Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

Hrvat u dijaspori

30.04.2016.

Zvonimir Mitar: Za mene je došao kraj,
povla�im se s portala arhiva.croatia.ch

Suradnicima i dopisnicima portala iz hrvatskih udruga u Švicarskoj, ali i dopisnicima iz Hrvatske, Njema�ke i Austrije javio sam da se kao glavni urednik krajem travnja, dakle danas, povla�im s portala.

Portal sam vodio tako, da nikada nikoga nisam napadao, o nikome nijednu negativnu vijest objavio, �ak ne ni o onima koji su me bez ikakvog razloga i povoda napadali na svojim web-stranicama, uglavnom i jedino zato jer su smatrali da nisam njihov istomišljenik. Uvijek sam nastojao objavljivati pozitivne priloge koji �e �itateljima podi�i raspolo�enje i prirediti im veselje, izbjegavaju�i striktno politiku i razna politi�ka i druga razila�enja u Hrvatskoj i u hrvatskom izvandomovinstvu.

Suradnicima i dopisnicima portala www.arhiva.croatia.ch poslao sam sljede�i mail:

Poštovani,
mislim da Vas još nisam obavijestio, da se krajem mjeseca travnja, sada u subotu 30.04.2016., povla�im s portala www.arhiva.croatia.ch na kojem sam dugi niz godina bio glavni (i jedini!) urednik, pa Vam to javljam sada.

Bez obzira na kvalitet priloga koje sam godinama na portalu objavljivao, a koji su neosporno bili najkvalitetniji od svih priloga obljavljivanih na hrvatskim portalima izvan Hrvatske,

  Nagradni trofej - Zlatni cvit 2010
(zato smo i proglašeni najpopularnijim hrvatskim portalom izvan Hrvatske i portalom godine 2010.!)

portal dizajnom ne odgovara današnjim kriterijima i ne koristi sva danas mogu�a tehni�ka dostignu�a pa je u izradi novi, MODERNI PORTAL, sa svim mogu�im modernim aplikacijama, kojeg �e voditi ekipa od više osoba, ali ja se iz obiteljskih razloga i zbog puno drugih neodgodivih obaveza koje su mojim dosadašnjim anga�manom oko portala (takore�i full time job!!!) bile nedopustivo zapostavljene, u subotu, 30.04.2016. defiitivno povla�im s portala i ne�u biti dio te portalove ekipe.

Kada nova MODERNA VERZIJA portala bude gotova i stavljena na internet, vjerojatno i ranije, bit �ete obaviješteni kako �ete i kome trebati slati NAJAVE doga�anja Vaših udruga (zabava, koncerata, kazališnih predstava, izlo�bi, predavanja, predstavljanja knjiga, sportskih susreta i svega ostalog) i IZVJEŠTAJE s tih doga�anja.

Naravno da �alim da je za mene na portalu došao kraj, jer portal je na neki na�in bio dio moga �ivota, ali tako je to u �ivotu; svemu kad – tad do�e kraj.

Svima najsrda�nije zahvaljujem na dosadašnjoj suradnji i ukazanom mi povjerenju i nadam se da �ete i bez mene uspjeti ostvariti uspješnu suradnju s novom, modernom verzijom portala, nakon što Vam javim adresu preko koje �ete to mo�i ostvariti.

Srda�ni pozdrav svima
Zvonimir Mitar
dugogodišnji gl. urednik portala www.arhiva.croatia.ch,
od kraja travnja 2016. u ostavci

Nakon što sam poslao taj mail, uslijedili su povratni mailovi nekih od suradnika i dopisnika portala s reakcijama koje se odnose na portal i na moj dugogodišnji rad na portalu.

I sad, ako sam 15 godina o svim hrvatskim udrugama i pojedincima objavljivao samo pozitivne priloge, prikazuju�i kako njih, tako i njihov rad na najpozitivniji na�in, mislim da mi ne bi trebalo zamjeriti, ako u današnjim prilozima, zadnjeg dana moga urednikovanja, objavim i pozitivne reakcije koje su mi stigle, a odnose se na portal i na moj dugogodišnji rad na portalu.

Pa ako koga zanima - pogledajte dolje, ispod ovog �lanka, objavljenog na online Fenix Magazinu:

*****

Zvonimir Mitar: Za mene je došao kraj,
povla�im se s portala arhiva.croatia.ch

Marijana Dokoza, 28-04-2016

Zvonimir Mitar, dugogodišnji urednik švicarskog portala arhiva.croatia.ch, ne�e više ure�ivati portal. S te pozicije �e se slu�beno povu�i u subotu 30. travnja.

– Bez obzira na kvalitet priloga koje sam godinama na portalu objavljivao i koji su neosporno bili jedni od najkvalitetnijih priloga objavljivanih u iseljeništvu, za što smo i nagra�eni, portal dizajnom ne odgovara današnjim kriterijima i ne koristi sve tehni�ke mogu�nosti i potrebne aplikacije pa je u izradi novi, moderni portal s modernijim aplikacijama. Njega �e ure�ivati tim od nekoliko ljudi. Ja se povla�im iz privatnih razloga i ne�u biti dio tog tima - kazao je Zvonimir Mitar, dosadašnji glavni urednik portala.

�ao mu je što je došao kraj, jer je portal bio dio njegova �ivota.

– Ali, tako je to u �ivotu, svemu kad tad do�e kraj. Svima se jako zahvaljujem na dosadašnjoj suradnji i ukazanom povjerenju i nadam se da �e i bez mene uspjeti ostvariti uspješnu suradnju s novim ljudima koji �e raditi na novoj verziji ovog portala – ka�e Zvonimir Mitar.

