Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Banja Luka, 5. prosinac 2014.

Nakon što je prikazan u više gradova Hrvatske
film "Otto i Hrvati" prikazan i u Banjoj Luci

Dokumentarni film donosi povijesne �injenice
iz dugog i veoma burnog �ivota nadvojvode Otto von Habsburga

Nakon što je ve� prikazan u više gradova Hrvatske, u �etvrtak, 4. prosinca prikazan je i u Banjoj Luci dokumentarni film „Otto i Hrvati“. Film isklju�ivo donosi povijesne �injenice iz dugog i veoma burnog �ivota nadvojvode Otto von Habsburga, sina posljednjeg austrougarskog cara i kralja, bla�enog Karla I., koji je kratko vrijeme bio i dr�avni poglavar BiH.


Uvodni govor biskupa Komarice

Prije po�etka prikazivanja filma nazo�nima se obratio biskup banjolu�ki mons. Franjo Komarica. Podsjetio je kako je nadvojvoda Otto Habsburški pohodio središte Banjolu�ke biskupije u tri navrata: 1996. godine s grupom europskih parlamentaraca, 2003. godine prigodom papina pohoda i proglašenja bla�enim Ivana Merza te 2007. godine, na svoj 95 ro�endan. Biskup Komarica je tako�er iznio svoj dojam o toj istinskoj veli�ini sa suvremene europske politi�ke scene.

„Osobno sam ga do�ivio kao istinskog, osvjedo�enog katoli�kog velikana, kao neumornog promicatelja – u politi�kom �ivotu Europe – Bo�jih zakona ljudskog dostojanstva i ljudskih prava – pojedina�nih i kolektivnih, kao osvjedo�enog mirotvorca i ujedinitelja europskih naroda i dr�ava, nepodmitljivog prijatelja pomirenja koje je utemeljeno na istini, pravednosti i iskrenom oprostu. Ostale su mi u sje�anju njegove znamenite rije�i: 'Ako �ovjek u nešto vjeruje, on se za to zauzima, svejedno kakvu ulogu imao. �ovjek se ne posve�uje politici kako bi zauzeo odre�eno mjesto, nego kako bi promicao odre�ene ideje'“.


Pomo�ni biskup Marko Semren, biskup Franjo Komarica, redatelj Vanja Vinkovi�,
predsjednik HPEU-a Pavo Bariši� i biv�i konzul RH u Banjoj Luci Frane Filipovi�

Nakon biskupa Komarice, o sadr�aju filma su govorili autor i re�iser filma Vanja Vinkovi�, te prof. dr. Pavo Bariši� predsjednik Hrvatske Paneuropske Unije, koja je koproducent filma.

U filmu su prikazana – isklju�ivo – svjedo�anstva samoga nadvojvode, zatim njegovih dugogodišnjih najbli�ih suradnika, njegova najstarijeg sina, dvojice vode�ih predstavnika Hrvatske Paneuropske unije i banjolu�kog biskupa Komarice.

Sadr�aj filma je na prisutne ostavio izuzetno sna�an dojam. (kta/tabb)

Izvor: Katoli�ka Tiskovna Agencija, Biskupske konferencije BiH, http://www.ktabkbih.net

*****

Film "Otto i Hrvati" u rije�kom Dr�avnom arhivu

Rije�ka premijera dokumentarnog filma "Otto i Hrvati", scenarista i redatelja Vanje Vinkovi�a, koja je odr�ana 13. studenoga 2014. u Dr�avnom arhivu, najavljena je sljede�im rije�ima:


Nadvojvoda Otto von Habsburg

Flm je posve�en velikom hrvatskom prijatelju i zagovorniku u europskim središtima politi�ke mo�i, nadvojvodi Ottu von Habsburgu, sinu posljednjeg austrijskog cara i hrvatskog kralja Karla I. Habsburškog.

 
Vanja Vinkovi� i Otto von Habsburg (fotografije ustupio Vanja Vinkovi�)

Dokumentarni film producenta, scenarista i redatelja Vanje Vinkovi�a, originalnim sadr�ajem predstavlja uzbudljiv �ivot Otta von Habsburga - od habsburškog kraljevi�a do vizionara ujedinjene Europe - s naglaskom na njegovu privr�enost Hrvatima i Hrvatskoj.

Nasljednik habsburške krune - austrijskoga carstva i hrvatskoga kraljevstva - svoje je politi�ko djelovanje usmjerio ujedinjenju europskih naroda i dr�ava, a posebice onih koji su - pod vodstvom njegove obitelji - stolje�ima tvorili Habsburšku Monarhiju. Bio je protiv svih vrsta totalitarizama i ugnjetavanja.

Devedesetih godina prošlog stolje�a, tijekom Domovinskog rata, gorljivo je branio hrvatsko pravo na samostalnost i neovisnost. Bio je jedan od najve�ih hrvatskih zagovornika u europskim politi�kim središtima i uvelike je pridonio �lanstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji. 

Pogledajte najavu filma, a s Vanjom Vinkovi�em, koji �e prisustvovati rije�koj premijeri, razgovarao je Ivica Vrki�: 

Audio

Vanja Vinkovi�: "Otto i Hrvati", pripremio Ivica Vrki�

Izvor: HRT - Radio Rijeka
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

Vezani �lanak:

„Otto i Hrvati / Otto und die Kroaten“
- dokumentarac Vanje Vinkovi�a za pam�enje!

 

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.