Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

chsmall.gif (1598 Byte) �vicarska - o integraciji stranaca i ostale korisne informacije

stranica je namjenjena Hrvatima iz BiH i Hrvatske koji �ive ili su �ivjeli u �vicarskoj

05.04.2016.

 

Prezentacija inicijative i-platform
- Dijaspore za razvoj Bosne i Hercegovine

Poštovani/a

�elimo Vas obavijestiti, da �e u srijedu, 06. 04. 2016. godine od 19.00 do 21.00 sati u Aarau, na adresi Ziegelrain 2, u Landjägerwachthaus, u  dvorani "Roschtige Hund", biti odr�ana prezentacija inicijative "i-platform - Dijaspora za razvoj Bosne i Hercegovine", koju organizira udru�enje i-dijaspora u suradnji s "Integration Aargau“ i uz podršku Švicarske agencije za razvoj i suradnju (SDC). Više informacija u prilogu. 

Radujemo se Vašem u�eš�u i upoznati Vas na prezentaciji. 

Srda�an pozdrav,

i-platform
Dijaspora za razvoj Bosne i Hercegovine
Diaspora for development of Bosnia and Herzegovina

Anita Vasic
Junior manager

Zentralstrasse 156
CH - 8003 Zurich
Phone: +41 (0)44 461 11 59
Direct:  +41 (0)79 736 25 59
Fax: +41 (0)31 544 15 33

*****

Poštovana/i,

Veliko nam je zadovoljstvo pozvati Vas na prezentaciju inicijative "Platforma BiH dijaspore u Švicarskoj", u organizaciji udru�enja i-dijaspora i uz podršku Švicarske agencije za razvoj i suradnju (DEZA/SDC).

Cilj udru�enja i-dijaspora je do kraja 2016. godine, u suradnji s udru�enjima i pojedincima dijaspore porijeklom iz Bosne i Hercegovine, stvoriti jednu funkcionalnu platformu za zajedni�ki rad i podsticanje razvoja BiH. Osnovni cilj platforme je, uz podršku Švicarske agencije za razvoj i suradnju (DEZA/SDC), uklju�iti iseljenike u razvojni proces BiH i putem zajedni�kih projekata oja�ati suradnju izme�u Švicarske i Bosne i Hercegovine.

Ovom prezentacijom, �lanovi udru�enja i-dijaspora potencijalnim partnerima i �lanovima prvenstveno �ele predstaviti ideju, zadatke kao i mogu�nosti suradnje unutar i-platforme u oblastima privrede, kulture i nauke/obrazovanja. U�esnicima skupa bit �e pru�ena mogu�nost da iznesu svoje ideje na koji na�in i uz podršku platforme dijaspora mo�e dati svoj doprinos razvoju Bosne i Hercegovine. Inicijativa "i-platforma" se trenutno nalazi u fazi etabiliranja i ideja i anga�man svih je dobrodošla, kako bi platforma u punom smislu i za�ivjela.

Informativna prezentacija je otvorenog karaktera i mogu�nost u�eš�a imaju svi uz prethodnu registraciju. Registracija se vrši isklju�ivo putem e-maila: event@i-platform.ch , najkasnije dva dana prije same prezentacije. Nakon prijave, u�esnicima �e putem E-maila biti dostavljena potvrda o registraciji. Program prezentacije i više informacija na�i �ete u prilogu ove pozivnice.

Radujemo se upoznati Vas na prezentaciji.

Dotad svako dobro i srda�an pozdrav.

Dino Elezovi�, izvršni direktor & Anita Vasi�, junior manager

*****

Pozivnica

Info list

Die Bevo�lkerung von BiH in der Schweiz, dt

Heinrich Maurer, ambasador Svicarske u BiH:
Dijaspora-kljuc�ni element za razvoj BiH

 

Dostavila: Anita Vasi�, junior manager, i-platform - Dijaspora za razvoj Bosne i Hercegovine
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

po�etak

Untitled Document

 Sadržaj

Stanovanje u Švicarskoj - Informacije u vezi unajmljivanjem stanova.
FIMM SCHWEIZ - IZJAVA ZA TISAK: Pljuska za više od milijun migranata koji već desetljećima žive u Švicarskoj
PRESSECOMMUNIQUE DES FIMM SCHWEIZ
COMMUNIQUE DE PRESSE DU FIMM SUISSE
Poboljšati integraciju strankinja i stranaca u Švicarskoj
Die Integration von Ausländerinnen und Ausländern verbessern
Améliorer l'intégration des étrangers
Migliore integrazione degli stranieri
Savjetovalište za profesionalnu orijentaciju kantona Bern - Izvještaj
Vrijedna nagrada grada Arbona "Felix der Woche" uručena suradnici Portala gđi Nadi Strasser
Felix der Woche
Integracija kroz političko odlučivanje!
Integration durch politische Mitbestimmung?
FORUM ZA INTEGRACIJU MIGRANTICA I MIGRANATA (FIMM) grada Berna - Izvještaj!
Poziv migranticama i migrantima na suradnju!
Berufsberatungs-und Informationszentrum - Savjetovalište za profesionalnu orijetaciju Bern organizira!
Integracijski projekt Curaviva
Hallo susjeda, hallo susjede!
Cijelonoćni rad ubuduće iznimka
Svakom građaninu Švicarske jedinstveni broj
Bericht: Villmerger Begegnungen zwischen Schweizern und Kroaten
Izvještaj sa Švicarsko-hrvatskih susreta u Villmergenu

 Arhiv vijesti

 Linkovi

Kantone online
Bundesrat (Exekutive)
BK Bundeskanzlei
EDA Departement für auswärtige Angelegenheiten
EDI Departement des Innern
EJPD Justiz- und Polizei-departement
VBS Departement für Verteidigung, Bevölkerungs-schutz und Sport
EFD Finanz-departement
EVD Volkswirtschafts-departement
UVEK Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
Schweizer Vertretungen im Ausland
Parlament (Legislative)
 
 

 


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.