do �amke je zakon!

"The Mladis" vs "Koralji" u Studentskom centru

Otprilike mjesec dana kasnije, nastupili smo s “Mladima” na koncertu u Studentskom centru. Prije toga je Drezga bio kod mene na �amki. Sjedio je nervozan u špajzcimeru - na istom stolcu na kojem je Viktor Hromin nekada lomio palice - a ja sam bio potpuno opušten, jer sam �uo da su “Mladi” negdje imali koncert, da je bila ludnica, ali da su Drezgi pale rolete i da je imao “tilt”, kada je netko rekao: “Ludo, ali “Koralji” su ipak bolji!”.
To ga strahovito nervira, duboko je uvjeren da su “Mladi” bolji od nas i jednostavno nas mora dobiti na binu Studentskog centra! Zato sam loker i zezam se! Drezga veli: “Kaj zbilja ne�ete?”; a ja: “Ho�emo - ali to �e vas i nešto koštati! Vi �ete pokazati da ste bolji, a mi �emo do�i za duplu lovu od ove o kojoj pri�aš!”. Pristao je – dobio nas je na binu, iako nismo znali kako �e to sve na kraju ispasti!

U Studentskom centru je bilo više bendova, ali radilo se je samo o “Mladima” i nama. Meni je to li�ilo na susret dva strana benda na doma�em terenu – sviraj vani, ali doma se stvari moraju raš�istiti!

Sa strane, iza zastora, gledamo “Mlade” kako sviraju na bini i �ekamo. Strašni su, ali ispucali su se na Tuškancu! “Monu” ve� i vrapci pjevaju; svi znaju kada �e Pes nategnut �icu i kada �e prema dolje iskriviti ona svoja malo �ablja usta; svi znaju kako se Drezga rastepava po bubnjevima i da bi zapravo trebao bubnjati na dva kompleta – sve je to prva liga, ali pjesme više ne nose kao prije par mjeseci.
“Mladi” su završili i Barba mi veli: “Uklju�i ovaj njihov mikrofon, a ja �u i one druge njihove!”. Ispadamo na binu, sviramo na dva razglasa - kišobrani lete u zrak, stolci lete u zrak, sve leti u zrak... kakvi “Mladi”!

Sve smo iznenadili - nas se nije �ulo više od godinu dana i ako ništa drugo, onda je to odlu�ilo! Drezga je doslovce poludio - em' su platili, em' im je puklo. Dolazi do Barbe i mene, sav se trese - skoro bi se potukao!
Veli: “Svirali ste i na svoj i naš razglas!”; rekoh: “Ah, da! Zabunili smo se - koliko to košta?”. Stoji i trese se kao šiba na vodi, a ja prepotentno i bezobrazno, do kraja gazim kita kojeg zaista poštujem, pa velim: “Ovo idemo pod Sljeme malo proslaviti - ho�ete nam svirati, dobro pla�amo!”. Porazna re�enica, kao "vratiti �emo vam dio love koju ste dali kako bismo nastupili"! 

Toga me je još i dan-danas stid, i to si ne mogu oprostiti!

Za portal: Davorin Krog
(Davorin@bluewin.ch)

Od istog autora:

Crtice i sje�anja iz Zagreba (38)

Prijedlog:
Vaše komentare, prijedloge i primjedbe na ovaj prilog, kao i na sve druge priloge objavljene na portalu, mo�ete poslati na adresu urednik@arhiva.croatia.ch, a krajem svakog mjeseca ili svaka dva tjedna, ovisno o broju prispjelih komentara, objavit �emo posebni prilog sa svim prispjelim komentarima - ako ih bude. 
Vaše komentare objavit �emo prema Vašoj �elji; ili pod Vašim imenom (bez prezimena), ili pod Vašom e-mail adresom ili nam napišite Vaš Nick (Nickname) pod kojim da komentar objavimo, ali u tom slu�aju koristite uvijek isti Nick.

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.