Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

Hrvat u dijaspori

16.12.2015.

Adventska ve�er KUD-a S. S. Kranj�evi� Zürich
i Hrvatskog kulturnog kluba Švicarske

 

Tradiciju Adventskih ve�eri Hrvatskog humanitarnog foruma i Hrvatskog kulturnog kluba Švicarske, nastavili su i ove godine, u subotu 12. prosinca 2015., Kulturno-umjetni�ko društvo KUD "Silvije Strahimir Kranj�evi�" Zürich i HKK-Hrvatski kulturni klub Švicarske, ove godine u znatno manjoj dvorani, a i nas je iz godine u godinu sve manje, pa smo baš lijepo popunili tu manju dvoranu.

Ka�u da ni najbiranije rije�i ne mogu do�arati ugodni ugo�aj zajedni�kog dru�enja tako dobro, kako je to mogu�e u�initi fotografijama pa pogledajte prvo foto zapis, a zatim i dvije foto galerije:

Foto zapis

 
Vrijedna ekipa organizatora je ve� ujutro pripremila dvoranu, vrlo lijepo i atraktivno dekorirala stolove te u predvorju pripremila stolove za blagajnu i prodaju pi�a

 

 
Pi�e je Marijan nabavio par dana ranije, sarmu je Marica pripremila ve�er ranije, bakalar je Drago pripremao ujutro, za vrijeme dok je "radna ekipa" slagala i dekorirala stolove, a i nešto du�e, kola�e su donijele vrijedne �lanice KUD-a i HKK-a pa je pred po�etak fešte preostalo još jedino pripremiti aperitiv, što su obavili Marica, Koraljka, Marija, Sanja, Michele i Zdravko

 
Kada je došao portalov reporter Zvonimir, odmah se prihvatio fotoaparata i po�eo snimati ...

 
... prvo Leru na blagajni, koja je ve� imala pune ruke posla, jer su stizali gosti,
zatim Marijana, Stjepka i Dra�ena na štandu s pi�em ...

 
... te na stolu blagajne izlo�ene Libre i novo izdanje knjige "Die Kroaten in der Schweiz" autora Zvonimira �i�i�a i tradicionalne �ašice dobrodošlice, smokve u lozova�i,
ve� niz godina omiljeno "zagrijavanje" prije Adventske ve�eri

 
Tu je i lijepo ure�eni štand s atraktivnim zgoditcima tombole,
a na pozornici je Duško postavio glazbenu tehniku i sve je spremno za feštu ...

 
... pa su dopredsjednici Hrvatskog kulturnog kluba Georg Jura Foglar i Bo�o Beni�
te voditelj i koreograf KUD-a S. S. Kranj�evi� Pave Medved i predsjednik KUD-a Stjepan Drozdek u radosnom iš�ekivanju gostiju i još jedne lijepe fešte   

 
Gosti su vrlo brzo popunili dvoranu i zauzeli svoja mjesta ...

 
... stol s bogatim aperitivom s odabranim delicijama od Slavonije do Dalmacije je spreman ...


... i kada su došli uzvanici iz hrvatskih diplomatskih predstavništva iz Berna i Züricha,
veleposlanik Aleksandar Heina sa suprugom Zvjezdanom Heina
i generalni konzul Slobodan Mikac sa suprugom Kristinom Mikac
program ovogodišnje Adventske ve�eri je mogao po�eti


U odsustvu predsjednice HKK, goste je pozdravio dopredsjednik HKK Georg Jura Foglar,
zahvalivši svima na dolasku i posebno pozdravivši uzvanike iz hrvatske diplomacije
te svima za�elio ugodnu i zanimljivu ve�er


Goste je pozdravio i Stjepan Drozdek, predsjednik KUD-a S. S. Kranj�evi� iz Züricha
te i on zahvalio svima na dolasku obe�avši vrlo lijep nastup folkloraša KUD-a S. S. Kranj�evi�, ...

 
... a zatim je pohvalio (gore nabrojanu) ekipu koja je pripremila Adventsku ve�er,
koju su svi prisutni nagradili zaslu�enim aplauzom


Prisutnima se obratio veleposlanik RH Aleksandar Heina, pozdravio sve u dvorani i zahvalio na pozivu te, naglasivši vrijednost ovakvih susreta, pohvalio organizatore ve�eri i ovakva korisna dru�enja na kojima se odr�avaju i �uvaju hrvatski obi�aji i hrvatska kulturna baština
te svima za�elio ugodnu ve�er, ...

 
... pa je gospodin veleposlanik za svoj kratki, ali s odobravanjem prihva�eni govor,
nagra�en srda�nim aplauzom svih prisutnih


Bila je to idealna prilika upoznati novog generalnog konzula RH u Züricha
pa se prisutnima s nekoliko rije�i obratio i generalni konzul Slobodan Mikac,
sve pozdravio, zahvalio na pozivu i izrazio nadu da �e mnoge sresti i u generalnom konzulatu u Zürichu ...

