Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

Pogled iz vjere na sada�nji trenutak

 

24.03.2016.


Vjeronauk u osnovnim školama u Hrvatskoj

Vjeronauk je u javne škole u Hrvatskoj uveden na temelju Ugovora Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije o katoli�kom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u javnim predškolskim ustanovama, na temelju �lanka 2. Zakona o potvr�ivanju ugovora izme�u Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na podru�ju odgoja i kulture.

Vjeronauk je u hrvatskom školskom sustavu bio prisutan i ranije, do 1952. godine, kada je prekidanjem diplomatskih odnosa FNRJ i Vatikana bio ukinut, a nakon 1990. godine ponovno je vra�en u školske klupe.

A sada konkretno, primjer „na terenu“: Osijek, Osnovna škola Vladimir Beci�.

Škola se nalazi u zapadnom dijelu Osijeka u jednoj zgodnoj mikro cjelini. Sve je „blizu“. Djeca do škole dolaze prelaze�i samo preko jednog pješa�kog prijelaza (zebre).

U navedenoj osnovnoj školi ima dva prva razreda, prvi A i prvi B.

U prvi A razred ide 25 u�enika, a prvi B razred 24 u�enika. Poha�anje satova vjeronauka je po slobodnom izboru i nije obavezno. I sada konkretan podatak za navedena dva razreda u Osnovnoj školi „Vladimir Beci�“, Osijek. Od ukupno 49 u�enika (A i B razred) satove vjeronauka poha�a 48 u�enika ( 98 % ).

Vjeronauk u oba razreda uspješno vodi vjerou�itelj univ. spec. theol. Lovro Kladari�. Autor ovog priloga, ima unuku u 1.A razredu, i preko svoje unuke ima spoznaju da su �aci zavoljeli vjeronauk, a posebno vole organizirane projekcije raznih crkvenih tema (sveci, molitve i sl.).

Nastava je olakšana i postojanjem prigodnih pomagala: knjiga i radnih bilje�nica.

Takav takti�an pristup posebno je prilago�en našim „prvaši�ima“ i tako �e sasvim od po�etka zavoljeti i štovati to podru�je u�enja.

 

Dalji program u višim razredima tako�er je prilago�en uzrastu u�enika. Organiziraju se razne aktivnosti i izvan „školskih klupa“, kao što su posjeti crkvama i aktivno sudjelovanje kod raznih prigoda vezanih za crkvu.

 

 

Tekst: mr. sci. Ivan Grgesina
Fotografije: univ. spec. theol. Lovro Kladari� i mr. sci. Ivan Grgesina
Za portal pripremio: mr. sci. Ivan Grgesina

 

 

 


Povratak na po�etnu stranicu

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.