Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

chsmall.gif (1598 Byte) �vicarska - o integraciji stranaca i ostale korisne informacije

stranica je namjenjena Hrvatima iz BiH i Hrvatske koji �ive ili su �ivjeli u �vicarskoj

 
 

Integracijska ponuda za starije migrante hrvatskog govornog podru�ja

Bist Du m�nnlich, zwischen 18 und 25 Jahre alt und deine Eltern aus dem Balkan? Hast Du Interesse an Schauspiel, den Mut auf der B�hne zu stehen und Zeit f�r regelm�ssige Proben? Du hast die M�glichkeit, das Projekt mit deiner Geschichte, deiner Meinung mitzugestalten...

BALKANHAMLET - junge Spieler gesucht

Bist Du m�nnlich, zwischen 18 und 25 Jahre alt und deine Eltern aus dem Balkan? Hast Du Interesse an Schauspiel, den Mut auf der B�hne zu stehen und Zeit f�r regelm�ssige Proben? Du hast die M�glichkeit, das Projekt mit deiner Geschichte, deiner Meinung mitzugestalten...

Kulturni vikend u muzeju Vindonissa bio je vrlo dobro posje�en
"Svugdje doma, a ipak stranac - putovima starih Rimljana"

Op�ina Spreitenbach bira predsjednika op�ine
Fredy N�esch - Gemeindeammann f�r Spreitenbach

2. Aktionswoche der Stadt Bern gegen Rassismus:
Programm und Kampagnenbilder sind da!
8 Tage, fast 30 Veranstaltungen, mehr als 20 Organisationen

Op�ina Spreitenbach bira predsjednika op�ine
Fredy N�esch - Gemeindeamman f�r Spreitenbach

5. Treffen der CH-HR Ehepaare

5. Susret HR - CH bra�nih parova

Information: Pilotprojekte in der Fr�hen F�rderung

4. Susret hrvatsko-�vicarskih bra�nih parova

Begegnung der Kulturen in Villmergen - Abschlusstreffen

Susret kultura u Vilmergenu - Zavr�ni susret

3. Treffen der schweizerisch-kroatischen Ehepaare

Izlo�ba s predstavljanjem zanimanja i informacijama o �vicarskom obrazovnom sustavu i strukovnoj nastavi

3. Susret hrvatsko-�vicarskih bra�nih parova

20 godina JUKIBU

Begegnung der Kulturen in Villmergen - Fotoreport 4. Teil

Susret kultura u Villmergenu - Fotozapis 4. dio

Begegnung der Kulturen in Villmergen - Fotoreport 3. Teil

Susret kultura u Villmergenu - Fotozapis 3. dio

Begegnung der Kulturen in Villmergen - Fotoreport 2. Teil

Susret kultura u Vilmergenu - Fotozapis 2. dio

Begegnung der Kulturen in Villmergen - Fotoreport 1. Teil

Susret kultura u Vilmergenu - Fotozapis 1. dio

Begegnung der Kulturen in Villmergen
Susret kultura u Villmergenu i Misa zahvalnosti HHF-a

MIGRATIONSGESCHICHTEN "Es ist leicht, hier fremd zu sein"

Begegnung der Kulturen in Villmergen
Susret kultura u Vilmergenu

Einladung zu der zweiten Stammtischrunde im Kanton Aargau

National Coalition Building Institute Suisse
NCBI-Newsletter 3 - M�rz 2011

Aleja Naroda - Allee der Nationen

Allee der Nationen

Integracija u oba smjera;
�vicarsko-hrvatski bra�ni parovi
na predstavi "VESELE �ENE HRVATSKE"

Kriminalitet se ne mo�e izvoziti
Kriminalit�t kann nicht exportiert werden
La criminalit� ne peut pas etre export�e

Anlaufstelle Integration Aargau (AIA)
Prvi susret integracijskih organizacija u okviru AIA