 
... pa je i govor generalnog konzula od svih u dvorani popra�en srda�nim pljeskom

 
Nakon zaista izvanrednog aperitiva s odabranim delicijama uslijedilo je glavno jelo, ve�era,
a ve� po tradiciji posjetitelji ve�eri su stali u red i rekli što �ele,
a vrijedna kuhinjska ekipa imala je pune ruke posla, jer trebalo je svakoga uslu�iti
ili bakalarom "ala Drago" koji je pripremio Drago, ili sarmom koju je pripremile Marica

 
I porcije sarme i bakalara bile su, kao i uvijek, zaista više nego bogate,
a i sarma i bakalar bili su tako ukusno pripremljeni pa su gosti u�ivali u ve�eri,
neki u sarmi, neki u bakalaru, a neki i u jednom i u drugom


Po završetku obilne ve�ere, predsjednik KUD-a S. S. Kranj�evi� Stjepan Drozdek je rekao nekoliko rije�i o KUD-u i njihovim brojnim nastupima kojima u Švicarskoj uspješno predstavljaju i promi�u hrvatsku tradiciju i kulturu i predstavio njihovog voditelja i koreografa Pavu Medveda
te najavio kulturni dio programa, nastup KUD-a S. S. Kranj�evi� Zürich

 

 

 
Djevojke i de�ki, plesa�i KUD-a S. S. Kranj�evi�, svojim su atraktivnim, pod vodstvom voditelja i koreografa Pave Medveda uvje�banim programom, oduševili sve prisutne ...

 
... i za svoj vrlo lijepi nastup nagra�eni su velikim dugotrajnim aplauzom svih u dvorani

     
Nakon toga najavljena je glazba, za koju je zadu�en Duško, te po�etak prodaje tombole ...

 
... što su odli�no obavili i u rekordnom vremenu prodali sve lozove plesa�ice i plesa�i KUD-a
pa se odmah moglo po�eti s podjelom zgoditaka

 
Mnoge je na kupovinu lozova privukao glavni zgoditak, povratna avionska karta ZH-ZG-ZH, za koju organizatori najsrda�nije zahvaljuju sponzoru Croatia Airlines, direktoru prodaje Borisu Kolki i Gordani Kova� iz poslovnice Z�rich, koji su s tim tombolu u�inili znatno privla�nijom.
Naravno da su se svi, a ne samo dobitnici glavnih zgoditaka, veselili zgoditcima koje su dobili...

 
... a prava atrakcija me�u zgoditcima bile su i mnoge prekrasne, bogato razgranate biljke
pa se Vesnin privatni "botani�ki vrt" iz njenog stana preselio na stolove sretnih dobitnika

     
U me�uvremenu je Marica s pomaga�icama i pomaga�em iz KUD-a postavila takav izbor kola�a,
od kojeg se onima koji vole kola�e "zavrti u glavi" pa je i fotoreporter portala imao problem istovremeno napuniti svoj tanjur kola�ima i snimiti i ostale koji su se kola�ima poslu�ili

 
Dok su neki u�ivali u kola�ima, dvije novope�ene bake, nona Marisa i oma Jasmina,
u�ivale su gledaju�i slike, Marisa svoje unu�ice (3 mj.), Jasmina svoga unu�i�a (5 mj.),
a za drugim stolom netko kao da zabunom "bere cvije�e u tu�em vrtu",
nadam se da zbog toga kod svoje nadle�ne ne�e "obrati bostan" :-)
  
 
Odli�na glazba je na plesni podij privukla na lagani ples prvo jedan par, zatim još jedan...

 
... a kada je Duško zasvirao Rock'n'Roll, pridru�io im se i tre�i par pa je to,
nakon folklornog nastupa KUD-a S.S.Kranj�evi�, bio još jedan zanimljivi plesni show,
koji su prisutni nagradili spontanim pljeskom

 
Meni je, kao i ve�ini posjetitelja, na�alost došlo vrijeme napustiti ovu lijepu feštu,
pa sam na kraju snimio veselo društvo koje još ostaje i drugog fotoreportera portala Stjepana ...

 
... koji je istovremeno snimio mene, prvog reportera portala Zvonimira na odlasku ...

 
... i onda je Stjepan nastavio snimati rasplesano društvo koje se još nije umorilo...


... pa su se plesa�i na kraju "preselili" s plesnog podija na pozornicu

Iako sam ovaj puta u foto zapisu nanizao više slika nego ranijih godina, u foto galeriji na�i �e se još znatno više slika s ovogodišnje Adventske ve�eri.

Naime, zbog neodgodivih obaveza nisam stigao na sam po�etak u 18 sati, a i feštu sam napustio nešto ranije pa mi je Stjepan Drozdek, predsjednik KUD-a, a ujedno i fotoreporter portala, poslao svoje slike uz popratni komentar:
"Evo moje slike, dio koji Ti nemaš, snimljene na po�etku i na kraju, to zna�i prije nego si došao te kad ste otišli. Na po�etku je radna ekipa, a na kraju rasplesano društvo. Muzi�ar je bio kvalitetan, tako da su svi zaplesali. Ostalo si i sam do�ivio i vidio!"

Tako �emo u ovom prilogu imati dvije foto galerije i svatko mo�e na�i poneku sliku koja je interesantna:

Foto galerija 1

Foto galerija 2

Tekst i fotografije za foto galeriju 1: Zvonimir Mitar
Fotografije za foto galeriju 2: Stjepan Drozdek
Za portal dizajnirao i pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

Povratak na po�etnu stranicu

Untitled Document

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.