Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
   
   

 

    Tko smo i �to nam je cilj
   

Mi smo radna skupina "Hrvatski portal"

 • radimo isklju�ivo na instaliranju i odr�avanju "Hrvatskog portala" na internetu u �vicarskoj
 • radna skupina sastoji se od pojedinaca
 • sura�ujemo na�elno sa svakom izvanstrana�kom i apoliti�kom udrugom te pojedinci
    Na�i ciljevi su:
 • da pomognemo �irenju Interneta me�u Hrvati-ca-ma na podru�ju �vicarske
 • da radom na portalu pomognemo zbli�avanju i boljem koordiniranju me�u Hrvati-ca-ma u �vicarskoj
 • da na portalu pribavimo i objavimo sve informacije vezane za Hrvatsku i Hrvate na podru�ju �vicarske
     
    Kontakt s nama
   

Ako �elite stupiti u kontakt s nama , obratite nam se mailom ili pismeno na,

Mail adresa:
urednistvo@arhiva.croatia.ch

Na�a adresa:
"Hrvatski Portal u �vicarskoj"
Postfach 654
5401 Baden

     
     
    Oglasni i reklamni prostor na na�im stranicama
    Va�e web stranice, va�i proizvodi i usluge same po sebi ne�e privu�i kupce / potencijalne poslovne partnere - ako oni za njih ne znaju i ako ih ne reklamirate!

Iskoristite popularnost na�eg portala i njegovu posje�enost za populariziranje i promociju va�ih web stranica, va�ih proizvoda i usluga. Ciljna publika i posjetitelji portala su preko 100.000 Hrvata/ica i njihovih prijatelja u �vicarskoj, te bezbroj posjetitelja iz svih krajeva svijeta. Uvjerljivo smo najpopularnija i najposje�enija hrvatska stranica u �vicarskoj. Iznajmljivanjem banera na stranicama www.arhiva.croatia.ch mo�ete za kratko vrijeme posti�i prepoznatljivost me�u Va�im potencijalnim kupcima / poslovnim partnerima.

    Reklama na na�im stranicama su znatno jeftinije nego reklame u konvencionalnim medijima (novine, radio, TV itd...). Za cijenu usluge, kao i za cijenu eventualne izrade atraktivnog banera, ne ustru�avajte se kontaktirati na�u slu�bu marketinga.

Va�om reklamom ujedno poma�ete i odr�avanju stranica www.arhiva.croatia.ch

     
    Cijenik usluga
    Pla�anje va�ih oglasa je definirano prema broju otvora/hitova/pogleda, dakle, pla�ate samo onoliko koliko je puta va� oglas vi�en. Cijene reklame na na�em portalu su iznimno povoljne i pru�aju raznolike mogu�nosti.
   

Broj
prikazivanja
mjese�no

standardni banner
468x60 pix

 cijena za
 1000 prikazivanja -  CPM

mali
banner
88x31 pix

 cijena za
 1000 prikazivanja - CPM

1-2 mjeseca

3-6 mjeseci

1-2 mjeseca

3-6 mjeseci

preko 100 000 

70

60

30

25

od 50.000 do 100.000

80

70

35

30

od 20.000 do 50.000 

90

80

40

35

od 10.000 do 20.000

100

90

45

40

do 10.000  

110

100

50

45

    Primjer: za 35.000 prikazivanja mjese�no u periodu od 3 mjeseca cijena je 80 .- za 1000 prikazivanja ili 35 x 80 = 2.800.- /mj. Za pla�anje unaprijed (Skonto) odobravamo 5 % popusta. U navedene cijene nije ura�unat PDV (MwSt). Uz ra�un ogla�iva� dobiva izvod iz statistike prikazivanja.
     
   
    Dimenzije: 468 ( �irina) x 60 (visina)
Format: GIF - 72 dpi, 256 boja
Veli�ina: 18 KB max.
Link: Svaki pokaziva� mora imati link na aktivni URL i tekst alternativu (od 60 znakova)
Animirani GIF-ovi se prihva�aju
     
   
    Dimenzije: 88 ( �irina) x 31 (visina)
Format: GIF - 72 dpi, 256 boja
Velicina: 10 KB max.
Link: Svaki pokaziva� mora imati link na aktivni URL i tekst alternativu (od 60 znakova)
Animirani GIF-ovi se prihva�aju
     
    Uvjeti pla�anja: po objavi mjese�no isporu�ujemo specifikaciju broja otvora, te uz nju prila�emo fakturu svakog 15. u mjesecu
     
    Cijene ostalih usluga:
 • Pristup dru�tva/udruge prijava pau�alno SFr. 15.- / godi�nje SFr. 30.-
 • Objava dodatnih informacija za doga�aje (plan + text) pau�alno SFr. 50
 • Objava informacije/linka na slu�bama/ustanovama godi�nje SFr. 50.-
 • Izrada WEB stranice, po�etna cijena od SFr. 100.-
 • Odr�avanje WEB stranice uklju�eno je u cijenu izrade i dizajna
 • Eksluzivno odr�avanje stranice od SFr. 25.
 

Javite nam se e-mailom marketing@arhiva.croatia.ch

   
    Na� konto
 

Na� konto / Vereinskonto:

Verein Kroatisches Internetportal in der Schweiz,
5401 Baden Neue Aargauer Bank (50-1083-6), 5201 BRUGG
Kontonummer 0885-672808-21
Payment Instructions
With CREDIT SUISS, Z�RICH
S.W.I.F.T CRESCHZZ80A
To NEUE AARGAUER BANK
S.W.I.F.T AHHBCH22XXX
ACC: 0885-672808-21
IBAN CH53 0588 5067 2808 2100 0


Napomena:

 • molimo vas da kod uplate navedete svrhu
 • po mogu�nosti uplatu vr�ite preko banke jer po�ta napla�uje uplate preko njih
 
 

 

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.