Integracijski "Welcome desk" grada Z�richa ponovno u Gradskoj vije�nici
Hereinspaziert Welcome Desk

Multikulti -Vizija ili iluzija? "Rookie" s Ivanom Martinovi� Plakat

Multikulti - Vision oder Illusion? "Rookie" mit Ivana Martinovi�

Fit f�r die Zukunft
Zugang Jugentlicher zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
/ Programm

2. Treffen der CH - HR Ehepaare

2. Susret HR - CH bra�nih parova

Otvorena je Slu�ba za integraciju AIA

Drehscheibe f�r Integration
Er�ffnung Anlaufstelle Integration Aargau

Einladung zur Pr�sentation der neuen Z�rcher Integrationskampagne

Migraweb.ch - Ein multisprachliches Internetfenster f�r MigrantInnen

Migraweb.ch - vi�ejezi�ni portal za migrantice i migrante

Posjet �koli YB trenera Vladimira Petkovi�a

Schulbesuch vom YB Trainer Vladimir Petkovi�

Einb�rgerungen im Kanton Aargau
Eine Podiumsdiskussion der Sekond@s Plus Aargau

MIX - Die Migrationszeitung Nr. 17: Interview mit Vladimir Petkovi�

1. Susret HR - CH bra�nih parova

1. Treffen der CH - HR Ehepaare

Zajedno protiv gripe - na 13 jezika

Gemeinsam gegen die Grippe - in 13 Sprachen

Zavr�en prvi nogometni turnir
"Best of 97 Cup - Integration kinderleicht" Hrvatskoj naslov, Hajduku tre�e mjesto

8. Forum der Migrantinnen und Migranten der Stadt Bern

Dan naroda u Romanshornu (Nationenfest) - uz sudjelovanje Hrvata

Kroatien trifft Quartier Wiesental

Hrvatska u susretu s �etvrti Wiesental

Fachstelle Integration und Beratung – neue Leitung

Otvoren Café-Treff za starije doseljenike

Kurzinterview mit Daniel Förster, Sozialberater in der Abteilung Persönliche Sozialhilfe der Stadt St. Gallen

Integracija u kantonu St.Gallen

Neuer Café-Treff für ältere MigrantInnen und SchweizerInnen

Projekt MENTEE! 2009

MIX - Die Migrationszeitung Nr. 15

Interkulturelle �ffnung oder Diversity Management?

Migracija i integracija

Einladung zur Podiumsdiskussion: Migrantin - wer ist das? Integration - wie geht das?

Integracijski projekt "Upoznajmo �vicarsku"

MINTEGRA: "Medien und Integration - Sredstva javnog priop�avanja i integracija"

Les 3emes Journ�es de la Diversit� Monthey
Dani dru�enja i me�usobnog upoznavanja u MontheyuLes 3emes Journ�es de la Diversit� Monthey - Dan dru�enja i me�usobnog upoznavanja u Montheyu

MIX - Die Migrationszeitung


2. Interkultureller Frauentreff in Baden

Neue Teilnehmerinnen gesucht - das Mentoring-Projekt MENTEE! startet einen zweiten Jahreszyklus

Freitag, 07.03.2008: Kroatien-Abend, Reinach (AG)
Hrvatska ve�er u Reinachu, kanton Aargau

STRANCI I (NE)KULTURA

Jezik - Klju� za integraciju - MuKi-Deutsch

Sprache - Schl�ssel zur Integration

Die eigenen Wurzeln kennen

Predavanje na temu "Mirovinske blagajne"

Newsletter 2006 / 3 Iz ureda za koordinaciju integracije grada Berna

Newsletter 2006 / 3 der Koordinationsstelle f�r Integration

 

 

Integracija - dugotrajna dru�tvena i politi�ka zada�a

�to to zna�i biti Hrvatom u �vicarskoj?Kako se definira jedan Hrvat suo�en s tu�inom i stranom stvarno��u (ljudima, proizvodima, obi�ajima, jezikom)?

