Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

Hrvat u dijaspori

19.11.2015.

Folkloraši i tamburaši iz Luzerna
proslavili velike obljetnice:
20-ti ro�endan HKUD-a Kolovrat i
15-ti ro�endan TS Be�ari Kolovrata

“Slavonijo – �uvat �emo tvoje obi�aje bio je moto velike ro�endanske proslave hrvatskog kulturno umjetni�kog društva Kolovrat odr�ane u subotu 14.11.2015. u �upnoj dvorani St. Maria u Ebikonu. �lanovi KUD-a, u društvu ljubitelja izvorne hrvatske pjesme i plesa, proslavili su dva jubileja: 20-tu obljetnicu postojanja folklornog društva i 15-ti ro�endan tamburaškog sastava Be�ari Kolovrata. Raspjevana i razigrana fešta okupila je oko 350 gostiju i dvorana je, doznajemo, bila premala da primi sve zainteresirane Hrvate i Švicarce.

KUD Kolovrat iz Luzerna jedno je od deset naših folklornih skupina koje djeluju u Švicarskoj te okuplja uglavnom Slavonce, dok je voditeljica folklora i koreografkinja Ljiljana Primorac podrijetlom iz Turopolja. Folklorno društvo osnovano je 1995. kao svehrvatska, a ne regionalna udruga sa �eljom da u prijateljskoj Švicarskoj promi�u bogatu hrvatsku kulturnu baštinu, kazala je vitalna i okretna Ljiljana Primorac kojoj je ples obilje�io cijeli �ivot. Ve� 40 godina u Švicarskoj uporno i bri�no njeguje hrvatske korijene, obi�aje i tradiciju, što uspješno prenosi na �lanove društva i najmla�i podmladak, �ak tre�u generaciju iseljenih Hrvata. U kulturno umjetni�kom programu predstavljene su tri generacije plesa�a, a najdugovje�nijim �lanovima društva dodijeljena su i posebna priznanja.

Folklorno društvo trenutno okuplja 30-tak aktivnih �lanova i 6 tamburaša koji su u višesatnom programu uzvanike poveli na glazbeno putovanje Hrvatskom. Slavonsko kolo, drmeš, zagorske i prigorske popevke.... sve se to našlo na programu ove vesele i šarolike kulturne ve�eri.

Cjelove�ernji program upotpunila je i modna revija Etno butika Mara iz Zagreba. Dizajnerice Vesna i Marija Milkovi� predstavile su gostima najnoviju kolekciju odjevnih predmeta protkanih zlatovezom. U svojim modelima dizajnerice koriste tradicionalne motive iz naše bogate kulturne baštine, poput paške �ipke, šestinskih i vukovarskih motiva. Zanimljiv je i print alkara na �enskim haljinama u �ast 300-te obljetnice Sinjske alke, viteške igre koja je kao osebujno hrvatsko narodno blago upisana na UNESCO listu svjetske nematerijalne baštine. Na modnom podiju vješto su kao manekenke prošetale i same �lanice KUD-a Kolovrat.

�estitke folklorašima i tamburašima uputili su i hrvatski veleposlanik u Švicarskoj Aleksandar Heina, iz Generalnog konzulata RH u Zurichu Igor Surdich te fra Branko Radoš iz Hrvatske katoli�ke misije Luzern.

U šarolikom programu, uz brojne posjetitelje, u�ivali su i predstavnici KUD-a Fala iz Schaffhausena Ru�a Studer, predsjednik KUD-a S. S. Kranj�evi� iz Zuricha Stjepan Drozdek te kumovi Kolovrata koji godinama podupiru �lanove društva.

Zajedni�ko dru�enje imalo je i humanitarni karakter. Prikupljena nov�ana sredstva od prodaje slavonskih kola�a i licitarskih srca bit �e donirana potrebitim obiteljima u Slavoniji.

Tekst: Zvjezdana Heina

*****

Fotoreporter portala Stjepan Drozdek piše: "Bio sam marljiv i sve slikao, po�evši od dolaska oko 19.30 u Ebikon pred salu pa do odlaska oko 23.30 sati. Budu�i da je gospo�a Zvjezdana Heina napisala izvještaj, ja uz fotografije šaljem samo kratki opis slika za foto zapis i tu i tamo poneku primjedbu":

Foto zapis

 
Dolazak i ugo�aji na ulici, pred dvoranom i na ulazu

 
Na ulazu nas je �ekao aperitiv sa doma�im specijalitetima
uz �ašicu orahovca, pelinkovca, slavonske rakije, itd...

