Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

Hrvat u dijaspori

22.03.2016.

U prostorijama Hrvatske akademske zajednice u Austriji
odr�ano predavanje "Hrvatski lije�nici i hrvatski jezik"

Slijedom dosadašnje uspješne stru�ne suradnje Hrvatske akademske zajednice u Austriji i dr. Josipa Serši�a, u prostorijama HAZ-a odr�ano je stru�no predavanje „Hrvatski lije�nici i hrvatski jezik“.

Cilj ovog predavanja je naglasiti koliko je tema lije�nika u hrvatskoj knji�evnoj povijesti rijetko istra�ena. 

Interesantna je i �injenica koliko je lije�ni�ko zvanje sli�no stvaranju knji�evnog uratka: slušanju pacijenta, donošenju odluke kroz saznanja i kona�no postavljanju dijagnoze, naglasila je uvodno voditeljica razgovora Anamarija Manestar.

Dr. Serši� je rekao kako Hrvatska ima dugu tradiciju odnosa lije�nika koji se bave knji�evnosti.

Neopravdano su ti lije�nici i zapostavljani, poput Ante Kuzmani�a, oca hrvatskog narodnog pokreta Dalmacije.

Dimitrije Demeter je poznat kao pisac, ali ne i potpisnik tzv. la�nog Be�kog dogovora iz 1850 godine.

Nadalje navodi da su Ivan Ma�urani� i Jakov U�arevi�, tako�er lije�nik, svojim Njema�ko-ilirskim slovarom iz 1842. god. postavili osnovicu za druge rje�nike.

Na pitanje iz publike zašto se lije�nici u tolikoj mjeri bave politikom, odgovara da postoji jedna crvena nit koja povezuje lije�nike, ne samo s jezikom, nego i s politikom, a to je njihovo �ivotno i stru�no iskustvo.

Tematska ve�er je završila domjenkom uz glazbu u�ivo.
(Anamarija Manestar)

 

Priop�io: Mag. Igor Lackovi�, predsjednik Hrvatske akademske zajednice u Austriji
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

 

 

Povratak na po�etnu stranicu

Untitled Document

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.