Samo onaj tko je svjestan ove problematike, bit �e ponukan tra�iti svoj sociokulturni identitet. A znamo da je identitet uvijek samo privremeni rezultat u nezaustavljivom povjesnom procesu, koji neprestalno oblikuje.
 

 

  Va�a pitanja

Ako imate pitanje vezano uz integraciju prijavite ga i mi �emo ga odgovoriti.

KLIKNI OVDJE

Kako Hrvati u �vicarskoj sa�injavaju jednu od ve�ih skupina, te u ovom procesu ne �ele ostati po strani, hrvatske institucije i udruge u �vicarskoj osnovale su na svom sastanku u Luzernu, 3. lipnja 2000. godine Radnu skupinu za integraciju na �vicarskom nivou. Ta skupina ure�ivat �e i stranice na Hrvatskom portalu na internetu, gdje �e poku�ati postupno obraditi sve relevantne teme glede integracije stranaca, pa tako i Hrvata, u �vicarskoj, kao �to su primjerice komunikacija i informacija, organizacije i institucije, radno podru�je, �kole i 
 
naobrazba, �vicarsko dr�avljanstvo, suodlu�ivanje i suodgovornost stranaca u �vicarskom dru�tvu, integracijski projekti itd.
 

Stoga �ete na ovim stranicama na�i tako�er i informacje �vicarskih ustanova (saveznih,
kantonalnih, op�inskih) koje se bave pitanjima stranaca i njihovom integracijom, a posebno �emo Vas informirati o radu Saveznog povjerenstva za strance (EKA).
 

KONTAKT Rado primamo sve prijedloge, sugestije i �elje od strane posjetitelja Hrvatskog portala na adresu: integracija@arhiva.croatia.ch


 

 Arhiva vijesti

Migrantske organizacije su razo�arane
Leben im V�lkermeer - Integracijski projekt u St. Gallenu
Mit gegenseitigem Respekt zur Integration
Informacije i susreti migranata pod nazivom "Ostarjeti u Graub�ndenu" - 21.10.06
Baden - na� grad / Snaga integracije 2006
Baden - unsere Stadt / Power of Integration 200
Promjena obiteljskih struktura u iseljeni�tvu
Viele "Secondos" �berholen die Schweizer
FORUM ZA INTEGRACIJU MIGRANTICA I MIGRANATA (FIMM) pozvao na dijalog
terra cognita, �vicarski �asopis za integraciju i migraciju