 
Ve� tu je bilo puno gostiju, iako ih je ve�ina ve� bila u dvorani, jer je cijela dvorana bila rasprodana


Nekoliko poznatih su mu baš naišli pred objektiv, tako da sam ih ovjekovije�io;
Jure Primorac, Zvjezdana Heina, veleposlanik Aleksandar Heina i Ivo Šavar,


Kroz program je vodila majka, osniva�ica, u�iteljica, predsjednica
te duša i srce KOLOVRATA, Ljiljana, Lili, Primorac

 
Poslije pozdrava, oko pola sata su nastupali �lanovi HKUD-a ...


... i njihovi tamburaši s pjesmom i plesovima kroz Hrvatsku

 


Tada je Ljiljana vodila kroz povijest i dvadeset godina HKUD-a Kolovrat i predstavila uz filmski kola�, koji je napravio njen sina Marin, najva�nije postaje djelovanja.


Poslije toga dodjele i priznanja najstarijim, a i najvrednijim �lanovima, ...

 
... najstariji aktivni �lan ima gotovo 70 godina,
ali mladih je jako puno pa su neke mlade majke došle �ak s "bebama" na feštu).

 
Na kraju su �lanovi predali cvije�e i Ljiljani, a nisu zaboravili ni njenog supruga Juru Primorca


Prisutne su pozdravili veleposlanik RH u Švicarskoj Aleksandar Heina, ...


... i fra Branko Radoš iz HKM Luzern, a slavljenicima su uputili i srda�ne �estitke

 
Za ve�eru je pripremljena doma�a sarma. Mi smo još u�ivali u �ašici vina Traminca, misno vino, a drugi u Plavac malom od Antunovi�a, a liferant je bio Josip Bla�evi� iz tvrtke Vallis Aurea


Po dolasku sam na ulazu sreo Elizabet Baur i gospo�u Vesnu Milkovi�, Mode butik Mara iz Zagreba: "Do sada se nismo sreli pa sam morala do�i u Luzern, da se vidimo
i da Vi u�ivate u mojim modnim kreacijama

 
I zbilja, imala je pravo.
Slijedi modna revija etno butika Mara iz Zagreba, vlasnica Vesne i Marije Milkovi�
Prekrasni dizajn, a još ljepši modeli, svi �lanovi Kolovrata.
Bio je u�itak gledati tu mladost i ljepotu.

 
Nakon svega vi�enog na pozornici, lijepog za o�i i osvje�avaju�eg za dušu,
desert, doma�i kola�i, su poslije modne revije bili i ono nešto blagotvorno za tijelo

 
Slijedi ples uz vlastite tamburaše Kolovrat, koji su publiku povukli ples. U jednom momentu pomislih, da je pozornica premala i pobojah se, da netko od plesa�a ne padne s bine


Ali sve je prošlo u najboljem redu i ja se oprostih od svih poznatih s osje�ajem, da je ovo bila vrlo dostojanstvena proslava jednog od najstarijih naših KUD-ova.

Kako mi rekoše poznavatelji scene, podmlatka ima dosta, samo ga se mora motivirati i aktivirati. Nas iskusne, kako pokazuje primjer Kolovrata, ne smije se tako�er zapustiti. Naše veze su spona generacija. 

Pogledajte foto galeriju broj 1 portalovog reportera Stjepana Drozdeka, koji je vrlo dobar fotograf amater, ...

Foto galerija 1

... a zatim pogledajte i foto galeriju broj 2, profesionalnog fotografa Thomasa Skofa, koji je nenadmašiv:

Foto galerija 2

Ve� je foto galerija 1 velika, a foto galerija 2 je znatno ve�a od svih do sada na portalu objavljenih, no slike su zaista SUPER, jedna ljepša od druge, i prava je šteta za svaku od njih koju sam morao ugasiti.

Foto galerija 2 je pravi foto-spomenik KUD-u Kolovrat i �lanicama i �lanovima Kolovrata, a i Modnom butiku Mara iz Zagreba pa je pravi u�itak pogledati ju od po�etka do kraja. Kliknite na malu sli�icu da ju pove�ate, klikom na desnom rubu slike dolazite na sljede�u, a klikom na lijevom rubu vra�ate se na prethodnu.

Tekst izvještaja: Zvjezdana Heina
Fotografije foto zapisa i foto galerije 1 te i tekst pod slikama foto zapisa: Stjepan Drozdek
Fotografije foto galerije 2: Thomas Skof
Za portal pripremio i dizajnirao: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch 

 

 

 

 

Povratak na po�etnu stranicu

Untitled Document

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.