Zvonimir Mitar je kao dugogodišnji, ali i jedini urednik od samog osnutka portala arhiva.croatia.ch vjerno pratio doga�anja švicarskih Hrvata. I unato� potrebi modernog doba s kojim doista treba i�i u korak, nesumnjivo �e zbog svog iskustva i poznavanja situacije u iseljeništvu nedostajati novom timu koji ima zadatak modernizirati portal, te zadr�ati dosadašnje i privu�i nove �itatelje.

Fenix/MD

Izvor: Fenix Magazin online, autor Marijana Dokoza

*****

Von: Zvjezdana Stancic [mailto:zvjezdana.stancic@hi.t-com.hr]
Gesendet: Freitag, 29. April 2016 22:24
An: 'Zvonimir Mitar'
Cc: 'Zvonimir Mitar'
Betreff: S face-a

Dragi i poštovani g. Mitar, dragi naši Hrvati u Švicarskoj !
Ju�er sam od gospodina Zvonimira primila vijest kako se kao glavni urednik Hrvatskog internet portala u Švicarskoj (www.arhiva.croatia.ch) nakon niz uspješnih godina povla�i s te pozicije. Ta me je vijest tim više neugodno iznenadila, jer smo niz godina izuzetno lijepo sura�ivali.

Zahvaljujem vam g. Zvonimire za sve što ste �inili na dobrobiti svake vrste suradnje izme�u našega iseljeništva i Domovine, kao i za vašu naklonost radu našeg Civitas Zagreba.

Tako�er, ponosna sam što sam i kao novinarka i vaša kolegica obznanila posredstvom vašeg portala neke od onih tema za koje sam vjerovala da �e zanimati naše Hrvate koji �ive u Švicarskoj, ali i bilo gdje drugdje izvan Hrvatske. Nadam se kako �e se u tom smislu suradnja nastaviti i s novim uredništvom i kako �e nova ekipa Hrvatskog internet portala u Švicarskoj vaše golemo iskustvo i znanje znati preto�iti u korist nadgradnje i kvalitete budu�ih priloga te tako�er i nadasve nastaviti širiti ljubav spram Hrvatske našem mladome naraštaju koji �ivi izvan svoje domovine.

Svako dobro i sve najljepše �eli vam
vaša Zvjezdana Stan�i�.

*****

Von: Boris Sontacchi [mailto:borissontacchi@yahoo.com]
Gesendet: Freitag, 29. April 2016 22:10
An: Zvonimir Mitar
Betreff: Re: Krajem travnja 2016. povlacim se s portala www.arhiva.croatia.ch

�estitam i zahvaljujem vam na dosadašnjem anga�manu i nadam se da �e nova ekipa biti dostojna zamjena !

Lijep pozdrav iz Osijeka ,
Dr Boris Sontacchi

*****

Von: ljerka@t.mk [mailto:ljerka@t.mk]
Gesendet: Freitag, 29. April 2016 21:27
An: zmitar@gmx.net
Betreff: ?? ????? ??: Krajem travnja 2016. povlacim se s portala www.arhiva.croatia.ch

Poštovani gospodine Mitar,
Dugo  godina aktivnosti Zajednica Hrvata u Republici Makedoniji našle se mjesto na portalu www.arhiva.croatia.ch.
Bila je to divna suradnja.Tako je svijet doznao za nas i naše odra�ene projekte.
Nikada se nismo susreli no bili smo prijatelji iz daljina.
Zbilja nam je �ao što se povla�ite s portala. Upravo smo pripremili dva teksta s puno fotografija i bili smo sretni da �e to biti objavljeno na portalu arhiva.croatia.ch. No eto!
�lanovi Zajednice Hrvata u Republici Makedoniji bili su uvijek jako radosni kada su vidjeli objavu na tom va�nom portalu.
Zahavljujemo Vam za sve objave, za Vaš profesionalni rad i Vaš veliki trud.
�elimo Vam osim velike zahvale uputiti naše prijateljske pozdrave i puno radosti i iskrenih �elja.

Zajednica Hrvata u Republici Makedoniji
Mr.sc.Ljerka Toth Naumova, Skopje

*****

Von: Ivan Grgesina [mailto:ivan.grgesina@gmail.com]
Gesendet: Freitag, 29. April 2016 20:49
An: Zvonimir Mitar
Betreff: to je gotova stvar ...

Dragi Zvonimire,
Još uvijek ne mogu vjerovati da "di�eš ruke od svega".
�elim Ti da ti se �ivot produ�i dugo, dugo u zdravlju i veselju i:
DA TI I NASTAVAK �IVOTNOG PUTA BUDE POSUT LATICAMA RU�A ...    

Lp iz Osijeka Ivan i Dragica i u�a i šira obitelj

*****

Von: Ivan Zecevic [mailto:ivanzecevic@msn.com]
Gesendet: Freitag, 29. April 2016 19:13
An: Zvonimir Mitar
Betreff: RE: Krajem travnja 2016. povlacim se s portala www.arhiva.croatia.ch

Bog Zvone
Zelio bih da ti se osobno i u ime www.zupa potocani.ch  zahvalim za sve sto si do sad ucinio za sve nas (osobno ili putem portala www.arhiva.croatia.ch).

