Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

U Be� se slila hrvatska intelektualna elita

U ve�ernjim satima 21. travnja 2016., u organizaciji Hrvatske akademske zajednice u Austriji, predstavljen je Zbornik radova Periodicum 2015 i Die Kroaten an der Wiener Universität sa znanstvenoga simpozija u povodu 650 obljetnice osnutka Be�kog sveu�ilišta.

Šesto i pedeset godina postojanja Hrvata nazo�ili su promoventi akademik Josip Bratuli�, HAZU, Zagreb, prof. Alojz Jembrih, Sveu�ilište, Zagreb, akademik Nikola Ben�i�, znanstvenik i dopisni �lan HAZU, Zagreb, mag. Anamarija Manestar, Hrvatska akademska zajednica u Austriji i dr. Josip Serši�, Hrvatska akademska zajednica u Austriji.

Skup je uvodno pozdravila Veleposlanica RH u Austriji dr. Vesna Cvjetkovi�,  koja je bila ujedno i osobni izaslanik predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarovi� . Veleposlanica Cvjetkovi� uputila je �estitke na uspješnom radu Hrvatskoj akademskoj zajednici u Austriji.

Opunomo�ena ministrica za kulturu u Veleposlanstvu RH u Austriji, dr. Zdenka Weber, bila je ujedno i voditeljica promocije.

Biserka Lukan je nazo�ne pozdravila u ime predstojnika Dr�avnog ureda za Hrvate izvan RH Zvonka Milasa.  Lukan je poru�ila “Koristim priliku zahvaliti se Hrvatskoj akademskoj zajednici na uspješnoj organizaciji skupa uprili�enog u �ast 650.obljetnice Be�kog sveu�ilišta, pod znakovitim naslovom Hrvati na Be�kom sveu�ilištu , kao i organizaciji svih drugih priredaba, skupova, doga�aja, ove ve�eri što su je uprili�ili, koji su prerasli ili koji �e prerasti u zapa�ene znanstvene, prigodni�arske i kulturne priredbe, prepoznate kao takve kod Hrvata u Domovini i izvan nje“.
 
Mr. sc. Marin Knezovi�, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika, govore�i o gladi kao fiziološkoj potrebi rekao je da postoji još jedna glad, glad za znanjem. Ovakva ve�er ide u prilog tome.

Promociji su nazo�ili Vladimir Biti i Bernardica Katuši� sa Instituta za slavistiku Be�kog sveu�ilišta te Ivana Rora  voditeljica Odjela za marketing Hrvatske matice iseljenika.

Nazo�ne posjetitelje u ime doma�ina  pozdravili su  predsjednici HAZ-a Marijan Kalapuri� i Igor Lackovi�. Zahvalili su se prisutnim promoventima kao i onima koji nisu mogli do�i, a tako�er su zaslu�ni za izla�enje ovih vrijednih publikacija.

Nazo�nima su se obratile i dobitnice godišnje nagrade HAZ-a, dr. Sabina Hod�i�, docentica na Katedri za javne financije Sveu�ilišta u Rijeci, fakultet za menad�ment u turizmu i ugostiteljstvu, dr. Emira Be�i�, znanstvena suradnica iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, te pozdravnim pismom podrške radu HAZ-a dr. Fran�eska Liebmann.

Neformalno dru�enje uz ovu zanimljivu temu nastavilo se još neko vrijeme uz glazbenu pratnju flautistice Nike Baumann  i dvojca Krunoslav Rigismundh i Mijo Bijukli� (vokal i gitara).

 

HAZ - Be�, 24. travnja 2016.
Priop�io: Mag. Igor Lackovi�, predsjednik Hrvatske akademske zajednice
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

Vezani �lanci:

Hrvati na Be�kom sveu�ilištu

Die Kroaten an der Wiener Universität

 

 

 

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.