Zatvaranje Savjetovali�ta na hrvatskom jeziku

Schliessung der Beratungs- und Therapiestelle in kroatischer Sprache

Projekti Hrvatske radne grupe za integraciju u 2005. godini
Interview mit Herrn Peter Gysling, Bereichsleiter Wort beim DRS 2, anl�sslich der Sendeeinstellung "Treffpunkt Schweiz"
Nisko obrazovanje roditelja - nisko obrazovanje djece?
Die lage der (migranten-) familie
Godi�nja skup�tina Hrvatske radne grupe za integraciju arhiva.croatia.ch
Nakon dvostrukog "NE" olak�avanju naturalizacije
"Kein Problem, dass Sie Schweizer sind und ich Kroatin bin"
Forum za integraciju migrantica i migranata-priop�enje za javnost
Stranci i kraljevstvo zemaljsko
Ungleiche Chancen bei der Lehrstellensuche
Stanislava Ra�i� u EKI za �vicarsku biskupsku konferenciju
Hvala Tonki Bodru�ic na dostojnom zalaganju za Hrvate u Saveznom povjerenstvu za strance (EKI
Plenarna sjednica EKE odr�ana 16.9.2003
Bundesgericht f�llt Grundsatzurteile zu Einb�rgerungsentscheiden
Pitanje dr�avljanstva
Poticanje integracije stranaca - novi poredak prioriteta
Plenarna sjednica EKE odr�ana 14. i 15. svibnja 2003.
Zabrana gotovinske isplate prilikom napu�tanja �vicarske
BFA postaje IMES
Priop�enje Saveznog ureda za strance
Me�unarodni dan migranataj
Financiranje integracionih Projekata EKE za 2003
Posao u �vicarskoj
Hrvatski tjedan u Emmenu
Programm der Kroatische Kulturwoche in Emmen
Tjedan hrvatske kulture u Emmenu, od 7.-11.5.2002.
Prva sjednica Saveznog povjerenstva za strance u 2002
Dan naroda u Buchsu
U�teda poreza za 2001.godinu
Ostavka Gospo�e Simmen
Reforma zakona o dr�avljanstvu
Odr�ana tre�a sjednica Saveznog povjerenstva za strance
Integracija - participacija u davanju i uzimanju
Hrvatska radna grupa za integraciju
Esej o Integraciji
Odbijeni hrvatski projekti
Omladina iz �upanje na praksi u �vicarskoj
Iz rada Kantonalnog povjereni�tva za integraciju i politiku stranaca Kantona Luzern
Prijedlozi Savezne vlade o davanju �vicarskog dr�avljanstva strancima
Odr�ana prva sjednica EKE - Saveznog povjerenstva za strance
Hrvati opet zastupljeni u Saveznom povjerenstvu za strance - EKA
Savezno povjerenstvo za strance i integracija stranaca
Osnovana Radna skupina za integraciju
Popis pu�anstva 2000 u �vicarskoj
Hrvati predlo�ili novog �lana Saveznom povjerenstvu za strance

Interview mit Frau Rosemarie Simmen, EKA-Pr�sidentin

  
  


Untitled Document

 Sadržaj

Stanovanje u Švicarskoj - Informacije u vezi unajmljivanjem stanova.
FIMM SCHWEIZ - IZJAVA ZA TISAK: Pljuska za više od milijun migranata koji već desetljećima žive u Švicarskoj
PRESSECOMMUNIQUE DES FIMM SCHWEIZ
COMMUNIQUE DE PRESSE DU FIMM SUISSE
Poboljšati integraciju strankinja i stranaca u Švicarskoj
Die Integration von Ausländerinnen und Ausländern verbessern
Améliorer l'intégration des étrangers
Migliore integrazione degli stranieri
Savjetovalište za profesionalnu orijentaciju kantona Bern - Izvještaj
Vrijedna nagrada grada Arbona "Felix der Woche" uručena suradnici Portala gđi Nadi Strasser
Felix der Woche
Integracija kroz političko odlučivanje!
Integration durch politische Mitbestimmung?
FORUM ZA INTEGRACIJU MIGRANTICA I MIGRANATA (FIMM) grada Berna - Izvještaj!
Poziv migranticama i migrantima na suradnju!
Berufsberatungs-und Informationszentrum - Savjetovalište za profesionalnu orijetaciju Bern organizira!
Integracijski projekt Curaviva
Hallo susjeda, hallo susjede!
Cijelonoćni rad ubuduće iznimka
Svakom građaninu Švicarske jedinstveni broj
Bericht: Villmerger Begegnungen zwischen Schweizern und Kroaten
Izvještaj sa Švicarsko-hrvatskih susreta u Villmergenu

 Arhiv vijesti

 Linkovi

Kantone online
Bundesrat (Exekutive)
BK Bundeskanzlei
EDA Departement für auswärtige Angelegenheiten
EDI Departement des Innern
EJPD Justiz- und Polizei-departement
VBS Departement für Verteidigung, Bevölkerungs-schutz und Sport
EFD Finanz-departement
EVD Volkswirtschafts-departement
UVEK Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
Schweizer Vertretungen im Ausland
Parlament (Legislative)
 
 
 
Hrvatski internet portal u Svicarskoj
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | događaji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridržana.