Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

Hrvat u dijaspori

11.03.2016.

Odr�ana 10. jubilarna dodjela presti�ne nagrade
Ve�ernjakova domovnica

U subotu, 05.03.2016., u Kongresnom centru u Bad Hamburgu, gradu pored Frankfurta, koji je tu ve�er postao „glavni grad“ iseljene Hrvatske, okupilo se oko 600 uzvanika i gostiju iz Njema�ke, Švicarske, Austrije, Francuske, Belgije na finalnoj ve�eri Ve�ernjakove domovnice...

Na ovu glamuroznu 10. jubilarnu dodjelu presti�ne nagrade Ve�ernjakova domovnica, koju još nazivaju i „Hrvatski oskar“, koja se dodjeljuje najuspješnijim Hrvatima koji �ive izvan granica domovine, koji svojim radom u raznim kategorijama; športa, glazbe, glume i zabave promoviraju kulturu svoje domovine izvan njenih granica, stigli su i brojni hrvatski i njema�ki du�nosnici: ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske dr. Miro Kova�, potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Tepeš, predsjednik saborskog Odbora za Hrvate izvan Hrvatske Bo�o Ljubi� i njegove kolege zastupnici Margareta Ma�ari�, �eljko Glasnovi� i Ivan Šuker te predstojnica Dr�avnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Darija Krsti�evi�, pod �ijim se pokroviteljstvom i ove godine odr�ala Domovnica, zatim glavni tajnik HDZ-a Milijan Brki�,pomo�nik ministra za socijalnu skrb Ante Babi� te savjetnik predsjednice za branitelje Ante Deur i njegovi suborci Josip Klemm i �uro Glogoški ipredsjednik Glavnog stana HSP AS dr. Tomislav Vlajni�.

Domovnici su nazo�ili i generalni konzul Republike Hrvatske u Frankfurtu Vladimir Duvnjak, zastupnik SPD-a u njema�kom parlamentuBundestagsabgeordneter Josip Juratovi�, gradona�elnik Dubrovnika Andro Vlahuši�,�upan Dubrova�ko-neretvanske �upanije Nikola Dobroslavi�, kao i gradona�elnik Bad Homburga Herr Oberbürgermeister Alexander Hetjes, zamjenik gradona�elnika Herr Bürgermeister Karl Heinz Krug, zastupnik CDU-a u Bundestagu Herr Bundestagsabgeordnete Marcus Koob, predsjednik Gradskog vije�a Bad Homburga Herr Stadtverordnetenvorsteher Holger Fritzel.
 
Sve�anost dodjele priznanja je uspješno vodio provjereni „dvojac“ voditelja s HRT-a Zagreb, Barbara Kolar  i Duško �urli�.

Na samom po�etku sve prisutne je pozdravio ministar vanjskih poslova RH, dr.Miro Kova� koji je poslao poruku da se Hrvate u iseljeništvu ne smije promatrati samo kroz prizmu novca koju šalju u domovinu te je  spomenuo da je i prije dolaska posjetio bivšeg njema�kog saveznog kancelara Helmuta Kohla u njegovom obiteljskom domu u Ludwigshafenu s kojim je razgovarao o opstojnosti Europske unije, te kako je gospodin Helmut  Kohl, osim što je veliki Europljanin, i osvjedo�eni prijatelj Hrvatske.

Nakon pozdravljanja i predstavljanja prisutnih uzvanika, po�ela je sve�ana dodjela priznanja koju su svi prisutni pratili s velikim interesom.

Dobitnici Ve�ernjakove domovnice 2016.:

Kategorija: Doga�aj godine - proglasili �eljko Vukuši� i Bo�o Ljubi�
Susret �uvara Hrvatske etno baštine - nagrada �itatelja
Slavonska ve�er - nagrada �irija

Kategorija: Sportaš/sportašica - proglasili Milivoj Brki� i gospo�a Fili�
Victoria Stvori�, nogometašica, SV Alberweiler - nagrada �itatelja
Ivan Rakiti�, nogometaš, FC Barcelona - nagrada �irija

Kategorija: Amaterska sportska mom�ad - proglasili Matias Wildburg, gospo�a Deranja i Josip Soka�
SD Croatia Berlin i SK Cro Vienna - nagrada �itatelja
NK Pajde Möhlin - nagrada �irija

Kategrija: Glazbenik/glazbenica, pjeva�/pjeva�ica - proglasili Zlatko �eljan i Milan Tepeš
Klapa Bandira, Düsseldorf - nagrada �itatelja
Ivona Uroševi�, pjeva�ica, Hamburg - nagrada �irija

Kategorija: Medijska osoba/Showbizz - proglasili Darija Krsti�evi� i Dra�en Klari�
Ivan �iki�, znanstvenik, Frankfurt - nagrada �itatelja i �irija

Kategorija: Glumac/glumica - proglasili Miro Kova� i Ivan Tolj
Ivan Vrgo�, glumac, Berlin - nagrada �itatelja
Ivan Jur�evi�, glumac, Köln - nagrada �irija

Sve prisutne goste i uzvanike zabavljala je zagreba�ka operna diva Sandra Bagari� u pratnji na klaviru svog  supruga Darka Dimitrov�a, te dalmatinski „grdelin“ Goran Karan, koji je ovu ve�er, uz ostale skladbe, premijerno izveo i svoju  novu pjesmu posve�enu Splitu u duetu s pjeva�icom Paolom Jusi�.

U glazbenom dijelu i u pauzi nominacija, goste je zabavljao i dubrova�ki duo „Domi�ana“.

Nakon dodjele Ve�ernjakove domovnice, dodijeljena su priznanja i zahvale sponzorima na 10-godišnjoj vjernosti, odanosti, anga�manu i radu, bez kojeg ne bi bilo mogu�e odr�avanje ovakve manifestacije, pa je tako dodijeljeno priznanje gradu Bad Hamburgu i njegovom gradona�elniku, gradovima prijateljima Dubrovniku i njihovim predstavnicima, donatorima, humanitarcima, Olgi Stoss, tvrtkama u dijaspori i iz Hrvatske, kao i istaknutim pojedincima, Stipi Pu�a.

Ve�ernjakova domovnica je postala prepoznatljiv hrvatski brend u iseljeništvu, kojom se ve� po deseti puta odaje priznanje najpopularnijim hrvatskim iseljenicima koji su svojim radom, talentom i upornoš�u zaslu�ili ovu nagradu, Ve�ernjakovu  domovnicu , koja ve�e domovinsku i iseljenu Hrvatsku.

�eljka Pelc Siroglavi�

*****

Foto zapis

 
Od hotela Park gdje su bili smješteni ve�ina uzvanika i predstavnika medija do Kongresnog centra nije bilo daleko pa je taj kratki put za sve njih bila tek lagana šetnja ...

 
... a pred Kongresnim centrom do�ekao ih je crveni tepih, kao pri dodjeli Oscara u Holywoodu,
kako i treba biti, jer mnogi Ve�ernjakovu domovnicu nazivaju i „Hrvatski oskar“


Hrvatski portal Švicarske www.arhiva.croatia.ch zastupalo je na finalnoj ve�eri dvoje reportera;
Stjepan Drozdek, koji zbog imobilizirane desne ruke nije mogao puno slikati
i �eljka Pelc Siroglavi�, koja je zato imala pune ruke posla i obavila "lavovski dio" posla

 
Nakon što je Stjepan snimio nekoliko prvih fotografija, dolazak prvih uzvanika,
predao je svoj fotoaparat �eljki, koja je nastavila sa snimanjem pa tako snimila i njega,
lijevo sa Sonjom Breljak, glavnom urednicom publikacije Hrvatski glas Berlin
i desno s Darijom Krsti�evi�, predstojnicom Dr�avnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske


Tri gracije iz Kroacije na ulazu u Kongresni centar,
s lijeva: Marijana Dokoza, glavna urednica Fenix Magazina,
�eljka Pelc Siroglavi�, reporterka Hrvatskog portala Švicarske www.arhiva.croatia.ch
i Vanessa Radman, hrvatska kazališna, televizijska i filmska glumica


Lijevo Ivan Bariši�, dopisnik Ve�ernjeg lista i Fenix Magazina, a �esto i portala www.arhiva.croatia.ch
pa nam je tako i s ove gala ve�eri Ve�ernjakove domovnice dostavio fotografije koje je snimio,
desno glavni urednik inozemnog izdanja Ve�ernjeg lista i organizator Domovnice Stipe Pu�a 

 
Sve više uzvanika sti�e i nakon obavezne registracije na ulazu, ...

 
... glazbena dobrodošlica dubrova�kog dua „Domi�ana“ i ugodno dru�enje ve� u predvorju

 
Mnogi su se slikali i s humanitarkom Olgom Stoss, lijevo Ivan Bariši�, desno Marijana Dokoza


Glavna dvorana je spremna, stolovi lijepo dekorirani, uzvanici su pozvani da zauzmu svoja mjesta
i program mo�e po�eti


Goste su pozdravili i sve�anost dodjele priznanja otvorili i vodili Barbara Kolar i Duško �urli�,
provjereni „dvojac“ voditelja s HRT-a Zagreb

 
Pozdrave su uputili i gradona�elnici Dubrovnika Andro Vlahuši� i Bad Homburga Alexander Hetjes
te glavni urednik Ve�ernjeg lista Dra�en Klari� ...


... i ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Miro Kova�

 
U do zadnjeg mjesta popunjenoj dvorani servirana je ukusna ve�era ...

 
... a naša reporterka snimila je i stolove s politi�arima, kojih je ove godine bilo znatno više nego prošlih godina, jer su o�ito osjetili potrebu predstaviti se i hrvatskoj dijaspori

  
Lijevo Sandra Bagari� i pratnja na klaviru Darko Dimitrovi� i desno Goran Karan ...


... svojim glazbenim nastupima znatno su doprinijeli ugodnoj atmosferi

 
Domovnicu za najpopularniju medijsku osobu u iseljeništvu dobio je znanstvenik Ivan �iki�, ...

 
... a uru�ili su mu je predstojnica Dr�avnog ureda za Hrvate izvan RH Darija Krsti�evi�
i glavni urednik Ve�ernjeg lista Dra�en Klari�

 
Obje Domovnice koje idu u Švicarsku, nagradu �irija Ivanu Rakiti�u za najboljeg nogometaša
i nagradu �irija za NK Pajde Möhlin za najbolju amaterska sportska mom�ad,
 preuzeo je Luka Rakiti�, otac Ivana Rakiti�a i predsjednik nogometnog kluba NK Pajde Möhlin


Lijevo voditelji programa Barbara Kolar i Duško �urli�, a zatim s lijeva:
glavni urednik Ve�ernjeg lista Dra�en Klari�, direktor Styria Internacionala za Hrvatsku Mario Vrgo�, gradona�elnik Dubrovnika Andro Vlahuši�, gradona�elnik Bad Homburga Alexander Hetjes
i glavni urednik inozemnog izdanja Ve�ernjeg lista Stipe Pu�a


S lijeva: Dra�en Klari�, Mario Vrgo�, dobitnici zahvalnice za 10-godišnju potporu Domovnice
Tihomir Krkali�, Petar Budimir, Olga Stoss i Suzana Flanz te Stipe Pu�a


Povjerenik HNS-a za iseljeni�ki nogomet Pero Šari� uru�io je povodom 10. Ve�ernjakove domovnice Alexanderu Hetjes i Stipi Pu�a dresove hrvatske nogometne reprezentacije s brojem 10,  ...  

 
... koje su obojica, gradona�elnik Bad Homburga Alexander Hetjes i glavni urednik inozemnog izdanja Ve�ernjeg lista Stipe Pu�a, odmah na pozornici obukli i ponosno prezentirali prisutnima


Na slici prvi zdesna generalni konzul RH u Frankfurtu Vladimir Duvnjak,
kojega se rado sje�amo iz vremena kada je bio na diplomatskoj du�nosti u Švicarskoj


Još jedan uzvanik iz Švicarske; dr. Pave Medved, voditelj i koreograf KUD-a S.S. Kranj�evi�
s dobitnikom najpresti�nije Domovnice, hrvatskim znanstvenikom Ivanom �iki�em


Bli�i se kraj finalne ve�eri 10. Ve�ernjakove domovnice, uzvanici se polako razilaze
i mnogi �e se sigurno idu�e godine opet sresti u Bad Homburgu na 11. Ve�ernjakovoj domovnici


Pono�, pono� davno ve� je prošlaaa ... Marijana nije došlaaa ...
ma ne, to je samo pjesma, a Marijana je, naravno, došla i evo je na sljede�oj slici


Glavna urednica Fenix Magazina Marijana Dokoza
i novinari Fenixa i Ve�ernjeg lista Blago D�ajki� i Zvonko Bosni�


(Foto: internet)
Fotoreporteri na 10. Ve�ernjakovoj domovnici baš i nisu (pre)veliki kavaliri,
umjesto da fotoreporterku stave u prvi plan, u sredinu izme�u sebe, oni ju ostavili iza sebe

    
Portalovi reporteri u Bad Homburgu; �eljka i Ivan, obavili su najve�i dio posla,
jer Stjepan ove godine zbog imobilizirane desne ruke to nije mogao

*****

Sve za portal www.arhiva.croatia.ch snimljene fotografije pogledajte u foto galerijama 1 i 2:

Foto galerija 1

Foto galerija 2

Tekst i fotografije: �eljka Pelc Siroglavi�
Manji, prvi i zadnji dio fotografija: Stjepan Drozdek
Fotografije za foto galeriju 2: Ivan Bariši�
Dizajn i tekst foto zapisa: Zvonimir Mitar
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

 

Povratak na po�etnu stranicu

Untitled Document

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.