Puno zdravlja i sve najbolje ti zelim

Lijep pozdrav
Ivan Zecevic

*****

Von: Branko Tarodi [mailto:tarodi13@gmail.com]
Gesendet: Freitag, 29. April 2016 12:42
An: Zvonimir Mitar
Betreff: Neka se zna...

dragi prijatelju,
vrijeme provedeno s tobom, sastanci i dru�enja bili su za mene veliko zadovoljstvo i �ast. U Vara�dinu bi tebe zvali dragi Zvonkec, a i ja te tako zovem i �elim tebi i tvojoj obitelji od srca jedno drugo zadovoljstvo, a to je ono zadovoljstvo da �eš biti više s obitelji i tebi dragim prijateljima, koje �eš sada imati nakon toliko godina rada i briga s portalom - odli�nim i korisnim portalom.

Ali, ne �elim ti da se opustiš, jer ti nisi takav tip �ovjeka, nego ti �elim da se samo malo primiriš, jer ja znam i vjerujem da �eš još imati jako, jako puno poziva u svezi stvaranja novog portalu, gdje �e tvoja pomo� biti neizmjerno velika i korisna.

Pozdrav od obitelji Tarodi, uvijek na liniji, �ujemo se i sretno,
pozdrav, Branko

*****

Von: Vladimir Mustran [mailto:vladimir.mustran@os.t-com.hr]
Gesendet: Freitag, 29. April 2016 12:01
An: Zvonimir Mitar
Betreff: Re: Krajem travnja 2016. povlacim se s portala www.arhiva.croatia.ch

Vjeruj mi da je i meni �ao.
Nešto mi to ne odgovara Tvom karakteru.

Pozdrav
Gricko

*****

Von: Stjepan Drozdek [mailto:stjepan@drozdek.com]
Gesendet: Freitag, 29. April 2016 11:42
An: Zvonimir Mitar
Cc: a.macan; pave.medved
Betreff: Antw.: Krajem travnja 2016. povlacim se s portala www.arhiva.croatia.ch

Dragi Zvonko
Ja osobno a sa mnom vjerovatno i mnogi drugi od srca se zahvaljuem na dugogodisnjem, besprijekornom, nesebicnom i samo na dobro svih nas kako u Svicarskoj, tako i Hrvatskoj i svuda gdje nas ima usmjerenom uspjesnom radu. Kako je portal dio Tvog zivota tako je i moja suradnja s tobom na svim podrucijima tvoga djelovanja imala veliki utjecaj na moj zivot. Evo ja sa kolegama, Trojka, stojimo prakticno pred vratima Santiago de Compostela, tako da cu ja u katedrali i moci zahvaliti za sve ono sto si ti za mene a i za sve nas ucini. Tebi, Jasmini i Tvojima od srca sve najbolje, dobro zdravlje i radosti sa unukom.

Srdacno iz Spanjolske
Stjepan i kolege

Von meinem Huawei-Mobiltelefon gesendet

*****

Von: Klementina Skrabe [mailto:laugharne25@gmail.com]
Gesendet: Freitag, 29. April 2016 11:40
An: Zvonimir Mitar
Betreff: Re: Krajem travnja 2016. povlacim se s portala www.arhiva.croatia.ch

Poštovani gospodine Mitar,
rastu�io nas je ovaj Vaš mail, jer kako ve� godinama sura�ujemo s Vama, ali i brojnim drugim medijima pa bez imalo pretjerivanja mogu re�i da je suradnja s Vama bila najbolja i najkonstruktivnija - bolji ste, pa�ljiviji i stru�niji u svom poslu od svih ostalih novinara, web-mastera i medijskih stru�njaka s kojima smo radili. A vjerujte, bilo ih je zbilja puno! 

Koristim ovu priliku da Vam od srca zahvalim za sve što ste u�inili za Ogranak Matice hrvatske i naše jaskansko kazalište, ali i za sve Vaše �itatelje, bili oni u Švicarskoj, Hrvatskoj ili negdje drugdje - Vi ste im pru�ali mogu�nost da svakodnevno, gdje god bili i kako god se osje�ali, u�ivaju u dobrim, zanimljivim, kvalitetnim i POZITIVNIM prilozima. Ja�ali ste im duh, krijepili ih i davali im nadu, �inili ih sretnijima i zadovoljnijima a da toga mo�da i niste bili svjesni, jer ste uvijek propagirali pozitivno novinarstvo, optimizam i nadasve kvalitetne tekstove i fotografije, što se u današnjim medijima, kad prevladavaju crnilo i �utilo, na�alost sve manje cijeni i poštuje. 

�elimo Vam puno zdravlja, uspjeha i sre�e u daljnjem �ivotu! Sigurna sam da ne�ete prestati pratiti sva zanimljiva doga�anja o kojima ste s toliko ljubavi i srca pisali i o kojima ste ure�ivali priloge na Vašem portalu, ali sada �ete mo�da imati više vremena da u tim doga�anjima i aktivno sudjelujete, kao gledatelj, slušatelj, predava�, a mo�da i glumac? ;) 

Nadam se da �emo se uskoro ponovno vidjeti, u Hrvatskoj ili u Švicarskoj, a kad god Vas put nanese u Jastrebarsko, bit �ete naš dragi gost!

Šaljem Vam puno pozdrava, �ujemo se i vidimo! I još jednom HVALA na svemu (bez Vas portal sigurno više ne�e biti isti)!!  

