Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

Hrvat u dijaspori

03.03.2016.

Ve�ernjakova domovnica 2016.
U svakoj kategoriji za FINALE ostala po 4 kandidata


Kongress Center u Bad Homburgu u kojem se odr�ava finalna ve�er Domovnice

U Ve�ernjem listu je zapo�elo je sredinom sije�nja 2016. nominiranje kandidata za Ve�ernjakov izbor najpopularnijih Hrvata izvan domovine u kategorijama sporta, glazbe, glume i spektakla za nagradu "Ve�ernjakova domovnica 2016.".

Dosadašnjim glasanjem mnogi kandidati nisu dobili dovoljno glasova pa su od po�etnih 80 kandidata u konkurenciji ostala još samo po 4 kandidata u svakoj kategoriji, od toga 2 iz Švicarske i to u kategoriji SPORT:

KATEGORIJA: SPORT  
            I. najpopularniji sportaš/sportašica (3 kandidata iz Švicarske)
            2. Ivan Rakiti�, nogometaš

             II. najpopularnija amaterska sportska mom�ad  (1 kandidat iz Švicarske )
             4. NK Pajde, Möhlin, Švicarska

Svi kandidati za finale:

Najpopularniji sportaš/sportašica: 1. Victoria Stvori�, 2. Ivan Rakiti�, 3. Marino Mari�, 4. Domagoj Duvnjak 

Najpopularnija amaterska sportska mom�ad: 1. SD Croatia Berlin, 2. FC Posavina Frankfurt, 3. SK Cro Vienna, 4. NK Pajde Möhlin

Najpopularniji glazbenik/glazbenica/pjeva� pjeva�ica: 1. Klapa Bandira, 2. Ivona Uroševi�, 3. ZVS DueDeni, 4. Matea Šola

Najpopularniji glumac/glumica: 1. Ivan Vrgo�, 2. Vanessa Radman, 3. Ivan Jur�evi�, 4. Bare Vardi�

Najpopularnija medijska osoba/showbizz: 1. Ivan �iki�, 2. Ivana Tekli�, 3. Danijel Stani�, 4. Renzo Radina

Najzna�ajniji doga�aj godine: 1. Susret �uvara hrvatske etno baštine, 2. Slavonska ve�er, 3. Be�ki bal, 4. Hercegova�ka ve�er

Uo�i finalne ve�eri neizvjesnost još raste

Bit �e zanimljivo vidjeti tko �e se od kandidata svojim �lanovima i u svoje gradove vratiti s nagradom u rukama.

Od kandidata iz Švicarske u finale su prošli samo Ivan Rakiti� i NK Pajde, Möhlin, a �itatelji našeg portala i dalje imaju za koga glasati, ali samo još danas:

�etvrtak 3. o�ujka 2016. je zadnji dan glasanja za Ve�ernjakovu domovnicu 2016.!

Za FINALE preostalih po 4 kandidata u sve �etiri kategorije mo�ete vidjeti ako kliknete na sljede�i link / poveznicu:

Preostali kandidati za FINALE
"Ve�ernjakove domovnice 2016."

Naravno da svoj glas mo�ete dati bilo kojem od preostalih 24 kandidata, no ipak se nadamo da �ete u kategoriji SPORT svojim glasovima podr�ati kandidate iz Švicarske!

Svi pristigli kuponi ulaze u bubanj sa vrijednim nagradama Ve�ernjakovih sponzora.

Izvor: Ve�ernji list
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

Vezani �lanak:

Ve�ernjakova domovnica 2016.
Od po�etnih 80 u konkurenciji je ostalo 34 kandidata
koji su do sada dobili najviše glasova, 4 iz Švicarske
�ene zasad bolje od muškaraca

 

 

Povratak na po�etnu stranicu

Untitled Document

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.