Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 HRVATSKE KATOLICKE MISIJE U SVICARSKOJ
Bild
Bild
 HKM HOME
 MOVIS
 HKM Z�RICH
 HKM BASEL
 HKM BERN
 HKM ST.GALLEN
 HKM LUZERN
 HKM LAUSANNE
 HKM GRAUB�NDEN
 HKM FRAUENFELD
 HKM AARAU
 HKM SION
 HKM ZUG
 HKM TICINO
 HKM SOLOTHURN
Strich
Linie

Mir i dobro!

DEUTSCH

�elite li kontaktirati? E-Mail

Dragi posjetitelju Web stranice
Hrvatskih katoli�kih misija u �vicarskoj

Pozdravljamo Te sa �eljom da se i ubudu�e dru�imo.
Mi hrvatski sve�enici/misionari u �vicarskoj navije�tat �emo
rije� Bo�ju i na ovaj na�in koji se u dana�nje vrijeme ne mo�e i ne smije zaobi�i.

Zahvaljuju�i Hrvatskom Portalu i ljudima koji su uvidjeli mogu�nost komuniciranja na internetu, pru�ila nam se prilika s jednog mjesta do�i do Hrvata katolika i hrvatskih gra�ana. Poku�at �emo slijediti tempo globalizacije, ali ne same globalizacije radi, nego kako bismo bili svjetionik na�em �ovjeku u �vicarskoj, pa i �ire, kako se ne bi izgubio u mete�u koji je nastao u globalnom moru informacija.

Prelistajte stranice pojedine Misije ili MOVISA. I sami vidite, stranice su jo� uvijek u fazi izrade, a  MOVIS �ete mo�i pro�itati samo u PDF formatu. Na�e stranice �e rasti zajedno s Portalom i na�im tehni�kim mogu�nostima.
Ipak je tu dovoljno dobroga i korisnoga �tiva. Mo�ete prona�i korisnu informaciju u vezi s kr�tenjem, krizmom, vjen�anjem. �elite li adresu, telefon ili stupiti u kontakt s misionarom i mislite kako je to jednostavnije E-mailom, izvolite! kliknite na na�u E-mail adresu i ostavite poruku, pitajte, predlo�ite...

�elimo Vam ugodno �itanje i korisno surfanje!

fra Karlo Lovri�

Bild
Strich
Bild

Hrvatsko du�obri�ni�tvo
u �vicarskoj

Iako doma�a Crkva u �vicarskoj svrstava Hrvate, odnosno hrvatske katolike, u relativno mladu migraciju (slu�beno otvorenje HKM za �vicarsku je 1. srpnja 1967.), ipak su Hrvati prisutni u Tellovoj zemlji jo� od svr�etka Drugog svjetskog rata. Okupljali su se oko i s hercegova�kim franjevcem fra Lucijanom Kordi�em koji je sredinom pedesetih stigao iz Rima u �vicarsku. Onih prvih godina je vodio sve�eni�ku i inu brigu o maloj emigrantskoj skupini, a kasnije kada su stizali tzv. paso�ari uklju�io se potpuno u rad Hrvatskih katoli�kih misija.

Prvi misionar paso�ar bio je fra Ljubo Krasi�. Iako je ostao kratko vrijeme u hrvatskoj pastvi u �vicarskoj (do kraja listopada 1971.), plodovi njegova rada su i danas prepoznatljivi. Njegovo je djelo Hrvatska socijalna slu�ba u Buchsu (grani�ni prijelaz izme�u Austrije i �vicarske) koja je i danas aktivna; hrvatsko hodo�a��e u Einsiedeln zapo�eo 1967. a i danas traje; misijsko glasilo MOVIS zapo�elo 1970. - i danas traje. Zapravo, ova tri poduhvata na samom po�etku hrvatske pastve vrlo zahtjevna, a danas normalna i uhodana, usmjeravala su i jo� i danas usmjeravaju pastoralni rad me�u Hrvatima u �vicarskoj.

Godine 1972. otvaraju se... Nastavak teksta

Strich
Bild

Kriste, budi na�a radost
Kriste, budi na�a sre�a
Kriste, budi nam �ivot Ti!

Kad nas mu�e sumnje te�ke,
kad nas boli du�a s tog,
kad nam brat ne pru�i ruku
i tad Kriste, budi uz nas!

Pjevamo Ti pjesmu ovu,
Ti nas zdru�i ljubavlju,
nek s nama bude mir!

HRVATSKO DU�OBRI�NI�TVO
U �VICARSKOJ

Bild

Ivan Pavao II

Ljudska prava, sloboda i mir su na�ela od kojih ne odstupa, koja je istaknuo kao temeljna na svom prvom putovanju u Meksiko i Dominikansku Republiku 1979. I to je uvijek isticao, posebice kad je posje�ivao svoju domovinu komunisti�ku Poljsku, daju�i Crkvi i opozicijskim pokretima moralnu potporu.

Uz 80. ro�endan
pape Ivana Pavla II.

 
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.