Klementina Škrabe      

*****

Von: Ivanka Kasumovi� [mailto:ivankaoto@gmail.com]
Gesendet: Freitag, 29. April 2016 10:47
An: Zvonimir Mitar
Betreff: Re: Krajem travnja 2016. povlacim se s portala www.arhiva.croatia.ch

Ne mogu re�i koliko mi je �ao što se povla�ite sa portala i time �e naša suradnja biti završena.
�elim vam sve najbolje u privatnom �ivotu i srda�no vas pozdravljam
Ivanka

*****

Von: Nina Petri [mailto:nina.petri67@gmail.com]
Gesendet: Freitag, 29. April 2016 10:15
An: Zvonimir Mitar; Karla; Fililp Corlukic; urednik@arhiva.croatia.ch
Betreff: Re: Krajem travnja 2016. povlacim se s portala www.arhiva.croatia.ch

Dragi Zvonimire, draga Karla, Filipe.........,
ovom prilikom po�eljela bi Ti zdrave i lijepe dane u potpunoj mirovini, zaista si dao sve od sebe bez zadrške, udovoljavao svima kako si umio, htio i znao, pa si tako i sa naše strane upu�en u slobodni svoj na�in �ivota, da se posvetiš onome kaj si malo zapostavio, kako si i sam rekao.
Svi smo to prošli, neko lakše, netko te�e, ali sada u svojim slobodnim trenucima, cajtima, treba znati u�ivati, u duljim i lijepim šetnjama, pa sve ono kaj niste Vas dvoje uspjeli vidjeti sada �ete si mo�i priuštiti. Koliko sam vidjela, tamo �eka i jedno maleno djetešce, koje �eka svu nje�nost bake i djeda, pa zar ima kaj ljepše?!
Znaš kako se kod nas ka�e: u�ivaj u mirovini koja kakva jest jest po njenoj nov�anoj mo�i, ali je va�no da dugo traje!
Zato, Zvonko i ja Ti �elimo svako dobro kao i Tvojoj supruzi Jasmini i da nas ne zaboraviš iako smo neki iz Tvog virtualnog svijeta, ali toliko smo zajedno ovdje, imam osje�aj da Te jako dobro poznajem, a vidim i Tvoje nasmijano lice.

Uz drage pozdrave i zagrljaje,
Tvoji Nina i Zvonko!
Drage pozdrave Karli i Filipi�u!

*****

Von: Stancija 1904 [mailto:info@stancija.com]
Gesendet: Freitag, 29. April 2016 08:41
An: 'Zvonimir Mitar'
Betreff: RE: Krajem travnja 2016. povlacim se s portala www.arhiva.croatia.ch

Poštovani gospodine Mitar,
zahvaljujem na izvanrednoj dosadašnjoj suradnji i naravno da Vas ne�u pitati za razlog zašto nam odlazite...
Biila mi je velika �ast sura�ivati sa Vama i nadam se da imate dostojnu zamjenu!

Srda�an pozdrav
Dra�enka Moll

Consulate
Dra�enka Moll
Honorary Consul

Consulate of Switzerland in Smoljanci
Smoljanci 2, HR - 52342 Svetvin�enat

Phone:  +385 52 560 046
Fax:  +385 52 560 025
Mob:  +385 98 738 974

www.eda.admin.ch/smoljanci
mailto:smoljanci@honrep.ch
------------------------------------------------

Logo ENG
Smoljanci 2-3
52342 Svetvin�enat
CROATIA
Tel: +385 52 56 00 22
GSM: +385 98 73 89 74
info@stancija.com
www.stancija.com

Eden-txt

*****

Von: Josip Špoljari� [mailto:Josip.Spoljaric@mvep.hr]
Gesendet: Freitag, 29. April 2016 08:27
An: Zvonimir Mitar
Betreff: RE: Krajem travnja 2016. povlacim se s portala www.arhiva.croatia.ch

Dragi Zvonimire!
Iako je to iznenadjujuca vijest o tvojem prepustanju Portala drugima – s obzirom na tvoje mlade godine! – drago mi je sto dolaze mladje generacije i sto ima i dalje interesa za nas Portal.

Tvoja era na Portalu ce ostati trajno zabiljezena, jer toliko truda i entuzijazma se rijetko srece! Ulozio si velik napor i puno vremena (i novaca) u ovaj vazan projekt, koji je zapravo samo jedan od tvojih angazmana, pa je to znacajniji tvoj doprinos elektronskom povezivanju Hrvata u Švicarskoj i okolnim zemljama.

Rado se sjetim nase intenzivne suradnje tijekom pokretanja Portala, koji bez tebe ne bi ostvario ovako znacajan uspjeh. Bio si uvijek pozitivan i pun energije, a to je poticalo i druge na aktivno ukljucenje. Bio si dobra dusa Portala, a nagradu Zlatni cvit bi zapravo trebalo preimenovati u „Zlatno srce“!

Tebi, dragi Zvonimire (Dmitre), kao i tvojima, �elim svako dobro i puno �ivotnog zadovoljstva!

Uz srda�an pozdrav,
Josip Špoljari�

*****

Von: Dino [mailto:Davorin@bluewin.ch]
Gesendet: Donnerstag, 28. April 2016 21:19
An: 'Zvonimir Mitar'
Betreff: RE: Krajem travnja 2016. povlacim se s portala www.arhiva.croatia.ch

Dragi Zvonimire,
od trenutka kada sam danas prijepodne procitao obavijest od tvojem povlacenju s portala, razmisljam o tebi, tvojem radu za portal, sto to znaci, kako ti je bilo i jest, sto tvoje povlacenje znaci i znaciti ce za tebe i portal koji je prvenstveno tvojim trudom postao ono sto jest...   te kao onaj koji stvari voli sagledati kao „big picture“-kompleks s puno mogucih detalja i situacija, u tom sam kontekstu razmisljao o tebi i tvojem predanom radu koji je u osobi urednika objedinjavao niz drugih strucnih profila... i pitao se pitao, jerbo tvoje povlacenje je objektivno ogromni gubitak.             ...

Razmisljao sam o tome kako ti moram napisati nesto jako lijepo i s mnogo postovanja, s tom namjerom sam sjeo uz kompjuter – ali eto, prvo mi je dosla slika od prije ne znam koliko mnogo godina, prizemlje u Mellingerstrasse, jedan od prvih sastanaka na temu pokretanja portala… jel’ to bilo u ovom ili proslom stoljecu, koliko je vremena proslo od tada, sto si sve radio i uradio za Portal prije i nakon tog trenutka, koliko zivota i zivaca si za portal zrtvovao – i tko ti uopce na svemu moze dostatno zahvaliti?

U svakom slucaju, uvjeren sam kako ima mnogo onih koji ce to uraditi prije mene i mnogo ljepse od mene, jer znaju sto, koliko i kako si radio, a ja kao outsider velim kratko “Dragi Zvonimire, XXXL-HVALA!”.

Hut ab meinerseits!
Dino

PS.
Velis da slijedi moderni portal u novom dizajnu uz primjenu aktuelnih tehnickih alata...  sve je to OK, ali prisjecam se i one stare: “Ne bije boj svjetlo oruzje, vec srce u junaka” – u ovom slucaju, to je do sada bila kvaliteta, aktuelnost i paleta informacijskih sadrzaja.


                                          http://www.arhiva.croatia.ch/index.php

*****

Von: Zoran Antic [mailto:zoran.antic@bluewin.ch]
Gesendet: Donnerstag, 28. April 2016 20:55
An: 'Zvonimir Mitar'
Betreff: AW: Krajem travnja 2016. povlacim se s portala www.arhiva.croatia.ch

Halo Zvonimire,
Iznenadjujuca vijest, ali svemu jednom dodje kraj.
Hvala za sve ove godine dobre suradnje i nadam se da se vidimo povremeno na nasim zabavama.

Srdacni pozdrav i sve najbolje u novom dijelu zivota
Zoran

*****

Von: m.vidakovic@bluewin.ch [mailto:m.vidakovic@bluewin.ch]
Gesendet: Donnerstag, 28. April 2016 20:34
An: zmitar@gmx.net
Betreff: Aw: Krajem travnja 2016. povlacim se s portala www.arhiva.croatia.ch

Pozdrav Zvone
Jako mi je zao da ti neces vise uredjivati portal, ali kao sto si napisao: "svemu jednom dodje kraj!". Iskreno ti hvala za sav tvoj trud i zalaganje, hvala ti sto sam imao tu cast da suradjujem s tobom. Tebi i tvojima zelim sve najbolje, puno srece, zdravlja i ljubavi!

Srdacan pozdrav
Marinko

*****

Von: Nino Skrabe [mailto:chief.night.hawk@gmail.com]
Gesendet: Donnerstag, 28. April 2016 19:39
An: 'Zvonimir Mitar'
Betreff: RE: Krajem travnja 2016. povlacim se s portala www.arhiva.croatia.ch

Poštovani i dragi Zvonimire,
ova me Vaša vijest zaista neugodno iznenadila i rastu�ila. Koristim priliku da Vam još jednom zahvalim na sjajnoj suradnji, na brojnim prilozima kojima ste promicali moju djelatnost, djelatnost svih mogu�ih udruga s kojima sura�ujem, a iznad svega hrvatsku kulturu i baštinu. Još jednom Vam hvala i na prekrasnom gostoprimstvu koje ste nam iskazali prigodom gostovanja jaskanskog kazališta u Švicarskoj.

Portal www.arhiva.croatia.ch  vodili ste i ure�ivali zaista vrhunski te sam siguran da �e tko god došao na Vaše mjesto, teško dosti�i sadašnju razinu. Dok ovo pišem, moram priznati da se osje�am prili�no turobno i gorko.

Nadam se da �emo i dalje ostati u vezi kao ljudi, prijatelji i suradnici. Ostaje li ova email adresa i dalje Vaša kontakt adresa? Vjerujem da �ete sada imati više vremena za sebe, svoju obitelji i neke svoje intimne radosti i zadovolljstva. U nadi skorog vi�enja i dru�enja, srda�no Vas pozdravljam!

Vaš vjerni no�ni sudrug,
No�ni Jastreb Nino Škrabe

*****

Von: jablanovic.dusanka@bluewin.ch [mailto:jablanovic.dusanka@bluewin.ch]
Gesendet: Donnerstag, 28. April 2016 18:30
An: Zvonimir Mitar
Betreff: Re: Krajem travnja 2016. povlacim se s portala www.arhiva.croatia.ch

Dragi Zvonimire,
Nakon tolikoo vremena i ogromnog doprinosa portalu arhiva.croatia.ch skoro ga je nemoguce zamisliti
bez Tebe. I  ne znam, da li ce itko uspjeti rijecima predstaviti velicinu tvog angazmana na svim razinama od politike do kulture
i u sirokom geografskom podrucju. Tvoja zasluga, da je sve dobro funkcioniralo je ogromna.
Hvala ti na svemu sto si za nas cinio, a to nije bilo malo. Mozes biti ponosan.

Sa najboljim zeljama u tvom privatnom zivotu, zelim dobro zdravlje i
srdacno te pozdravljam
dusanka

*****

Von: Helena Sablic-Tomic [mailto:helena.sablic-tomic@os.htnet.hr]
Gesendet: Donnerstag, 28. April 2016 15:47
An: 'Zvonimir Mitar'
Betreff: RE: Krajem travnja 2016. povlacim se s portala www.arhiva.croatia.ch

Cestitke….
Vama posebno
h

*****

Von: Filip Corlukic [mailto:filip.corlukic@inet.hr]
Gesendet: Donnerstag, 28. April 2016 14:45
An: Zvonimir Mitar
Betreff: Re: Krajem travnja 2016. povlacim se s portala www.arhiva.croatia.ch

Dragi Zvonimire,
Premda sam Te i sam vise puta nagovarao da se prestanes baviti tim za Tebe vrlo stresnim poslom, kad sam jutros procitao da vise neces biti urednik Portala, djelovalo je na mene kao da me je netko pljusnuo i prva mi je misao bila, da na neki nacin gubim vezu sa svijetom.

Dobro si odlucio. Cestitam Ti na hrabrosti, jer znadem da Ti je bilo tesko donijeti takvu odluku.
Neces vise biti urednik, ali premda se nikada nismo osobno susreli, ostajes mi bliski i dragi prijatelj.

Tebi, Tvojoj supruzi, sinu i unuku (ne smijem zaboraviti ni snahu), zelim sve najbolje,
 Filip 

*****

Von: Ivan Aracic [mailto:IvanAracic@gmx.ch]
Gesendet: Donnerstag, 28. April 2016 13:35
An: Zvonimir Mitar
Betreff: Aw: Krajem travnja 2016. povlacim se s portala www.arhiva.croatia.ch

Dragi Zvonimire,
hvala ti na svemu sto si ucinio putem promocije i pisanja za nas klub i za mene osobno. Bilo mi je zaista zadovoljstvo suradjivat stobom. Super si tip sa dobrim humorom. Falit ces na portalu, falit ces mi kao dopisnik, falit ces i na nasem nekakvom filozofiranju. Nadam se ipak da cemo ostati povremeno u nekom kontaktu. 

Zelim tebi i ljudima oko tebe sve najbolje.
Dobrog zdravlja, puno zadovoljstva u svemu sto cinis, ljubavi i humora. 

Srdacan pozdrav
Ivan Aracic      
 
Ivan Aracic
HNK Croatia Solothurn
Postfach 326
4502 Solothurn            
www.hnkarhiva.croatia.ch
Mobilini: 079 232 80 11  

*****

Von: Stipe Pudja [mailto:stipepudja@aol.com]
Gesendet: Donnerstag, 28. April 2016 12:15
An: zmitar@gmx.net
Betreff: Hvala uz poziv za Domovnicu

Postovani kolega Zvonimire, 
zao mi je da napustate urednicko mjesto jednog od najcitanijih hrvatskih portala u izvandomovinstvu.

Drago mi je da smo uspjesno suradjivali i nadam se da ce se ta suradnja nastaviti i kad vise ne budete urednik na portalu kojem ste udahnuli zivot.

Drago bi mi takodjer bilo kada bi dogodine sa suprugom bili moj gost na Vecernjakovoj Domovnici, koja je u subotu, 04. ozujka 2017. godine.

Lijep pozdrav,
Stipe Pudja

P.S.
U sutrasnjem Vecernjaku objavljujemo Vase pismo

Vecernji list 29.04.2016.

*****

Von: Lana Šaš [mailto:lana.sas@matis.hr]
Gesendet: Donnerstag, 28. April 2016 11:21
An: zmitar@gmx.net
Betreff: Zahvala na dugogodišnjoj suradnji

Poštovani gospodine Mitar,

U ime ravnatelja Hrvatske matice iseljenika, mr.sc. Marina Knezovi�a dostavljam vam u privitku dopis zahvale na vašem doprinosu i suradnji.

Hrvatska matica iseljenika iznena�ena je Vašim odlaskom s mjesta glavnog i odgovornog urednika portala www.arhiva.croatia.ch.

Imaju�i u vidu dugogodišnju suradnju s vama �eljeli bi smo se zahvaliti na istoj,  po�eljeti vam puno uspjeha u svemu �emu se namjeravate posvetiti.

S poštovanjem

Lana Šaš,bacc. admin. publ.
Voditeljicauredaravnatelja
Hrvatskamaticaiseljenika
TrgStjepanaRadia 3
10 000 Zagreb
tel: + 385 1 61 15 116
fax: + 385 1 61 11 522
mobitel: +385 98 1709 791
e-mail: lana.sas@matis.hr

Zahvala na suradnji

*****

Von: Zvonko Springer [mailto:zzspri@aon.at]
Gesendet: Donnerstag, 28. April 2016 11:09
An: Zvonimir Mitar
Betreff: Zasto tako iznenada?

Hej, moj imenjace! :-[
Zasto tako iznenada nestajes s internetske pozornice?

Srdacne pozdrave od nesto starijeg imenjaka te oboje Hrastovca salje e-pisac opet na duznosti
Zvonimirus de Colle Quercuum

*****

Von: a.macan [mailto:a.macan@swissonline.ch]
Gesendet: Donnerstag, 28. April 2016 10:49
An: Zvonimir Mitar
Betreff: AW: Krajem travnja 2016. povlacim se s portala www.arhiva.croatia.ch

Dragi Zvonimire, 
znam da ti nije bilo lako donijeti odluku o napustanju Portala, iznimno kvalitetnog ogledala jedne pozitivne vrijednosti svih nas kojima rijec dostojanstvo i borba za bolje sutra nisu nepoznanica. 
Hvala tì na tvom velikom, nesebicnom angazmanu .
Vjerujem da ce i svako buduce polje koje ti budes obradjivao imati iznimno dobar urod. 

Srdacno Ana 

*****

Von: Igor Surdich [mailto:Igor.Surdich@mvep.hr]
Gesendet: Donnerstag, 28. April 2016 09:23
An: Zvonimir Mitar
Betreff: Re: Krajem travnja 2016. povlacim se s portala www.arhiva.croatia.ch

Poštovani gospodine Mitar,
zahvaljujem se na suradnji i pomo�i koju ste pru�ali Konzulatu tijekom svog upravljanja portalom Croatia ch te �estitam na sjajno obavljaneom poslu. 

Ja sam tako�er u odlasku - u svibnju se nalazim u Moskvi, a potom se vra�am kako bih raš�istio stol i spakirao stvari te se vratio u Zagreb.

S poštovanjem,
Igor Surdich

*****

Von: Diana Šimurina Šoufek [mailto:diana.simurina@matis.hr]
Gesendet: Donnerstag, 28. April 2016 08:44
An: Zvonimir Mitar
Betreff: RE: Krajem travnja 2016. povlacim se s portala www.arhiva.croatia.ch

Poštovani gospodine Mitar,
Izvrsno smo sura�ivali i prenosili vijesti s naših portala, pa mi je teško što to ima i kraj - nadam se sretan. �alim što se nikada nismo i osobno upoznali, ali ako Vas put nanese u Zagreb – kava u Matici Vas uvijek �eka.

Svako dobro Vam i ubudu�e �eli urednica web portala HMI

*****

Von: Ivan Grgesina [mailto:ivan.grgesina@gmail.com]
Gesendet: Donnerstag, 28. April 2016 08:25
An: Zvonimir Mitar
Betreff: Re: Krajem travnja 2016. povlacim se s portala www.arhiva.croatia.ch

Dragi Zvonimire,
Imaš pravo, da uglavnom svemu dolazi kraj. Najva�nije je da si Ti dobro i da �eš i dalje mo�i i nastaviti sa �ivotom i radom i više se posvetiti obitelji i nekim hobijima.
Ti si meni u �ivotu jedna od "najljepših stranica", pomogao si i meni i mojoj u�oj i široj obitelji i dragim prijateljima da preko Tvog PORTALA u�emo u široku komunikaciju i da kontaktiramo i da se upoznajemo..
Svakako �emo ostati u vezi.

Pozdrav od mene Ivana, supruge Dragice te ostale obitelji i svih mojih prijatelja.

*****

Von: �eljko viculin [mailto:kazalistesinj@gmail.com]
Gesendet: Donnerstag, 28. April 2016 08:17
An: Zvonimir Mitar
Betreff: Re: Krajem travnja 2016. povlacim se s portala www.arhiva.croatia.ch

Dragi Zvonimire,
najljepše zahvaljujem na dosadašnjoj suradnji, nadam se nastavku iste i s novom ekipom, a tebi nek je sretno u daljnjem radu.
Puno zdravlja i "u�ivancije" s obitelji i prijateljima �elim u ime Sinjskog pu�kog kazališta i u svoje osobno ime.
HVALA TI na divnoj suradnji.

Sinjsko pu�ko kazalište
�eljko Viculin

*****

Von: Tomislav Siljkovic [mailto:tomislav.siljkovic@gmail.com]
Gesendet: Donnerstag, 28. April 2016 07:19
An: Zvonimir Mitar
Betreff: Re: Krajem travnja 2016. povlacim se s portala www.arhiva.croatia.ch

Dragi Mitre,
Fala ti na obavijesti, koju sam primio sa iznenadjenjem. Stvarno si puno ulozio u jako dobar i informativni portal, koji je za tebe bio zivot. Vrijeme cini svoje i ocito si zasluzio malo odmora. Ja sam u penziji vec sedam godina i ne mogu se pozaliti. Bilo bi lijepo da se javis povremeno i da mi posaljes novu e-mail adresu, da odrzimo konatakt.

Uz puno dobrih zelja za umirovljenje i dane odmora,
zeli ti Tomislav.

*****

Von: Iris Smokvina [mailto:irissmokvina@yahoo.de]
Gesendet: Donnerstag, 28. April 2016 07:17
An: Zvonimir Mitar
Betreff: Re: Krajem travnja 2016. povlacim se s portala www.arhiva.croatia.ch

Dragi Zvonimire,
dao si veliki prilog Hrvatima u Švicarskoj i svijetu, neka ti ne bude �ao što se povla�iš.
Ljudi su nezahvalni, ali ipak pamte tko je za njih koliko u�inio.
Raduj se novom periodu u svom �ivotu jer svako doba �ivota je lijepo i nezamjeljivo.
Hvala i sa moje strane za sve objavljene priloge vezane za mene i Kravate.
�ivot ide dalje, tko zna šta �eš lijepo još sve otkriti a za pronala�enje novih poticaja treba imati vremena, zar ne? Sad �eš ga kona�no imat.

Iris
Von meinem iPhone gesendet

*****

Von: Marijana Dokoza [mailto:marijana.dokoza@fenix-magazin.com]
Gesendet: Donnerstag, 28. April 2016 07:08
An: Zvonimir Mitar
Betreff: Re: Krajem travnja 2016. povlacim se s portala www.arhiva.croatia.ch

Dragi Zvonimire,
objavila sam vijest na našem portalu. �ao mi je što ideš, nadam se da to ipak ne�e zna�iti da se posve povla�iš i da �emo tu i tamo �itati i pokoji tvoj uradak. Znam iz iskustva da kad jednom kreneš ovim putem, zapravo nikad uistinu ne prestane. Doista si najvjernije prenosio informacije i �elim i budu�em timu da nastavi tako, naravno s modrnijom verzijom kakva na�alost, danas više privu�e �itatelje, nego vjerostojnost informacije.

Lijep pozdrav i svakako se �ujemo, a nadam se i vidimo
Marijana

Marijana Dokoza
Chefredakteurin

FeniX Magazin
Weilbrunnstr. 27,
60435 Frankfurt

Tel.: +49/(0)61/31/4822479
Fax: +49/(0)69/348781409
Mob.: +49/(0)157 353 941 92

E-Mail: marijana.dokoza@fenix-magazin.com
Marijana Dokoza Official Site - Autor

*****

Von: Enver Ljubovi� [mailto:enver.ljubovic@gmail.com]
Gesendet: Donnerstag, 28. April 2016 07:06
An: Zvonimir Mitar
Betreff: Re: Krajem travnja 2016. povlacim se s portala www.arhiva.croatia.ch

Štovani gosp. Zvonimire!
Osobno mi je �ao što odlazite, jer smo doista dobro dugi niz godina kvalitetno i u�inkovito sura�ivali.
Vama �elim svako dobro u �ivotu, a posebice zdravlja i lijepih �ivotnih trenutaka.
Hvala Vam na svemu i SRETNO VAM BILO!

Enver Ljubovi� iz Senja

*****

Von: Ivana Marija Vidovic [mailto:ivanamarija.vidovic@gmail.com]
Gesendet: Donnerstag, 28. April 2016 06:11
An: Zvonimir Mitar
Betreff: Re: Krajem travnja 2016. povlacim se s portala www.arhiva.croatia.ch

Poštovani Zvonimire,
�estitke za sve. Nedostajati �e Vaš doprinos i rad.
Svako dobro.

S poštovanjem,
Ivana Marija Vidovi�
WWW.IVANAMARIJAVIDOVICH.COM

*****

Von: Vanja Vinkovi� [mailto:vanja.vinkovic@gmail.com]
Gesendet: Donnerstag, 28. April 2016 02:08
An: Zvonimir Mitar
Betreff: Re: Krajem travnja 2016. povlacim se s portala www.arhiva.croatia.ch

Dragi Zvonimire,
�ao mi je što se povla�ite, ali mogu razumijeti Vaše razloge.
Hvala Vam veliko na suradnji i prijateljstvu, a nadam se da �emo ostati u kontaktu.

Vašim nasljednicima na portalu �elim puno uspjeha, a Vama dobro zdravlje i obiteljske sre�e.

�ivi bili,
Vanja Vinkovi�

*****

Von: Marijan Lipovac [mailto:mlipovac@hazu.hr]
Gesendet: Mittwoch, 27. April 2016 11:40
An: 'Zvonimir Mitar'
Betreff: RE: HAZU proslavio 200. godišnjicu ro�enja Bogoslava Šuleka] --> Vazna obavijest !!!

G. Mitar,
ovo mi je �ao za �uti jer to zna�i da više ne�emo sura�ivati, a to mi je baš jedno ugodno iskustvo. Hvala Vam za sve priloge koje ste objavili. U mnogo slu�ajeva Vaš portal mi je bio jedini medij gdje sam mogao plasirati neke tekstove bez ograni�enja prostora ili koli�ina slika.

Nadam se da �e i budu�a suradnja s uredništvom portala biti korektna, ali bez Vas to ne�e biti „ono“.

Pozdrav i hvala
M. Lipovac

*****

Von: stjepan@hispeed.ch [mailto:stjepan@hispeed.ch]
Gesendet: Dienstag, 26. April 2016 00:21
An: Zvonimir Mitar
Betreff: Re: Osnivanje Juniora NK Croatia - Info vecer --> ako imas jos nesto JAKO POZURI !!!
Wichtigkeit: Hoch

Hoi Zvonimire,
Tko ce taj portal onda voditi, ako ne ti? Kome idu prilozi itd...?
Sta je sa do sada objavljenim stvarima?? Bas me zanimaju ti detalji...

Pozdrav
Stjepan  

*****

Von: ivankaj@hispeed.ch [mailto:ivankaj@hispeed.ch]
Gesendet: Montag, 25. April 2016 16:53
An: Zvonimir Mitar
Betreff: Re: AW: Zahvala donatorima --> a s moje strane zahvala onima koji su tu i tamo pogledali portal www.arhiva.croatia.ch

Dragi Zvonimire,
samo kratko:
Vi ste jedna Legenda medju Hrvatima u Svicarskoj. Jeste i ostajete!!!

Pozdrav Ivanka

*****

Iako se iz gore objavljenih mailova mo�e is�itati da neki suradnici i dopisnici portala �ale što odlazim, uz prijateljsko poštovanje svih njih i svih �itatelja portala, moja je odluka definitivna i neopoziva; današnjim danom prestajem ure�ivati portal.

Svima suradnicima i dopisnicima i svim �itateljima portala �elim sve najbolje i sve u prijateljstvu najsrda�nije pozdravljam.

Za portal: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

 

 

Povratak na po�etnu stranicu

Untitled Document

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.